Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2403
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions de Barcelona
Incipit & Explicits text: Ordona la cort quel senyor Rey deya loar … ii. mensis ffebrij anno domini Mo ducentessimo nonagessi nono
Date / Place promulgat Barcelona 1299-02-02
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts probablement és part de texid 1100 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1301
cnum 4049 MS: Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (tr. Desconegut), celebració 1283-01-07. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, O.I.12, 1323 a quo - 1400
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1933
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-4-22 (2a part) (BITECA manid 2065)
Copied 1301 - 1350
Location in witness ff. 48ra-52rb ff. 115ra-119rb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de Barcelona, promulgat 1299-02-02
Incipit & Explicits rubr.: [ 48ra] ordinaciones facte per domini Regem jacobum jn secunda generali Curja barchinone
text: O2rdona la cort quel senyor Rey deya loar e aprohar e confermar en la present cort general de Catalunya totz los ordonamens e confermacions e capitols feytz en la general cort de barcelona per lo senyor Rey en .P. de bona memoria … [ 52rb] … e quel sageyl de la cera no cost sino .x. sous de barchinona e qui la bolla volra que li cost .l. sous de barsaloneses. e no mes. Enaxi quels escriuans del senyor Rey non puxen mes demanar ne auer
epíleg: P2redictas siquidem confirmaciones … et celebri curia civjtatis barchinone jn ecclesia fratrum mjnorum ij. mensis ffebrarij. Anno Dominj Mo ducentesimo. Nonagesimo Nono
Record Status Created 1991-12-16
Updated 2008-12-19