Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2442
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number Ms. B-49
Title of volume dels officis de l[a c]asa real de Arago fets per lo rey en Pere tercer ( llom, en mal estat)
Copied 1601 - 1610

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: 174 (= xii + 1-76 + 78-167 + 4 + 2)
Collation format per quaternions, sense reclams ni signatures
Page Layout 2 columnes
45 línies (p. 2b)
Size pàgina 310 × 212 mm (p. 1)
caixa 230 × 140 mm
columna 230 × 61 mm (p. 2b)
Hand una mà d'inicis del s. XVII (cos del volum)
una segona mà del s. XVIII, que imita l'escriptura medieval en l'ús de nombroses abreviatures (potser existents en el text del qual copiava) (espai que va quedar en blanc a les pp. 142-143)
mà del s. XVIII, diferent de l'anterior (taula del volum, copiada en un bifoli afegit al final del llibre, seguramet per un lector)
Watermark creu dins d'un cor amb les lletres “A R” (al cos del volum i folis preliminars en blanc)
creu amb peu i decoració (espècie de custòdia) (a la taula final)
Pictorial elements sense cap mena de decoració; les inicials són de la mateixa tinta, però un xic més grans
State justificació a punta seca, primera línia escrita, perforacions rodones als vuit angles
Condition volum paginat, per error manca la p. 77 (numerada 78); en un estat correcte de conservació llevat alguns forats causats per bibliòfags que gairebé no afecten el text
Binding antiga, en pergamí, despresa
Previous owners (oldest first) Jaume Ramon Vila, erudit 1638 ad quem (coat of arms: S) (segell amb les seves armes a la p. 1 (escut de 4 quarters); al capdemunt de la primera pàgina hi ha un ex-libris esborrat amb tinta on sembla llegir-se “era del Sor [m… F… ela]”)
References (most recent first) Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya 53-4
Avenoza (1998), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3266
Location in volume pp. 1-141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ordinations fetes per lo Rey en Pere terç rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort molt notables necessaries e profitoses
intr.: N2os en Pere per la gracia de Deu rey Darago de Valentia de Mallorques de Cerdenya de Corceag e comte de barcelona de Rossello e de Cerdanya
text: a memoria eternal e dreta dispenssatio de regiment molt sepertany a la diligentia del president que les coses fahedores … [ 141v] … ab lo capitol de la nostra ordinatio que fara per lo offici que tendra per nos. Explicit Deo gracias
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3267
Location in volume pp. 142-161b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent senyor en pere rey de arago dela manera com los Reys de Arago se faran consagrar y ells mateix se Coronaran
text: N2os en Pere per la gracia de deu Rey de arago (…) Considerant de dignitat real pertanyer que aquell qui la reb … [ 161b] … E deportar lo tallador de la sua vianda e de uentall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3268
Location in volume pp. 161b-167b + 168-171v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 161b] O2rdinatio feta per lo dit senyor Rey de la manera com les Reynes Darago se faran consagrar e com los Reys Darago les consagraran
text: S2crit es en la sancta scriptura que apres totes les coses creades deu Omnipotent crea lom E vehent que lom tot sol no era profitos. Dix no es bo lom esser sols … [ 167] … de callar dauant la Reyna e de portar lo tallador de la sua vianda E e de ventall en qualque temps del any se vulla que sia. Explicit totus liber deo gracias
índex: [ 168] Ordinacions fetas per lo Rey en Pere … [ 171b] … Les letanies dels sants
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2011-12-18