Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2418
Name Antoni Miquel (Floruit 1417 - 1423)
Sex H
Milestones Floruit 1417 - 1423 (data de les noces i del naixement dels fills)
Lloc vinculat València
Owner of manid 1098 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1276. Antoni Miquel, 1401 - 1500. Desconegut, Conjur tudesc, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
Printer or scribe of manid 1098 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1276. Antoni Miquel, 1401 - 1500. Desconegut, Conjur tudesc, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
Record Status Created 1995-10-29