Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2402
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2526
Sense identificar. Obra encara sense identificar
Language català
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 269v-287v
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 269v] N9Os don Ferrando per la gratia de deu Rey de Castella de Arago … Marques de oristany y de Gociano
pream.: Hauent alguna noticia no esser be e degudament administradas les peccunias dela consignacio vulgarment dita dela nostre Ciutat … [ 270] … statuhim e ordenam los capitols e ordinacions seguents
text: E3 Primerament per quant son degudes a la dita consignatio moltes quantitats de rossechs … [ 287] … En testimoni deles quals coses manam despachar les presents en deeset Cartes e enla fi de aquelles ab nostre sagell comu sagellades
datatio: Dades en nostra Ciutat de Granada a uintisis [f. 287v] del mes de Agost en lany dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents Noranta Nou
Record Status Created 1992-08-20
Updated 2012-01-28