Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2402
City and Library London The British Library
Collection: Call number Burney 252 | Antic Plut.clxii.c.
Title of volume SENECAE | EPISTOLAE || MUS. BRIT. | BIBL. BURN. | 252. | PLUT. CLXII.C. ( gravat en daurat sobre el teixell de pell vermella)
Copied 1401 [?] - 1500 [?] (Catalogue)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 236 (= ii + 1-226r + 226v-234 en blanc)
Collation [a]5/5+2 b-[c]32 [d-e]24 f28 g26 [h]24 [i]20 [k]10/7
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
27 línies (a tot el volum)
Size relligadura 225 × 155 x 60 mm (al pla anterior)
pàgina 210 × 142 mm (f. 2)
caixa 140 × 80 mm (f. 2)
caixa 144 × 80 mm (f. 64)
Hand cursiva humanística
Watermark tisores obertes (als ff. inicials i centrals, com ara als quaderns f, g, h)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (als ff. finals i als quaderns i, h)
carro de dues rodes, menut, amb els radis aparentment en creu (als ff. 40/71, 69/42, etc.) (tipus poc habitual, molt semblant a Briquet 3531 doc. a Palermo el 1444, 1444-1450, però el motiu del manuscrit té els corondells més separats, és més estret i el remat superior varia lleugerament, semblant al que vam veure a Catania, MANID 2618)
carro de dues rodes amb els radis en creu, motiu corrent (als ff. 82/85, etc.)
Pictorial elements Caplletres: embotides en blau i vermell; al f. 1 de 13 UP, en vermell i blau amb decoració filiforme molt desenvolupada en vermell i lila que arriba a cobrir part del text; al f. 9 altres de les mateixes característiques però de 5 UP
Caplletres: secundàries ocupen 2 o 3 UP i són del mateix estil que les principals
Rúbriques en vermell, precedides per un calderó en blau
TÍtols centrats al marge superior dels folis, també en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: les línies de la justificació arriben fins als marges, és el tipus senzill de pautat per a una columna
Perforacions: sis perforacions visibles al marge del paper (dues al marge superior, dues a l'inferior i dues al dret)
Reclams: no en té
Signatures: alguna signatura de quadern visible, per exemple, al foli 148 una lletra “g” al marge inferior
Condition Volum incomplet al final; entre els ff. 8 i 9 hi ha tres en blanc, sense numerar (ara 8*, 8**, 8***); els ff. 226v-234 són en blanc. Els ff. 49-66 estan afectats per la corrosió de la tinta, tot i que encara no es veu cap forat al paper (06/09/2017). El manuscrit duu doble numeració en xifres aràbigues: la primera, feta a ploma, pagina d'acord amb un índex que s'ha afegit al f. 227 només els núm. senars (recto) a l’angle superior; la segona, que folia, està feta a llapis i també es troba a l’angle superior extern.
Binding Cartó dur recobert amb tela vellut de color grana i decoració en sec. Llom sense nervis, al peu restes d’una petita etiqueta, avui una taca negra de material rugós. Al centre de les cobertes anterior i posterior "CODEX | BURNEYANUS". Guardat en un estoig amb el número 727 al marge superior i la lletra "c" al marge inferior. Al centre, signatura del manuscrit.
History of volume Adquirit 1818
Previous owners (oldest first) Charles D. D. Burney, bibliòfil 1817 ad quem
Associated Texts Conté als ff. 4v-8v texid 11237 Pseudo-Lucius Annaeus Seneca… Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca, traduït 1390 [?] - 1410 [?] llatí
Conté als ff. 82-226 part de texid 1919 Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca. llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1843 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 7. Catalunya:, 1461 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Tractat a: Sèneca et al. (2015), Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats 1:15
Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Zinato (1992), “Volgarizzamenti delle Epistulae Morales di L. A. Seneca e loro diffusione nella Peninsola Iberica”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia 374
Catalogat a: Catalogue of Manuscripts in the British Museum, 2. The Burney Manuscripts (1834) 1:65
Note Text en llatí i català. Volum amb anotacions marginals. Segons un paperet inclòs al final del volum, el manuscrit va ser foliat al 2002: “ Ms. No Burney MS. 252 | Sent for foliation by P.J.K. | No. of folios ff. ii + 234 + 8* 8** 8*** Date 4/10/02 | Folio’d by P.J.K. Examined by ---”.

Notes a l’interior de la coberta anterior: a ploma vermella, signatura del manuscrit (Burn. 252). A sota, “B. l.” a llapis i, al marge inferior, $727c. A sota 162.e. (sembla aquesta vocal) tot tatxat
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067013.html# vist 2017-09-11

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12244
Location in volume ff. 1-4v (text llatí) i 4v-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11237
Pseudo-Lucius Annaeus Seneca. Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca
Language català
Date escrit 301 - 400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ r] Incipiunt Epistole Senece ad Paulum: Et epistole Pauli ad Senecam
text: A12 Seneca Paulo Salutem Redo tibi Paule nunciatum … [ 4v] … Seneca carissime nobis Datum kalendas Augusti (…) Expliciunt Epistole Senece ad Paulum. Et Pauli ad Seneccam
rubr.: [ 4v] ¶ Les precedents letres son les quis saguexen empero | son stades reduhides de lati en Romans
tit.: ¶ Seneca a Pau
text: A9nneus Seneca tramet a | Pau saluts. Crech Pau | esser te star dit que lo die pes|sat [sic] yo e lo nostre lucill hauem | haut parlament de tu e de | nostres occults secrets … [ 8r-v] … La paraula de deu jnsallada [sic] | nouell home sens corruptela e perpetual animal |[f. 8r] parex adeu. Esforset Seneca
datatio: Datum kalendas | dagost Luchano e Sauino Consulibus
colofó: ¶ Expliciunt Epistole Senece ad Paulum. Et pauli | ad Senecam
Note Els quatre primers folis del volum contenen la versió llatina d’aquesta correspondència apòcrifa, tot i que el text català no la segueix, per exemple, a la darrera carta duu “animal” davant l’error “animam” del text llatí i copia completa la datatio, que a la versió llatí omet “Luchano e Savino consulibus”.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2928
Location in volume ff. 9-82 + 82-226 (text llatí)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1919
Lucius Annaeus Seneca. Lletres a Lucill
Language català
Date traduït 1433 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] Liber Epistolarum Senece primus. | ¶ Incipiunt libri Senece philosophia moralis. Et poni|tur dictum Jeronimj. In libro de viris | illustribus
prol.: L4ucius annexus [sic] Senecca [sic] Cordubensis [la lletra "b" està corregida] phor| ciui stoici dicipulus et patruus lucam poete | continentissime vite fuit … a Nerone interfectus est
acc.: ¶ Incipit prima Epistula. De colligenda et | sistenda fuga temporis et non esse pauperum | cuj modicum satis est
text: I6ta fac mj Lucilli vendica te tibi | et tempus … [ 10] … Sed pessimum remanet. Vale
intr.: ¶ Comensa la primera Epistola de Senecca [sic] | a lucil en Romans. ço es lo prolech e Intro|duccio del Primer libre: Que hom deu retenjr | e cullir lo fugiment del temps. E que aquell no es pobre a qui abasta pocha cosa. E que hom deu diligentment gar|dar \lo temps/ [afegit al marge] lo qual se pert en Tres maneres
text: A3xi fes mon amich Lucil regoneix tu en tu | matex e regoneix e guarda lo temps qui | ça entras te ere tolt o furtat o tescamparia | per sa follia … [ 81v-82 expl] … ¶ Tot axi | es mon Lucill la fin dela gran fellonia | es oradura per so se deu hom gardar de enfel-lonir [f. 82] se no tensolament per amor de trempança | mas per occasio de sanitat
rubr.: [ 82] ¶3 Comensa la denouana Epistola la qual | comensa / Exulto quotiens Epistolas tuas | accipio. E lo preambol es lo quis saguex
tit.: ¶ De secessu in ocium et de prolixitate con|chatenancium se cupiditate vitanda et | de cena cum amicis habenda
text: E2xulto quotiens epistulas tuas accipio. Jmplent enim | me bona spe. et Jam non promittunt … [ 226] … Quedam Jnutilia et in efficacia ipsa sub|tilitas reddit
colofó: ¶ Explicit liber Tricesimus deo | gracias Amen.
Note A partir de la rúbrica de l’epístola dinou del llibre segon al f. 82, el text continua només en llatí, deixant-se d’incloure la traducció catalana. La primera epístola duu nombroses notes en llatí sobre qüestions gramaticals. El darrer text llatí correspond a l’epístola 82.
Subject EPÍSTOLES
FILOSOFIA MORAL
Record Status Created 1997-02-06
Updated 2017-09-11