Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2448
Authors Arnau de Vilanova
Titles Carta a la reina Blanca d'Anjou
Incipit & Explicits acc.: Domine sue, karissime semper in Filio Virginis, servus inutilis universso manuum oscula cum salute
text: Faç-vos saber, madona, que sobre lo negoci per lo qual nos tramesés al rey vostre frare, … quar, pus que entroduït és, si·u tenen ací en sa saó, ho obtendra. Lo Fyl de la Verge vos age en sa garda
epíleg: Inclite domine regine Aragonum
Date / Place escrit Avignon 1309
Language català
Text Type: Carta
Associated Persons Corresponsal: Blanca d' Anjou, Reina de Catalunya-Aragó [1310]
References (most recent first) Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:245-7
Subject EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2002
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/2 (42) (BITECA manid 2103)
Copied Avignon: Arnau de Vilanova, 1309
Location in witness f. 42r-v
Title(s) Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309
Incipit & Explicits acc.: [ 42] Domine sue karissime semper in filjo uirginis seruus inutilis unjuersso manuum oscula cum salutem
text: Faç uos saber madona que sobre lo negoci per lo qual nos trameses al rey uostre frare. auem parlat en jacme deç pla j yo … [ 42v] … siu tenen aci en sa sao obtendran. Lo Fyl de la uerge uos age en sa garda
envoi: jncljte domine regjne aragonum
References Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:245-7
Record Status Created 1992-01-23
Updated 2012-01-28