Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2408
City and Library London The British Library
Collection: Call number Add. 16433 | Antic 144-D-18
Title of volume ASTROLOGIA | SPAGNOLA || MUS. BRIT. | JURE EMP[I?] || 16433 | PLUT. | CXLIV. […] ( al llom)
Copied 1385 a quo - 1400 (Beltran)
1401 - 1500 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 114 (= I + 1 + 2-3 blanc + 4-113 + I)
Collation 1-220 32-9/10 4-68 710 8-108
Page Layout 16 línies (f. 5)
23 línies (f. 68)
Size pàgina 230 × 160 mm (f. 5)
caixa 145 × 104 mm
pàgina 228 × 150 mm (f. 68)
caixa 162 × 102 mm
Hand gòtica cal·ligràfica de mòdul gran, traç poc segur, línies poc rectes
gòtica més petita, angulosa i regular, de traç més fi (ff. 90-103v)
Watermark cap d'unicorn (als ff. 23-25 etc.)
flor (al f. 77)
altres motius sense identificar (als ff. 81-88)
Pictorial elements Caplletres: inicials de capítol, de dos unitats de pautat, en vermell; al marge lletres de guia per al rubricador (aparentment les rúbriques són de mà del mateix copista)
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a mina de plom i a punta seca, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: s’observen perforacions corresponents a dos tipus de traçat de caixa: rodones i petites, al marge lateral exterior, semblen fetes amb un punxó, visibles, per exemple, als ff. 97 i 98; i d’altres fetes a les dues línies verticals de la caixa d’escriptura, més marcades que les anteriors, per exemple, al quadern primer i darrer
Reclams: horitzontals, de lectura, al peu de tots els folis (al centre del marge inferior)
Condition són en blanc, per oblit, els ff. 36v-37r. Foliació moderna a llapis, en xifres aràbigues, de la biblioteca; restes d’una primera foliació en xifres romanes, a tinta vermella, que es pot observar a partir del f. modern 42 (=lij i que tatxa un iiij, una signatura de quadern al marge superior, feta a ploma a tinta negra)
Binding de la biblioteca d'Altaemps, en fusta i llom de pell marró, amb l’escut heràldic (animal coronat) gravat en daurat i títol al teixell també en daurat. Tractatment de reparació dut a terme el 21 de juny de 1982. Conservat dins d'una capsa
History of volume Adquirit 1847-01-07
Previous owners (oldest first) Roberto Giovanni Angelo, Duc d'Altaemps (“Ex codicibus Joannes Angeli Ducis ab Altaempsïï (ratllat))
Luigi Maria Rezzi, 6è. Principe di Sismano [1835]
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1544 MS: London: British Library, Yates Thompson 31. 1491 - 1500. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Ermengaut (2002), Breviari d'amors. Ms. London, British Add. 16433
Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n
Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 1:99
Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum (1836-1982) 1846-1847:208
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat a Payne & Top al gener de 1847 (nota al f. 2 de guardes anterior “Purchased of Payne & Tops. | Jan. 7. 1847 (Rezzi Collection)”). Segons la llibreria formava part de la col·lecció Rezzi. Al f. 2 hi ha una nota de possessor il·legible (“Aquest libra es [v/d]n viu qui lau…”); proves de ploma i anotacions als ff. 2v-3 i al verso d'aquest darrer foli un abecedari gòtic (més aviat algunes lletres gòtiques) a tinta vermella i una recepta de mal llegir al f. 3r (“Contra mal de menbra pren momja (…) e de tot aisso se poluera de prima”), amb més proves de ploma. Probablement és còpia del Ms. Yates Thompson, 31 d'aquesta mateixa biblioteca. Al f. 6r hi ha cinc línies escrites a la part inferior; s’ha deixat un gran espai per tal de copiar després la taula “del espay del mon”, com anuncia la rúbrica a la darrera línia del foli anterior, el 5v

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2939
Location in volume ff. 4-105v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] de la nature del cel e del mon
text: D2eus qui de tot cant es es un pare e gouernador e creyador e en qui tot poder planerament es axi … [ 105v] … e gran afany aci mateix en poria uenjr an alcun peril Perque aquets qui en ay…
Condition acèfal i incomplet
Note La rúbrica del darrer capítol (f. 105) diu: “dela tersa de misericordia la qual es tenjr espitalitat [sic]. L2a tersa hobre de misericordia es aquesta es tenjr espatalitat [sic]”. Hi ha diverses rúbriques que anuncien dibuixos no realitzats, que corresponen amb els del Ms. Yates Thompson, 31 d'aquesta mateixa biblioteca
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1491
Location in volume ff. 106-113v (fol. mod.)
ff. cxiiij-cxxi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1346
Desconegut. Apotegmes de les Verba seniorum (extret de III,10 i IV,34 de les Verba seniorum)
Language català
Date escrit 1301 - 1330 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 106] vet que yo sech en la cadire del juyh doncs que uols que face a tu si diras deus merce ages de mi deus diu a tu per tal que yo age merce de tu … [ 113r] … dela mel tot anaxi lo rapos corporal gita de fora la tamor de la anima de nostra senyor deus e tol daquela tota bona obra…
References (most recent first) Batlle (1988), “Apotegmes de les Vitas patrum catalanes”, Caplletra 7-15 (ed. text), 21 (repr. f. 109 fac.)
Note al f. 113v hi ha un altre epígraf de molt mal llegir
Record Status Created 1997-07-22
Updated 2015-09-16