Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2400
Authors Leonardo Bruni d'Arezzo
Titles Comentari a l'econòmica d'Aristòtil
Incipit & Explicits dedic.: En aquesta província arribat, he trobat, molt noble senyora, axi dels bandolers … Scripta de la mà de aquell que les vostres besa
text: La cosa familiar e la publica entre si han ddiferència … e a nosaltres quant a Ell plasent li sia. Amén. Deo gracias
Date / Place traduït 1481 - 1492 ad quem
Language català
llatí (orig.)
italià (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Damiata (Floruit 1477)
Traductor: Martí de Viciana (Mossèn), Governador de La Plana [1477 - 1492]
Associated Texts fa servir la versió texid 2401 Aristòtil, Econòmica (tr. Leonardo Bruni d' Arezzo)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 14.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 14.1.1
Viciana et al. (1982), Comentari a l'econòmica d'Aristòtil
Subject ECONOMIA
FILOSOFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1931
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 91-115
Title(s) Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 91] Letra tramesa per lo noble mossen marti de viciana governador en regne de valencia a la noble dona damiata muler sua
text: E8N aquesta provincia arribat e trobat e molt noble senyora aixi dels bandolers com de altra manera de gent … [ 92] … lo treball que vostra virtut me fa jo no senta. Scripta dela ma de aquell que les vostres besa
rubr.: [ 92v] Capitol primer del primer libre de la economica en lo qual aristotil posa algunes diferencies e conueniencies entre la cosa familiar e la publiqua
text: L7a cosa familiar e la publica entre si han diferencia … [ 115] … e a nosaltres quant a ell plasent li sia. Amen
References Viciana et al. (1982), Comentari a l'econòmica d'Aristòtil 31-98
Note els ff. 1-91 contenen textos en llatí i castellà
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2017-12-11