Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2426
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 4-3-44 (2) | Núm. de registre R. 7671 | Antic E. M Tab. 67 N. 18 | Antic 771
Title of volume […] Ortigu \s/ | Plant | dela SS. | Virgine | et alior ( a ploma, al llom,)
Imprint Pere Posa, 1518-09-28

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 61
Collation a-g8 h3/2
Page Layout 43 línies
Size pàgina 199 × 140 mm (f. a ij)
caixa 179 × 75 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: marca de l'impressor al final, un pelícan; edició amb gravats a la portada, f. [a i] un home amb un calçe dins d'una orla renaixentista amb escenes de jardi i al peu escenes de lluita; al f. a ijv Jesucrist crucificat amb un penitent agenollat (és el mateix gravat que apareix a les Cobles nouelles de la passio de jesu christ complides, conservat en un exemplar únic de la BUV, sig. CF/4); f. [g vv] crucifixió amb les Maries i soldats romans i al f. [h ivv] el davallament de la creu; inicials gravades i decorades amb motius vegetals
Condition sense foliar, en bon estat, però amb taques d'humitat; manca el foli final, que probablement era en blanc i té alguns folis trencats
Binding en pergamí flexible, amb corretgetes de badana per lligarla
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil inv. núm. 14734 1539 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2207 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (1). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
References (most recent first) Vist per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Vist per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 262 , n. 673
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 569 , n. 4
Tractat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 210
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2099
Catalogat a: Arbolí y Faraúdo et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos. Publicado por primera vez en virtud de acuerdo del Excmo. e Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la dirección de su bibliotecario Dr. D. Servando Arbolí y Farrando con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa y López 3:70
Catalogat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón II , n. 2171
Note al capdamunt del llom a ploma, deteriorat, el N. 18 i al peu una etiqueta amb el 44. Al volum estan relligats junts dos impresos

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3098
Location in volume ff. [a j] - g v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2501
Bernat Fenollar, Prevere. D'aquella tan alta tan fort y gran çoca
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] La hystoria de la passio del nostre mestre e redemptor Jesuchrist : ab algunes deuotes contemplacions en cobles : seguint lo sagrat euangelista sanct Johan
rubr.: [ [a j]v]] Endreça
rubr.: Ala molt illustre e deuotissima senyora Dona ysabel de Billena: digna Abadessa del monestir de la sancta Trinitat de Valencia
rubr.: Mossen Fenollar
text: D5 Aquella tan alta : tan fort y gran çoca | Del arbre real : dels Reys Darago … [ a ij] … Tu deu per quils rustichs : en ben dir sinflamen | y fist la somera : parlar de Balam
rubr.: [ a iij] Comença la hystoria dela passio del nostre mestre e redemptor Jesuchrist ab algunes deuotes contemplacions : seguint lo sagrat euangelista sanct Johan. Parlant per aquell Pere martineç : e per tots los altres mossen Bernat Fenollar
rubr.: La sglesia
text: M5Ostrant vn greu planyer : lo cel y la terra | Cubert tot de negre : lo temple molt sanct … [ g v] … Sotsmes al gran vol : dela theologia | Volent dela fe : lo vol y lescut
Poetic Stanza 258 x 10
Note al revers del darrer foli, gravat amb la crucifixió i les Maries amb les llegendes: “Miserere mei deus: secundum magnan misericordiam tuam” i “Qui passus es pro salute nostra miserere nobis”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7251
Location in volume ff. a ij - [g v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2341
Pere Martines. A vós, que poblau lo cel de fels pobles
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Martineç
exordi: A vos que poblau : lo cel de fels pobles | Seguint enla terra : cami tan estret … [ a ijv] … E sials deuots : de merits tal renda | Que guanyen del cel : los goigs permanents. Amen
rubr.: [ a iij] Lo euangelista
text: L2Os onze dexebles : absi sols portaua | Exit Jesuchrist : del mont de syon … [ [g v]] … Volent ellasmene : la culpa ques mia | puix so de greus culpes : compres y vençut
Poetic Stanza 152 x 10
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5187
Location in volume ff. [g vj - h iiij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1532
Bernat Fenollar, Prevere. Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [g vi]] Deuota contemplacio a Jesus crucificat: feta per mossen Johan scriua mestre racional: e per mossen Fenollar
rubr.: Fenollar
text: Q5Ui deu vos contemple : dela creu en larbre | Penjat entre ladres : per nostra salut … [ [h iiij]] … E feta del cel : conquesta sens falla | Nos deu voler pus | Sino lo fruhir : de vos bon Jesus
Poetic Stanza 25 x 10
Note al f. h iij, abans de la cobla començada “O font habundant : quel mon tot recrea”, es llegeix la rúbrica “Scriua” quan en realitat hauria de ser “Fenollar” (vegeu l'edició de Garcia Sempere, p. 440); per aquesta raó nosaltres hem comptabilitzat els versos d'aquesta cobla a dins de l'obra de Fenollar
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7250
Location in volume ff. [g vj] - [h iiij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5272
Joan Escrivà. Recort deu tenir com, d'alta cadira
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [g vj]] Scriua
text: Recort deu tenir : com dalta cadira | Al mon deuallant : de carn vos cobris … [ [h iiij]] … Acins feu lo plor : esser axi digne | Hon som exellats | Quens porte del cel : lo goig dels saluats. | Amen
Poetic Stanza 25 x 10
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5188
Location in volume ff. [h iiij]v - [h v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1882
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ab plor tan gran que nostres pits abeura
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [h iiiiv]] Segueix se vna deuota oracio ala sacratissima verge Maria tenint son fill deu Jesus enla falda deuallat de la creu: ordenada per lo molt reuerent mestre Corella
text: [ [h v]] A5B plor tan gran que nostres pit[…] | E greu dolor : quel nostre cor esq[…] | Venim a vos : filla de deu e mar[.] | Que nostra carn dels ossos se […] | y lesperit : desija lesser perdre … [ [h v]v] … Los sancts catius : lo veureu dins la cambra | Mes clarejant: quel sol alt en lo çercle. | Deo gratias
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor: e a saluacio deles animes nostres. Feneix la dolorosa passio del nostre redemptor Jesuchrist: nouament estamdada [sic] per mestre Pere Posa Cathala: e fonch acabat a.xxviij. dies del mes de Setembre Any Mil.D.e.xviij.
Poetic Stanza 7 x 8
Note al capdamunt del f. [h iiij]v, damunt del gravat, es llegeix la llegenda: “[…]omine Jesuchriste adorte in se […]ro positum myrrha et aromati […]nditum: deprecor te vt vulnera […] sint remedium anime mee. Amen”; el mal estat de conservació del f. [h v] ha afectat la lectura d'algunes paraules, a les cobles primera, sisena i setena
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3162
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 16-I-4
External description
Condition incomplet, li manca el f. a 3
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/c16-i-4/c16+i+4/1%2C11%2C17%2CB/frameset&FF=c16+i+4&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-29

Record Status Created 1998-03-30
Updated 2024-02-23