Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2421
City and Library Firenze Biblioteca Riccardiana
Collection: Call number 2069
Copied Barcelona [?]: 1499 a quo

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 85 (= III + 1 + 1-77 + 1 + III)
Collation 12/1 217/5(4t)9 2bis4 320 413/6; sense reclams, volum de constitució irregular, format per plecs de grans dimensions, com solien ser els d'ús dels lletrats, el quadern 2bis és de paper diferent i ha estat afegit per substituir les quatre folis perduts dels quals en resten els talons
Page Layout 22 línies (f. 77)
27 línies (f. 5)
23/27 línies (molt irregulars)
Size pàgina 211 × 152 mm (f. 5)
caixa 150 × 107 mm (f. 5)
columna 150 × 40/45 mm (f. 77ra/rb)
Hand humanística d'una sola mà
Watermark mà amb els dits separats i flor de cinc pètals, difícil de distinguir (al cos del volum,) (la més propera de les documentades a Briquet és la 10723, que té una datació molt posterior a la data del volum, Genova: 1576)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Altres: primera inicial en vermell; volum sense decoració, llevat d'alguns traços marginals en vermell que assenyalen passatges (p. e. f. 67 antic = 68 modern) i la ratlla que uneix el títol amb la numeració que li correspon
State pauta tabeliònica que assenyala els marges verticals, sense senyals de perforacions; a efectes de mesurar les caixes considerem la primera línia escrita
Condition en bon estat, malgrat la presència de nombroses taques d'humitat; hi ha una foliació antiga, contemporània de la còpia que comença al f. 3 modern i salta el 55, situada a l'angle superior extern i una altra de moderna, feta amb numerador de tinta al marge inferior extern; l'antiga salta del 22 al 27 en el punt on hi ha els quatre talons. Són en blanc el foli preliminar, els ff. 1v-2v i 25-28v
Binding antiga, en pergamí sobre cartó, ss. XVII-XVIII, amb els talls tintats en blau
Previous owners (oldest first) Iacomo Martellini (Floruit 1554 [?]) (ex-libris llegit amb llum negra, al peu del f. 1: “Di Jaco[m]o Martellini comprato jn Roma” text tatxat amb tinta; al peu del f. 3: “J. J. Martellinius S:P:C.D:B:”, a la línia de sota: “E: R: VII: II: LIV” que podria significar: “Emptus Roma 7-2-1554”; encara en una altra línia, al peu del foli i tallat el que podria ser la signatura d'una biblioteca: “B: X: IIB [?]”. Les lletres “S:P:C:D:B:” que segueixen el nom del propietari podrien significar: “sua pecunia curauit [D: B:]”)
References (most recent first) Vist per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Cacho (2001), Manuscritos hispánicos en las bibliotecas de Florencia. Descripción e inventario 2:313
Vist per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Note fins al f. 10 sovinteixen als marges anotacions en grec i italià, probablement de la mateixa mà que posà l'ex-libris; a partir del f. 11 no se'n troben, només es veuen algunes mans que assenyalen passatges. Al peu del llom hi ha un teixell de paper amb indicació de la signatura moderna del volum. Al f. 2v una mà posterior a la còpia, tal vegada contemporània a l'ex-libris, va anotar: “Lingua Catalana”. Al f. 1 es transcriu un text en llatí que es diu copiat de la Biblioteca de la Catedral de Barcelona sobre la successió dels reis de la casa d'Aragó: "Extractum ex quodam quaterno Bibliothece ecclesie Barchinone. Propter perat a Regum et populi sunt ssioc [sic] per lineam rectam masculinam feret a domo Aragonum (…) Et jn vltimjs diebus ad terram sanctam transsitum faciet quam conquiret et jn ea gloriose morjetur"

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3030
Location in volume ff. 3-77vb (fol. mod.)
ff. 1-76vb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1806
Pseudo Walter Burley. Vides de filosofs
Language català
Date escrit 1317 - 1320
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3 mod.] Centencies preclares de philosofs antiquisims segons Laertio ealtres Dothors
text: T2ales philosof de Grecia de Set Sapients primer fo de Asia habitaua en lestudi de Atenes fo lo primer qui troba la tramontanta estrologia per nauegar elo primer qui troba leclipsi del sol … [ 76 mod.] … No es beneuenturat aquell que a altri par Beneuenturat sino asimateix. E veure apres quant atart [sic] tal beneuenturança arau [sic]
tit.: [ 75 ant.] Taula
índex: [ 75ra] Aaximandro capitol 8 … [ 76vb ant.] … Zenone 77 FFinis
colofó: Vida de philosofs traduyda de Lengua latina en Lengua Catalana permj Bonanat Seuer de Barchelona en Napols al primer de Janer + 1499
Note els folis perduts duien part del capítol 29 (sobre Sòcrates) i arribaven a l'inici del cap 34; no es pot reconstruir per complet el seu contingut a través de l'índex, car manca la indicació corresponent als capítols 29-30, 32 i 34; el capítol 31 corresponia a Antisterre i el 33 a Alcibiade
Record Status Created 1997-11-01
Updated 2024-05-10