Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2447
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/B/33 (3) | Antic I.B.33 | Antic 21-4 | Antic X P 2 | Antic 9 a 3
Title of volume CONSTITUCIO[NS] | DE | CATALUNIA [sic] | DE | 1503 ( al teixell vermell amb lletres daurades)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 19 (= 12 + 1 + 6)
ff.: 24 (Norton)
Collation a-d6
Page Layout 41, però amb disposició irregular línies (f. 402)
Size relligadura 303 × 215 x 30 mm (al pla anterior)
pàgina 295 × 209 mm (f. 402)
caixa 228 × 152 mm (f. 402)
Font gòtica
Pictorial elements Orles orla al f. a, amb escut sense pintar i el títol de l'obra en vermell; altra orla amb motius vegetals al f. c i
Condition és en blanc el f. 410v. Sense errors a les signatures de quadern
Binding pasta espanyola ("pasta moteada teñida de verde") amb daurats al llom i teixell en tafilet vermell amb títol gravat en daurat; cantells daurats i guardes d'aigües
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2521 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (2). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1024 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (4). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 129 , n. 6
Facsímil: Reproducció parcial de les Constitucions de la Cort de Montsó de 1512. Exemplar Madrid: Palacio I.B.33 (2003)
Facsímil: Reproducció parcial de les Constitucions de la Cort de Montsó de 1512 (capitols de l'inquisidor general). Exemplar Madrid: Palacio I.B.33 ff. 411-416v (2003)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impresos. Norton dóna l'edició com del 12 de maig de 1513, formada per 4 plecs a-d6

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3636
Location in volume ff. 12 + 1 + 6
ff. 399-410 + 1 + 411-416 (fol. del volum)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 399] Constitucions fetes per la molt alta Senyora Reyna dona Germana consort e lochtinent general del Serenissimo e catholich Princep lo Senyor don Ferrando Rey de Arago: deles dos Sicilies et caetera. En la sizena cort de Cathalunya celebrada a tots los Regnes deça mar en la Uila de Montso En lany Mil.D.e dotze.
intitulatio: [ 400] I6N nomine domini nostri Jesu christi. Pateat vniuersis et singulis Quod nos Germana dei gratia regina Aragonum Sicilie | … et Gociani
pream.: Attendentes curias gene|rales fuisse per suam Catholicam Magestatem conuocatas … statuimus: sancimus: et ordinamus sub forma: et | declarationibus infrascriptis
tit.: Que al nombre dels juristes del Real Consell sien anadits [sic] quatre juristes. Capitol primer
text: P5Rimerament com experiencia haja monstrat que lo nombre dels vuyt juristes … [ 410] … et Celdran pro generali Thesaurario
tit.: Taula deles presents Constitucions capitols de cort: e priuilegis
índex: [ 410ra] Que al nombre dels juristes … [ 410rb] … Priuilegi atorgat al stament Ecclesiastich. Finis. Cum priuilegio
rubr.: [ 411] Capitols y modificacions fetes y atorgades per lo Inquisidor general enles presents corts de Montço del any Mil.D.xij. per los ministres y officials dela Inquisicio: e sobre lo modo de procehir. Prefatio
pref.: I6N dei nomine (…) matris Marie. Nouerint vniuersi. Quod die secunda mensis augusti Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo duodecimo … in eis appositorum tenor est huius modi
tit.: Qui e quals foren los Doctors qui ab jurament consellaren al Reuerendissimo inquisidor general los capitols y ordinacions desus scrites y atorgades per la Reuerendissima senyoria
prol.: C5Onuocat consell dela sancta inquisicio … los quals son del tenor seguent
tit.: [ 411v] Dels officials y ministres y familiars y comensals que son de for dels inquisidors Cap. j.
text: P5Rimerament per quant sots color y en nom de officials … [ 416v] … protestibus adista vocatis et specialiter assumptis
conf.: Signum mei Saluator aleu … dels priuilegis obseruats. Et in linea .xxxj. ta.
Note entre les dues parts hi ha un foli en blanc que no compta la foliació; la taula és a dues columnes
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2150
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-12
Condition incomplet
References (most recent first) Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 120

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2080
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-60/1/1-XII
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I+ 12 + I (sense foliar)
Collation a-b6
Size pàgina 285 × 205 mm (a iiij)
caixa 227 × 151 mm
Font gòtica
Pictorial elements rúbrica en vermell, decoració coincident amb l'exemplar principal
Condition en molt bon estat; no té els capítols de l'inquisidor general (quadern “c”)
Binding sense relligar, un bifoli doblegat serveix de portada i un altre, de guardes
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 26
Reproducció parcial de les Constitucions de la Cort de Montsó de 1512. Exemplar Barcelona: Universitària B 60/1/1-XII (2003)

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2160
City and Library Girona Biblioteca Provincial
Collection: Call number A/7008 (1) | Antic Est. D n§ 725; 914
Title(s) in copy CONSTITUCIONES | DE CATALUÑA | MONTSà - AÑ 1512 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 24 + I + 2
Collation a-d6
Size pàgina 272 × 193 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition segueixen al text tres folis en blanc, sense foliar, que el separen del text següent. Exemplar en bon estat, malgrat els marges un xic retallats i algunes taques d'humitat
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb daurats al llom i a la coberta, teixell i talls vermells
References (most recent first) Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Note volum on s'han relligat plegades constitucions de diversos anys: 1520, 1534, 1528, 1542, 1547, 1553, 1564 i 1586

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1992
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call number OE XV 648 Rés. (pièce 8)
Title(s) in copy CONSTITVCIONS | DE | CATHALVNYA ( gravat en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 24 (vuitena peça del volum)
Collation a-c6 d6
Size pàgina 290 × 210 mm (f. aiii)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition folis no numerats, en bon estat
Binding en pell vermella sobre fusta, amb les armes de Colbert amb ferros daurats. El llom té sis nervis i els entrenervis daurats amb l'anagrama de Colbert coronat
Previous owners (oldest first) Paris: Abbayée de Sainte-GeneviŠve 1742 a quo (exlibris a tinta a la portada: “Ex libris Stae. Genouesa parisiensis. 1742”)
Paris: Bibliothèque Colbertine (superlibris imprès en or a la coberta (armes) i al f. I de guardes la nota “aux armes de Colbert”)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Bresson et al. (1994), Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-1808) de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 67-68 , n. 161
Note anotacions marginals amb la mateixa lletra acurada de les parts anteriors. Segueixen a aquestes corts d'altres celebrades a partir de 1520

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2151
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2-12
Condition incomplet
References (most recent first) Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 120

Record Status Created 1999-06-11
Updated 2016-03-30