Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2429
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 729 (XI)
Title of volume Sacrae antiquitatis Cathaloniae monumenta ( al teixell)
Copied 1701 - 1800

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 479 (= IV + 1-471 + IV)
Page Layout 2 columnes (ff. 23r-v)
35 línies (ff. 23r-v)
39 línies (ff. 183r)
Size pàgina 295 × 213 mm (ff. 23r-v)
caixa 260 × 185 mm
columna 260 × 80.20.85 mm
pàgina 310 × 215 mm (ff. 183r-199v)
caixa 285 × 105 mm
Hand diverses mans dels segles XVIII i XIX
Condition volum factici; potser anterior. El f. 185 és en blanc. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues
Binding moderna
References (most recent first) Reproducció parcial dels mss. 729, 1504, M659, M911 i 1409 de la Biblioteca de Catalunya (2011)
Sabaté (1998), Inspecció personal
Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 121
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 83
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 42 , n. x3
Massó Torrents (1918-19), “Els manuscrits dels “sacrae cathaloniae antiquitatis monumenta” del P. Jaume Pasqual”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
Note obra en dotze volums. Conté folis de diverses mides

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2253
Location in volume f. 23ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1247
Desconegut. Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre
Language català
Date escrit 1240 - 1260
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] En lo segon Full del Martyrologi vell en pergami del Arxiu del Capitol de la Iglesia Cath. de Solsona
text: [ 23ra] Huyats senyors qui creets Deu lo payre | Huyats sius play de Jesu lo Salvayre | per nos pres mort e no so preca guayre … [ 23rb] … Car an lo mort sens tort que no tenia | Hoy bels fiyls cars | molt mes lo jorn doloros es amars
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 3 x 6, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 7
References (most recent first) Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. S
Aramon i Serra (1959), “Augats seyós qui credets Déu lo payre”, Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera 13-4
Note els dos versos de la retronxa es transcriuen íntegrament a les estrofes primera i darrera, de set versos, mentre que les altres estrofes tan sols en transcriuen el primer vers (“Ay bels fiyls cars”). Aquest testimoni ha estat copiat a línia seguida: la rúbrica ocupant tota la pàgina i els versos ocupant dues columnes. Aquesta versió manuscrita es correspon amb els vv. 1-13, 15-20, 22-27, 37-41, 43-48, 50-53, 55, 71-76 i 78-84 de l'edició d'Aramon i Serra. En relació a aquesta edició, el manuscrit interpola un vers repetit, “Car marriment n'aurai mays cascun dia”, que és el segon vers de l'estrofa quarta. Va seguit d'un altre plany, al revers del mateix foli: “Hoy#u senyors qui amau Déu lo Pare” i acaba “Devota fent de plor donaume stiena [sic]”. Continua amb una nota: “Al atras del mateix full se troba est instrument: in Dei nomine et eius gratia amen. XXIX die mensis mandii. Anno Domini MCCCLII cum in Occta Cetsonem verbum Dei tam clero quam populu temporibus regno actis diebus intrascriptis”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1984
Location in volume ff. 183-199
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2228
Pere Joan Ferrer, Cavaller. Sumari de batalla a ultrança
Language català
Date escrit 1475 - 1490
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183] Jesus Cristus. Sumari de Batalla hà Ultransa fet per Pere Joan Ferrer Cavaller. Proceheix un breu discurs del Dr. en dret Dn. Joan Esteve Anglada y Torrents Advocat de la Real Audiencia de Catalunya … en que descobra las circunstancias del escrit y de son autor ab altres curiositats que fan apreciable est manuscrit. Any 1799
rubr.: [ 186] Breu discurs del Dr Dn Juan Esteve Anglada y Torrents Advocat de la Reia Audiencia de Catalunya en recomendacio del merit de esta obreta per sa antiguedat y raresa en son genero
prol.: Una rara casualitat me presentà a las mans, eixint delas de un que ningun apecio feya de ell, est tractadet titulat Sumari de Batalla à Ultransa … [ 189v] … Si alguna nota marginal se troba en esta copia, no es del autor, ni de altre, sino mia, y solo para aclarar alguna veu antiga, vuy no usada
acc.: [ 190] Jesus Cristus. Sumari de Batalla à Ultransa fet per Mossen Pere Joan Farrer Cavaller
text: Antigament sà tractat sots diverses formes de Batalla à Ultransa, dóm sà seguit que en cascun regne sà fet leys, estanyent en certs casos et no altres … [ 199] … virtud et animo lur et al bon obrar de ses mans per hon lo premi de la victoria s'alcansa. Finis
References (most recent first) Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 37-8 , n. P
Note Anotacions del títol, incipit i explicit de l'obra per una mà diferent, potser anterior, al f. 184; el f. 185 és en blanc
Record Status Created 1998-07-03
Updated 2012-12-17