Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2414
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number Cod. sense signatura
Title of volume + | CONSTIT SYNOD. | ECCLES. BARCHIN | S. XV ( al teixell)
Constitutiones synodales ecclesiae barchinonensis s. XV
Copied 1395 a quo (primera part Constitucions)
1415 ca. (segona part -taules de còmput i Cant de la Sibïla-)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 77
Collation sense reclams
Page Layout 2 columnes (ff. 14-77)
35 línies (f. 75ra)
Size pàgina 294 × 215 mm (f. 95)
caixa 185 × 145 mm
columna 185 × 65 mm (f. 95ra)
Hand gòtica
Watermark cercle amb una creu (al f. 95)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (al cos del volum)
Pictorial elements inicials d'estrofa en vermell; al text llatí principal del volum, rúbriques i caplletres molt senzilles en vermell
State justificació a punta seca; restes de les perforacions al marge inferior i superior d'alguns folis
Condition en bon estat. Són en blanc els ff. 6-19 i 70 de la foliació moderna. El text que obre el volum fou copiat a tota pàgina
Binding moderna, en pergamí amb tanques de metall
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1073 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 184b, Fragment núm. 3 F. 1441 - 1460. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
References (most recent first) Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Avenoza (1999), Inspecció personal
Baucells i Reig (1981), “El cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona (Edició dels textos i estudi de la segona època de la representació: ss. XV-XVI)”, Revista Catalana de Teologia 182-3
Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 12 , n. 1
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 35 , n. i2
Milà i Fontanals (1879), “Un manuscrit del Arxiu Capitular”, Lo Gay Saber 312-313

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3210
Location in volume ff. 2-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3709
Desconegut. Articles de fe contra heretges
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 2] Nos ffranciscus miseracione [] diujna Patriarcha Iherulomjtani administratorumque perpetuus Sedis et ecclesie Barchinonibus … jn missa majore articulos et moicones (?) jn presenti descriptis alta et jntelligibili voce
text: Prohomes e dones per manament del senyor bisbe de barchinona vos deuem denunciar los articles seguents en lo jorn de juy e tres altres dies de quescun any. E primerament per Auctoritat de deu … [ 4] … Per que us placia hauer la dita obra en deuocio e especial recomendacia
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2955
Location in volume f. 75ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1061
Desconegut. Al jorn del judici
Language català
Date escrit 1332 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 75ra] A2l yorn del Judici | para qui aura fayt ceruici | U2n rey vendra perpetual … [ 75rb] … quel seu regne pusquam venir | sancta Maria prech per nos
Poetic Stanza 1 x 2, 16 x 4
References (most recent first) Milà i Fontanals (1880), “El canto de la Sibila en lengua de oc”, Romania , n. anota les seves variants a notes
Note aquest testimoni és editat per Baucells i Reig (versió A). Els dos primers versos, que corresponen al refrany, no es tornen a repetir en la resta de la composició. Segueix una relació titulada: “Aquestes son les misses de sent Amador”, diverses anotacions sobre oracions i oficis en llatí i indulgències en llatí i català
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6028
Location in volume f. 75rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5233
Desconegut. Misses de sant Amador
Language català
Date traduït 1486 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75rb] Aquestes son les mjsses de sent amador
text: P2rimerament de santa Maria .vij. … [ 75va] … Item de defunts .iij.
Note segueixen dues línies ratllades que repeteixen text ja transcrit al capdemunt del foli. Tot seguit trobem anotacions sobre oracions i oficis en llatí i indulgències en llatí i català
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3209
Location in volume f. 78ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3708
Desconegut. Taula per al còmput de la Pasqua
Language català
Date compilat 1415 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 78ra] En lany M cccc y xv cera pasque lo darrer dja de martz … [ 78rb] … e cera pasca a iiij dies a lexida de martz
Record Status Created 1997-08-05
Updated 2013-11-07