Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2435
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number 1G ms. 71 | Antic L-71
Title of volume ALMOTACE[n] | VALENCIA | ANY 1322 ( al teixell)
Copied València: 1401 [?] - 1450 [?]

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 75 + III
Page Layout 29 línies (f. 3)
Size pàgina 326 × 230 mm (f. 2)
caixa 220 × 150 mm
Hand gòtica de forma
cursiva notarial (ff. 74-75v)
Pictorial elements al f. 8, primer del text, magnífica orla miniada amb caplletra historiada i al marge tres medallons amb àngels músics; al capdemunt un escut de Catalunya i un altre al peu, amb elm i cimera, flanquejat per dos escuts de Barcelona. Caplletres i calderons en blau i vermell, amb decoració afiligranada es inicials; rúbriques i foliació antiga en vermell; algunes lletres safranades. Es tracta d'una decoració molt semblant a la del Ms. L-36 d'aquest mateix arxiu, també procedent de València
State Justificació a punta seca, amb línies de guia per als renglons; règim complet de perforacions visible al marge exterior d'alguns folis; primera línia de la justificació en blac
Condition el volum duu folis de guarda posteriors de paper. Els darrers tres folis de pergamí són en blanc i no formaven part inicialment del volum, com ho prova que no tenen la perforació rodona que afecta al cos del volum (llevat de l'índex preliminar), per on probablement passava una corda o cadena que mantenia subjecte el llibre a algun suport. El verso del f. 7 és en blanc
Binding pell sobre cartó amb daurats i dues tanques de metall; talls jaspejats (del s. XIX?, idèntica a la del Ms. L-72 del mateix arxiu)
Associated persons al final hi ha una anotació de Bartomeu Vilalba, notari
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1880 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 36. València: Bartol de Savalls, per a Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3259
Location in volume ff. 1-74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1205
Desconegut. Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València
Language català
Date escrit 1322 - 1371
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] E3N nom de nostre senyor deu … de les dites rubriques
índex: R2ubrica. Capitols deles coses quel Mostaçaph deu fer en lo principio dela sua administraçio … [ 7] … R3ubrica declaraçio nouellament feta en conseyll a vn establiment antich dels preyllers la qual es en carta .lxxiiij.
intr.: [ 8] E6N nom de nostre senyor deu Jhesuxrist Kalendas Januarij Anno domjni Millesimo Trescentesimo vicesimo secondo. Com en Guillem de merles mostacaf dela Ciutat de Valençia en lo present any … [ 8-8v] … status qui de present fan a regiment del dit offici segons que [f. 8v] deius se segueix
tit.: Capitols deles coses quel Mostaçaf deu fer enlo principi dela sua administraçio
text: L4O Mostaçaf en lo començament dela sua administracio deu demanar e reebre del mostacaf del any passat los padrons … [ 74] … ço que haien per fe faent fer si obs sera ells apparra crida publica dela dita ordiatio
Note La darrera disposició és de 1370. Segueix al text una anotació notarial de Bartomeu de Vilalba, notari de València, on fa constar les esmenes al text
Record Status Created 1999-05-28
Updated 2008-12-16