Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2429
Authors Desconegut
Titles Testament de Jesucrist
Incipit & Explicits text: Aquest és lo testament sant de Jesucrist fill de la Verge … lo teu sant nom, car tu és beneït, loable i gloriós per tots temps e sens fi. Amén
Date / Place escrit 1486 a.
Language català
Text Type: Prosa
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1964
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-V-11 (BITECA manid 2017)
Imprint Tolosa de Llenguadoc [?]: Heinrich Mayer [?], 1486 (Exposició)
Girona [?]: Desconegut [?], 1486
Barcelona [?]: Pere Posa [?], 1486
Location in witness ff. 53ra-54rb
Title(s) Desconegut, Testament de Jesucrist, escrit 1486 a.
Testament de Christo senyor nostre, per mà posterior, abans del començament del text
Incipit & Explicits intr.: [ 53ra] [a]3Quest es lo Testament sant de Jhesu crist fill dela verges Maria lo qual ell feu he ordena cum los Juheus lo volian crucificar … he moltes altres virtutz ha les quals cor de hom no poria pensar. lo qual es aqust [sic] ques seguex
text: [ 53rb] [p]rimerament man lo meu cos ala creu sia posat he clauat he malmenat he desonrat he escarnit … [ 54rb] … lo teu sant nom car tu es beneit e loable e glorios per tostemps e sens fi. Amen
colofó: Lospresents libres ab gran diligencia corregits per vn frare de sant Franses. Lan mil.cccc. vuytanta he sis
Note hi ha proves de ploma i algun dibuix al f. 54v originàriament en blanc
Record Status Created 1992-01-09
Updated 1996-05-18