Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2423
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number II-3160 (2) | Antic 2-B-10
Title of volume HISTORIA | DE | TARRAGONA ( al teixell)
Copied 1401 - 1450 (segon text del volum)
1701 - 1800 (primer i darrer textos del volum)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 426 (= I + 21 + 1-300 + 1 + 25 -part antiga- + 77 + I)
Page Layout 17 línies (f. 17 de la part antiga)
Size pàgina 202 × 146 mm (f. 17 de la part antiga)
caixa 133 × 95 mm (id.)
Hand semigòtica (la part antiga del volum, ff. 2-24v)
gòtica cursiva (f. 25)
Watermark unicorn
Pictorial elements sense decoració, espai en blanc per a les caplletres
State la part antiga té la justificació realitzada a punta seca, amb quatre perforacions rodones visibles als angles i la primera línia escrita
Condition volum sense numerar; pel que fa a la part antiga, són en blanc el recto del primer foli i el verso del darrer; el primer full està relligat a l'inrevés i duu anotacions i proves de ploma
Binding pasta valenciana, del s. XIX amb ferros daurats; talls jaspiats en blau
Previous owners (oldest first) Tarragona: Arxiu de l'Ajuntament [?] (probablement hi procedeix, doncs el volum es tanca amb un índex de l'arxiu)
References (most recent first) Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
López-Vidriero et al. (1994-97), Catálogo de la Real Biblioteca. 11. Manuscritos 3:476-7
Note anotacions marginals posteriors. El text que ens ocupa és la segona part de un còdex factici format per tres unitats, la primera i la darrera són transcripcions fetes al s. XVIII i la segona, de 25 ff., és el text català del s. XV que ens interessa. La primera part és còpia d'una edició i duu per títol: “Libro de las Grandezas, y cosas memorables dela Metropolitana, Insigne, y famosa Ciudad de Tarragona, Hecho por Micer Luis Pons de Icart gentil hombre, y Doctor en derechos, natural dela mesma Ciudad. Impreso en Lerida por Pedro de Robles, y Juan de Villanueva, Año 1572, Vidit M. Petruus Salasius pro Inquisit” i la darrera part és un: “Índice del Archivo del Muy Illustre Ayuntamiento de Tarragona”, que la cisalla del relligador ha mutilat al marge extern; a més, al f. 25v hi trobem una addició

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3095
Location in volume ff. 2-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2678
Desconegut. Franqueses de Tarragona
Language català
Date compilat 1289 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Aquestes son les franqueses e les bones custumes dela Ciutat e Camp de Tarragona
pream.: A2nno domini Millesimo .CC.o .lxxx.o .ix.o. kalendas ffebroarij fo fet aquest memorial en cort de Roma en la Ciutat dorbanet el temps de papa Marti quarto per en .R. sanç qui en la Cort de Roma ere per deffenjment deles ffranqueses e deles bones custumes de Terragona e del Camp Era el temps den Benet ço liuella Archabisbe de Terragona qui no volia deffendre si mateix ne la Esgleya ne la Ciutat … [ 2v] … e hi feu molts de mjlloraments e fahera tots temps mentre hi fos
text: ij. [E]ncara per ço quels homens de Terragona [f. 3] e del Camp sabien en qual temps fo poblada la Ciutat de Terragona ne del Camp ne qui la pobla … [ 24v] … e si negunes daquestes coses affolla ne crema es tengut de esmenar a aquell o aquella da qui sien
Note bona part de les disposicions són numerades al marge en xifres aràbigues; donat que no disposen de foliació, ens referim a la que li hem atribuït, per facilitar-ne les referències, però que no es trobarà si es consulta el còdex. El text presenta dues parts diferenciades: s'obre amb notícies analítiques extretes dels Privilegis de la ciutat, que remunten a la seva fundació per “lo germa de Romulus qui pobla Roma” (f. 3v), fins a un document de Jaume I del 1246 (f. 9); continua amb una síntesi de les franqueses de la ciutat (ff. 9-24v i es clou amb una disposició sobre el pà, afegida al f. 25: “[E]2ncara ha enla quartera del fforment porgada (…) Item com val ix sous uj viiij. onzes”
Record Status Created 1998-03-19
Updated 2015-10-26