Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2405
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Rossiniano 3 | Antic VII a. 3
Title of volume BONAVENTV[RA] | VARIA || S. ELISABETHA | REG. HVNG. | REVELATIONE | LING. OCCITANA || COD. MEM | SAEC. | XV ( al teixell)
[Revelacions de Senta Elisabet filla del Rey d'Ongria] ( f. 122ra)
Copied 1401 [?] - 1420 [?] (P. Livarius Oliger)
1401 - 1500 (catàleg sala)

External description
Writing surface Pergamí
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 169 (= VII + 1-156 + VI) (fol. moderna impresa en xifres aràbigues)
Collation 14 2-410 5-612 7-1510 168
Page Layout 2 columnes
27 línies (f. 122)
Size pàgina 164 × 119 mm (f. 122)
caixa 112 × 78 mm
columna 112 × 39.10.39 mm
Hand gòtica librària (en part del manuscrit)
gòtica diferent de l'anterior (en part dels ff. 1-4, 33v-58 i 152vb-156)
Pictorial elements Il·lustracions il·lustracions sobre les maneres d'orar de Sant Dom‘enec
Caplletres: en vermell i blau amb decoració filiforme en vermell i lila
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color en algunes majúscules (lletres safranades)
Other features Justificació: a tinta vermella molt tènue, gairebé morada
Perforacions: no hi ha restes de perforacions (possiblement tallades pel relligador)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals al marge inferior interior
Condition al marge inferior del f. 22 s'han retallat uns 30 x 100 mm, sense afectar la caixa d'escriptura. Coincideix que els plecs que no són quinions estan escrits majoritàriament en una lletra diferent a la major part del volum
Binding moderna, en pell marró gravada en daurats amb motius vegetals i geomètrics; tall del relligador en vermell
Previous owners (oldest first) València: Cartoixa de Porta Coeli (unes anotacions marginals en català als folis 41-42 feren pensar al pare Oliger que aquest còdex va pertànyer a una Cartoixa valenciana, que bé podria ser aquesta de Porta Coeli (“… Del estament dela nostra sancta Religio de cartoxa (…) En special del nostre Rey e Regne de Arago e dela propria Ciutat de Valencie…”))
Rossini, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la tapa)
Associated Texts Conté textos de tipus monàstic, extrets de texid 2261 Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 llatí
Conté extrets de texid 1858 Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?] llatí
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Oliger (1926), “Revelacions de Santa Elisabeth. Texte català inèdit del segle XVe”, Estudis Franciscans 346
Catalogat a: Tietze (1911), Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Oesterreich, 5. Die illuminierten Handschriften der Rossiniana in Wien Lainz 40 i ss. , n. 60
Note crides de lectura
Subject HAGIOGRAFIA
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ross.3 digitalització vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2938
Location in volume ff. 122ra-136va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3087
Desconegut. Revelacions de Santa Elisabeth
Language català
Date escrit 1400 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122ra] Començen les reuelacions de senta Elisabet filla del Rey Dongria e muller del Duch de turingia
intr.: C2ar les gracies que deus fa a algunes persones singularment / e moltes deuegades les fa no solament per profit daquelles persones / mas per profit de moltes daltres E per ço madona sancta Elizabeth alcunes gracies singulars que nostre senyor deu li feu ab gran reuerencia / e temor de deu reuela a vn seu confessor
tit.: .i.
text: [ 122ra-rb] E2 primerament li reuela que una ueguada ab gran desig cerquaua lo seu amat e uer espos ihesu christ / e hauia gran ansia e tristor com trobar nol podia … [ 136va] … malaltia / e ploran uench sen ami per gran desig de esser guarida e ab moltes grans lagrimes me pregua em supplica que io la guarís/ e guarila. E tota persona qui uendra axi ami de qualque malaltia de peccat / que haie io la guarre
colofó: La qual cosa nos atorch aquest dolç metge benahuriat molt humil e suau e amoros nostre car senyor ihesuchrist lo qual sia beneyt loat / temut / e conegut mils que ara no es. Per tots los segles dels setgles Amen
colofó: [ 136va-vb] Açi acaben les reuelacions dela beneyta sancta Elisabet. filla del Rey Dongria e muller del Duch de Turingia
References (most recent first) Oliger (1926), “Revelacions de Santa Elisabeth. Texte català inèdit del segle XVe”, Estudis Franciscans 347-55
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2937
Location in volume ff. 137ra-152vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3093
Desconegut. Tractat molt iniciatiu a devoció adreçat a una monja
Language català
Date escrit 1400 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137ra] Tractat molt Jncitatiu a deuocio
text: O3 molt cara anima christiana e religiosa lunyada de tot perill / e desiyant gloria perdurable / filla / e esposa de ihesu christ / Prech uos que li siats leal uerge de cor / e de cors … [ 152vb] … qui son uianda deles animes amant feruentment lo lur creador // Deus lo sant sperit qui es pura e feruent amor hixent egualment del pare / e del fill egual ab totes coses ab ells uos ho do a sentir Amen
Record Status Created 1997-04-07
Updated 2017-07-13