Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2441
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10481
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Ubi est qui natus est rex Judeorum”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
City, library, collection, & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 | Núm. de registre 200048 | Antic φ.b.34 | Antic R1252
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 18-21
ff. xxxiv-xxxiiir (foliació antiga centrada i en tinta negra)
ff. viiv-viiijr (foliació en tinta negra situada a l’angle extern)
Incipits & Explicits in witness tema: [ 18] Vbi est qui natus est rex iudeorum Mt. iij.o et in euangelio presentis | solemnitate
intr.: La gloriosa verge maria propriament es a stella comparada car axi | con la stella es molt gran en lo cel hoc maior segons djuen | los astrolecs que tota la terra … doncs que aquesta stela de lum de gracia uulla nos illumjnar tots | ensemps vullam la deuotament saludar dient Aue. Maria
text: Vbi est qui natus est rex etc. scribitur .ui. .s.a [uerbi sententia?] lo thema proposat es | vna interogacio e demanda que feren los treys [sic] de orient a herodes | e als rabins dela ley … [ 21] … Aquesta adoracio | auia ia prophetada dauid in psalmus. Adorabunt eum omnes reges omnes | gentes serment ei Cui est honor et gloria inseculorum seculam amen
Associated Texts Inclou un text que fou considerat per Bohigas com una obra independent texid 2677 Desconegut, Perquè els Reis d'Orient vingueren en Jerusalem, escrit 1500 ad quem
References (Most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 87
Catalogat a: Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 19-20 (ed. parcial)
Note Al marge inferior de la p. 20 hi ha cinc línies en lletra maldestra i posterior que ha copiat un passatge de Mt 2,6: "O tu betlem tera de Judea. en neguna manera tu no seras | menor entrelos prie seps de l linage de Judea. soes no | seras vjuda nj meys presada entre les altres cor de | tu exira lo duc lo gouernador qi gouer nara qi salua|ra lo meu poble de israhel."
Record Status Created 1992-09-02
Updated 2017-05-16