Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2401
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/9152 | Antic 9152 | Antic Aa 258
Title of volume CARTAS DE SENECA EN VALENCIANO ( al llom, al teixell de tafilet verd, gravat en lletres daurades vertical ascendent)
Cartas de Seneca ( f. 1 prel.)
Seneca Epistolas en Catala N 35 ( f. 1)
Copied 1501 - 1600 (Kristeller i catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 77 (= VIII s/n + I-II + 1-59 + VIII) (fol. mod. a llapis en xifres aràbigues)
ff.: 77 (=VIII s/n + I-II + 374-432 + VIII) (fol. ant. a ploma en xifres aràbigues)
Collation 16/ 2-1416 155/
Page Layout 1 columnes (a tot el vol)
28 línies (f. 8)
Size relligadura 315 × 215 mm (al pla anterior)
pàgina 305 × 210 mm (f. 8)
caixa 190 × 115 mm (f. 8)
Hand itàlica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (ff. 9/20, 23-28, 46/47)
mà amb flor de cinc pètals amb la base del palmell més quadrada que l’anterior (ff. 7-8/31-22, 10-14/15-19, 39-40/53-54, quaderns inicial i final incomplets)
mà amb flor de cinc pètals més petita (ff. 41/52, 43-45/48-50)
Pictorial elements Altres: sense decoració, llevat que els inicis de les divisions del text estan en lletres maj
scules i de cos una mica més gran
Other features Justificació: pautat tabeliònic, realitzat plegant el paper en tres parts
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Signatures: de quadern alfabètiques visibles en alguns folis: a, b, c , D, e, f, g, [h], a l'angle inf. extern, molt a prop del tall, ff. 23-29, 39-46
Condition sense errades en cap de les foliacions. Els ff. 4-7 són en blanc; la tinta dels darrers folis és corrosiva. Manuscrit amb taques d’humitat.
Binding del s. XIX, pasta espanyola, pel sobre cartó fort, llom amb alguns detalls daurats, teixell en pell verda, amb el títol gravat en daurat. Guardes modernes de la relligadura amb la marca “ANT. SERRA”. Guardes de paper d’aigües marblejat en marró, verd, blanc i beig
History of volume Adquirit 1863-04-09 (anotació a ploma al verso del foli de guarda captiva, "se adquirió en 9 de Abril de 1863")
References (most recent first) Tractat a: Sèneca et al. (2015), Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats 1:36
Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain 4:533
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 13:220
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 69
Note Al f. 1r, a ploma, al marge superior intern hom anotà “200rs”, i centrat afegí el títol “Cartas de Seneca”. Probablement aquesta anotació fa referència al preu pel qual es venia el llibre. A ploma, al marge sup. del verso del primer foli de guardes diu: “se adquirio en 9 de abril de 1863” (data d’ingrès a la BN). Va pertànyer a alguna biblioteca on tenia la signatura N-35.

Als 3 primers folis hi ha textos d’almenys tres mans, la primera llatina (f. 1r), la segona de les sentències llatines i catalanes (ff.1r-3r) i la tercera en llatí al f. 3r. Aquesta tercera mà sembla la responsable d’una numeració romana discontínua que es veu en alguns folis del començament del volum, p. e. “II” = 9 mod., 382 antic, 2n de l’obra, fins a “VII” = 14 mod., 387 antic, 7è de l’obra. Per la seva posició a l’angle superior extern, molt aprop del tall, pot haver desaparegut a la resta dels folis. El text fou revisat i hi ha esmenes de copista als marges, p. e. al f. 1r, penúltima línia, on s’afegeix al marge una paraula omesa.

El primer i el darrer plecs són incomplets, havent-se perdut al menys la segona part de cadascun, tot i que per la disposició de les filigranes els ff. 1-6 i els 55-59 podrien haver format un quadern en algun moment, i s’hauria perdut un foli abans del 55 actual. Això podria donar-se perquè el plec es trobés relligat al final del volum i en desprendre's un foli hauria desaparegut l'estructura original i s'hauria desplaçat la primera part, amb textos escrits, al començament del volum.
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000088978&page=1 vist 2016-05-06

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12495
Location in volume ff. 1-3
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11328
Desconegut. Sentències atribuïdes a diverses autoritats
Language català
Date compilat 1451 ? - 1500 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Gregorius | Gloria patris / est / filius sapiens … [ 3] … En las amjstats hom se deu auer de tal manera que vinga enla | memoria apres de moltes amistats venen [venen ratllat] grans desamjstats.
Note Sentències en llatí o en llatí i català atribuïdes a: Gregorius, Ambrosius, Joannes, Bernardus, Virgilius, Ovidius, Bernardus, Seneca, Hieronimus, Gregorius, Augustinus, Seneca, Johanem, Seneca, Grisoguus, Tarensi, Seneca, Salamo, un savi, Salamo, Seneca, S. jacobus, tulli, Salamo, Seneca, Aristotil, Solon, Seneca, idem, Lactanci, S. Jacobus, Gregorius, idem, Augustinus, Hieronjmus, Aristotil, Hieronimus, Bernardus, Hieronimus, Vernardus, Augustinus, Bernardus, Bias.

La primera sentència en català és la darrera del f. 1r: Senecha | Quj be pensa enla fi dela luxuria lo prinsipi li desplau.

No hi ha altres anotacions que els afegits del copista
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2927
Location in volume ff. 8-59 (fol. mod.)
ff. 381-432 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3614
Lucius Annaeus Seneca. Lletres a Lucill (versió 2)
Language català
Date traduït 1440 - 1460
Incipits & explicits in MS prol.: [ 8] AQVESTA es la primera lettra que Seneca fa a Lucil lo qual ere stat trames per la cosa publica de Roma a regir Sicilia … [ 10] … E es cert que millor es la condicio dels primers que dels segons e dels segons que dels tercers los quals son pijors de tots
rubr.: LA PRIMERA EP[ISTO]LA ITA [sic] FAC LVCILLI. A Que hom deu rettenir [sic] e cullir lo fugiment del temps e que aquell no es pobre a qui baste poca cosa e que hom deu diligentment gordar lo temps lo qual se pert en tres maneres
text: A XI Vse mon Lucil apropria tu a tu matex e aiusta e conserua lo temps … [ 59] … com sapia quina cosa es la via que porta les persones en aquesta fauor
Condition fragment
References (most recent first) Zinato (1993), “La vulgarización al catalán de las Epistulae Morales ad Lucilium de L. A. Seneca”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell' Università Ca' Foscari di Venezia 385-94
Record Status Created 2016-05-05