Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2399
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Liber de Moribus
Llibre de virtuoses costums
Incipit & Explicits text: Tot pecat és acció, emperò tota acció és voluntat … com no aja ninguna cossa que pugua esser bona nesesària en aquel qui a Déus meysprea
Date / Place traduït 1477 ca.
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Martí de Viciana (Mossèn), Governador de La Plana [1477 - 1492] (Riera)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 113.4.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 113.4.1
Editat a: Sèneca et al. (1987), Llibre de virtuoses costums. Traducció del 'Liber de moribus' per Martí de Viciana (segle XV)
Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 19 , n. 36
Note Hi havia un exemplar a la biblioteca de la reina Maria que començava “tot pecat es accio” i acabava “açi feneix lo tractat de les costumes”
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1930
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 116-121v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Llibre de virtuoses costums (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1477 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 116] Principia lo libre de uirtuosses costumps conpost per lo notable et elegant moral Lutino [sic.] Anneo Seneca de Cordoua
text: Tot pecat es accio empero tota accio es boluntat … [ 121v] … nesesaria en aquel qui a deus meys pria
colofó: Quis scripsit escribat senper cum domino biuat anthonius blay uocatur, a Deo benedicatur. Detur pro pena gloria eterna
References Sèneca et al. (1987), Llibre de virtuoses costums. Traducció del 'Liber de moribus' per Martí de Viciana (segle XV) 27-50
ID no. of Witness 2 cnum 3042
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 58-61
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Llibre de virtuoses costums (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1477 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 58] Principia lo libre de virtuoses costums compost per lo notable et elegant moral lucio anneo seneca de cordoua
text: Tot pecat es accio: empero tota accio es voluntat … [ 61] … com no haja ninguna cosa que pugua eser bona necesaria en aquell qui á deus menysprea
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Note entre les obres de Martí de Viciana hi ha intercalades consideracions sobre la lletra i la disposició dels textos en el manuscrit original, en castellà
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2017-12-12