Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2444
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number Ms. B-78
Copied 1479 a quo
1501 - 1510 (Duran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 264 (= I + ii-x + xii-ccxlv + 246-265)
Collation volum format per senions
Size pàgina 292 × 220 mm
Hand humanística
Watermark animal àliga coronada amb les ales obertes (molt semblant a la del BUB Ms. 151)
Pictorial elements Caplletra caplletra bipartida amb decoració afiligranada en blau i vermell, molt elaborada, que es perllonga pels marges superior i interior a tall d'orla (f. 1)
Caplletres: espai en blanc per a caplletres que no foren executades (a la resta del volum)
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: rodones als quatre angles de la caixa fetes des del recte
Reclams: horitzontals al peu del foli, molt a prop del plec
Signatures: alfanumèriques
Condition taula acèfala; foliació antiga en tinta vermella; volum en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat que no afecten el text. En blanc el verso dels ff. ccvii i 256, al final d'unes ordinacions. Del foli preliminar de guardes només queda la meitat superior (anmb anotacions sobre on trobar diversos conceptes), la inferior fou arrencada. Del quadern on acaven les primeres ordinacions reals s'ha arrencat la segona part, com ho testimonien els sis talons existents després del f. ccxlv, probablement en blanc; també manca text al final del volum, veient-se al menys cinc talons; restes d'un altre foli arrencat entre els moderns 256-257
Binding antiga, en pell gofrada, en mal estat sobre tot el pla superior; amb restes de les tanques metàl·liques; com a guardes enganxades als plans s'han emprat uns folis de pergamí reutilitzats d'una obra llatina
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1033 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151. Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial dels mss. AHC B-71 i B-78 (2001)
Tractat a: Avenoza (1993), “Registro de filigranas de papel en códices españoles”, Incipit 13 , n. n. 69
Vist per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya 58-61
Note té anotacions marginals, que generalment corresponen al mateix copista que afegeig al marge text oblidat

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3270
Location in volume ff. ii-cxxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS índex: [ ii] Dela scola dela almoyna .lxviij … [ x] … Stil de Cort antiquat en la cort de tots los Reys Darago predecessors del Rey Alfonso quart en la transportatio dels Officials
rubr.: [ xii] Ordinations fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua Cort
intr.: N5OS en pere per la gracia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorqua de Serdenya de Corsegua e Comte de Barchelona de Rossello e de Cerdanya
text: A memoria enternal e dreta dispensatio de regiment molt se pertany a la diligencia del president que ales coses fahedores … [ cxxiiiv] … qui fara per loffici que tendra per nos
epíleg: Aci fenexen les ordinations fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo Regiment de tots los officials dela sua Cort
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3271
Location in volume ff. cxxiiii-cxxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiii] Ordinatio feta por lo molt alt e molt excellent Princep e Senyor lo Senyor en Pere terç rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consegrar e ells mateys se coronaran
text: [N]4OS en pere per la gratia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorcha de Serdenya e de Corsega e Comte de Barchelona de Rossello e de Cerdanya. Considerants de dignitat Real pertanyer … [ cxxxviiiv] … e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventayl en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3272
Location in volume ff. cxxxviiii-cxxxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiii] Ordinatio feta por lo dit Senyor Rey dela manera com les Reynes Darago se faran consegrar e los Reys Darago les coronaran
text: [S]5crit es en la sancta scriptura que apres totes les coses creades deu onmipotent crea lo mon … [ cxxxxiiiiv] … de tallar dauant la Reyna e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventayl en qual temps vulla que sia
epíleg: Aci feneix la ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e Senyor lo Senyor en pere Terç Rey Darago dela manera con los Reys e Reynes Darago se faran consegrar es coronaran
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3299
Location in volume ff. cxxxxv-ccxlvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxv] Addicions e declarations fetes e ordonades per diuerses Reys Darago sobre les ordinations de tots los officials dela Cort E primerament les additions fetes per lo damunt dit Senyor Rey en pere terç
intr.: [N]5Os en pere per la gratia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorques de Serdenya e de Corsegua Comte de Barcelona de Rossello e de Cerdenya
text: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa Reyals hauer salaris … [ ccxlvv] … quel Scriua de Ratio fara dells en carta de Ratio no deuen ni son tenguts de paguar dret algu de scriure al dit Scriua de Ratio
epíleg: Aci feneixen los stils dela Cort del Senyor Rey
Note Inclou ordinacions de Ferran I
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3300
Location in volume ff. 253v-256
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3742
María de Castilla, Reina d'Aragó. Ordinacions per a l'administració de la justícia
Language català
Date promulgat 1436
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 253v] Ordinationes pro iustitia administranda
intr.: [D]3ie lune .vij. die Decembris Anno anatiuitate dominj Millesimo .CCCCo. xxxvj.o. in Ciuitate Barchinone … ordinationes serierj sequentis
text: [C]2Om lo molt alt Senyor lo Senyor Rey per os Embaxadors e missatgers … [ 256] … sens manament e licentia del president
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3301
Location in volume ff. 257-265v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2556
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Taxes i ordinacions
Language català
Date promulgat 1479-09-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257] Taxes e ordinations nouament fetes per lo molt alt e molt excellent Rey don ferrando de castella e de Arago sobre les exactions que per los secretaris scriuans de manament e altres de casa de sa Magestat han dequiauant fet sobre les prouisions y priuilegis per ells pachadors que foren fetes en Barchinona a .xvij. de setembre En lany Mil.CCCC. Lxxviiijo
text: [N]5OS don ferrando per la gratia de deu Rey de Castella etc. Volents entendre e ab eficatia prouehir que nostres subdits e vassalls e altres qualseuol persones … [ 265v] … sien punits en la forma damunt dita
Condition incomplet Record Status Created 1999-06-01
Updated 2024-05-10