Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2408
Authors Desconegut
Titles Carta d'amor a una dama (ii)
Incipit & Explicits text: No es pocha bona ventura mia molt magnifica senyora … es quant de vostra presencia fo absent ora dengima
Date / Place escrit 1475 - 1550 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Carta
References (most recent first) Editat a: Soriano et al. (2008), “Més sobre literatura d’amore: estudi i edició de dos epistolaris medievals”, Studi Mediolatini e Volgari 265
Subject EPÍSTOLES
AMOR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3689
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 305 (BITECA manid 1124)
Copied 1461 - 1500 (filigranes)
1501 - 1600 (part castellana i cartes, les dues primeres mans)
Location in witness f. 114r-v
Title(s) Desconegut, Carta d'amor a una dama (ii), escrit 1475 - 1550 [?]
Incipit & Explicits text: [ 114] No es pocha bona uentura mja molt magnjfica senyora … [ 114v] … presencia so absent ara dengunia
Record Status Created 1991-12-18
Updated 2013-01-16