Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2413
City and Library Mainz Martinus-Bibliothek
Collection: Call number 220 i | Antic IV d 33; Sem. A 7
Title of volume 3. Lull. Contempla ( a tinta al llom, en posició del teixell)
Libre 42 Contemplationum B. Raymundi Lullii Martyris ( a la segona guarda)
Copied Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + III-IV prels. + i-cc + 201-202 + II (guardes de paper posterior al del cos del volum, però antic, les del final numerades a llapis recentment com VII-VIII)
Collation 14 2-1712 1810
Page Layout 30 línies (f. ii)
29 línies (f. xxxxix)
29/30 línies (llarg, del volum, essent més general 30 líns. per pàgina)
Size pàgina 280 × 200 mm (f. ii)
caixa 185 × 134 mm
Hand gòtica gòtica híbrida del pas del s. XIV al XV
Watermark tisores tisores (a les guardes;)
carro de dues rodes i radis en aspa (al cos del volum,) (del tipus Briquet 3542, Genova: 1414, Perpignan: 1398 [?], Chambéry: 1414-17, Gex: 1415, Bourg: 1415-17, Bruxelles: 1416, Le Puy: 1422-27, Fabriano: 1431, Damme: 1437, Sienna: Siena 1457-60 (al motiu de Briquet li manca el detall inferior))
Pictorial elements Caplletres: la primera inicial és bipartida, en blau i vermell, de deu unitats de pauta i presenta una delicada ornamentació filigranada que s'extèn pels marges, la resta són de dues o tres unitats de pauta, en blau o vermell, alternant, amb decoració afiligranada senzilla en color de contrast, vermell o morat, a l'interior del text, algunes majúscules van elaborades com les caplletres descrites, en dos colors, amb decoració afiligranada, però ocupen només una unitat de pauta; la resta de caplletres són de dues o tres unitats de pauta, alternen blau i vermell i tenen decoració afiligranada senzilla en color de contrast
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: rodones, situades a prop dels talls
Reclams: reclam horitzontal centrat, quan el reclam precedeix a una rúbrica està fet en tinta vermella
Signatures: restes de signatures alfanumèriques visibles en alguns quaderns
Condition són en blanc els ff. VIr prel., xxxviiir i cxlrr (destinats a contenir figures) i els ff. 201-202v que queden al final del volum; el f. i està apedaçat amb un retall de pergamí. Conserva una foliació original en xifres romanes, que no numera el primer quadern, destinat a les rúbriques, sense errades. Trobem alguns túnels de bibliòfags que afecten el marge inferior intern, però no el text, volum amb poques taques d'humitat i brutícia
Binding dels ss. XVIII-XIX, en pergamí flexible, com la del ms. 220k de la mateixa biblioteca; amb petites solapes i senyals d'haver tingut tires per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Mainz: Priesterseminar (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTHECA Seminarii Episcopalis Maguntini”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1699 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 280. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450.
manid 1699 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 280. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450.
Mateixa filigrana manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial dels Ms. 220h, 220i i 220k de la Martinusbibliothek (olim Priesterseminar) de Magúncia (Mainz) (2004)
Tractat a: Hinkel (2005), “Llull im Priesterseminar”, Raimundus Lullus in Mainz. Annäherung an einen Universalgelehrten
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Perarnau i Espelt (1983), “Consideracions diacròniques entorn dels manuscrits lul·lians medievals de la “Bayerische Staatssbibliothek” de Munic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 137-38
Tractat a: Gottron (1915), L'edició maguntina de R. Llull. Amb un apèndix bibliogràfic dels manuscrits i impresos lulians de Magúncia 87 , n. 7
Note duu esmenes de mà del mateix copista i d'altres fetes per un corrector contemporani a la còpia, mà que també podria haver realitzat algunes de les figures; també hi altres esmenes, unes fetes en català per mà moderna a mina vermella i d'altres a tinta; és també una mà moderna la que ha fet anotacions sobre el contingut de diversos passatges, als marges en llatí. Manícules als marges assenyalen passatges. Al f. III un antic ex-libris esborrat “dela scola […]” i que potser sigui una prova de ploma inacabada, al final de la qual s'endevinen dues o tres lletres esborrades. Al centre de la coberta anterior, a ploma, hom anotà els capítols que conté el volum, probablement la mateixa mà que els numerà interiorment “227-268”. Es tractaria del tercer volum de l'obra, com ho assenyalen les anotacions del primer foli de guardes “S. 3” i del segon: “Volumen 3 | Liber 4o Contemplationum B. Raymundi Lulli Martjri”. Tot i les seves mides, es tracta d'un volum confeccionat amb paper plegat en quart, cosa que va que la filigrana quedi tallada pel plec; aquest paper és el mateix que es va emprar per al ms. BUB 280. Al f. IIv segell rodó a tinta blava de la “Martinus Bibliothek”. Salzinger va editar la versió llatina d'aquesta obra (MOG, X)
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067017.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2946
Location in volume ff. IV-Vv prel. + i-cc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS índex: [ IV prel.] Dela .xxx.a.iij.a distinccio en larbre quj tracta de esser e de necessaria e de prjuacio … [ Vv prel.] … Con hom encercha predestinacio enla potencia racional e enla potencia mutiua [sic]
rubr.: [ i] D3eus glorios ab entencio de donar gloria e lahor de uos / Començam lo \ters/ [esmena a “quart”] uolum el quart libre del libre de contemplacio De xxxa iija distinccio en larbre \qui tracta/ [afegit al marge pel copista] de esser e de neçessaria e de priuaçio / Con es tractat de esser enla potencia e enla actualitat e en la possibilitat e en la jnpossibilitat // cc xx vij //
text: A10 deus gran marauellos auos ssenyor sia feyta reuerençia e honor per tots temps e atot quant de uos es / Cor en axi senyor conlo natural encercha les obres de natura enles .iiij. causes … [ ccv] … axi la paraula njla letra no pot tota la predestinacio recomptar nj signjficar segons que la enten lentenjment Agloria e alahor e a benediccio de nostre senyor deus / Amen
Record Status Created 1997-08-05
Updated 2014-03-02