Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2394
Authors Desconegut [?]
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén [?]
Titles Històries i contemplacions
Incipit & Explicits rubr.: En nom de Deu e de la gloriosa sancta verge Maria comença la istoria de sanct Latzer com visque, ne com fon reconciliat, e apres la mort com visque apres que fon ressucitat, e com mori bisbe dachs de la ciutat de Marsella, e hon mori, e hon es lo seu cors
text: San Latzer fon de Linatge Reyal de part de son pare … en manera que lo glorios Jesus lohat, e honrat, e adorat e amat
Date / Place escrit 1438 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 3055 Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
texid 1816 Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 1817 Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
texid 1818 Desconegut… Història dels Sants Innocents, escrit 1401 - 1493 ad quem
conjunt de narracions piadoses que inclou texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
texid 1801 Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
texid 1805 Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
texid 1815 Meditacions de la Passió de Jesucrist, escrit 1265 - 1335
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 1918
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (segona part) (BITECA manid 2058)
Copied 1431 - 1500
Location in witness ff. 159rb-180va ff. xlviiiirb-lxxva
Title(s) Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 159rb] [s]3Ent lazer ffon del lignage Reyal … [ 180va] … e honrat adorat e amat. Amen
colofó: Explicit liber deo gratias Amen. Qujs scripsit scribat semper cum domjno viuat detur pro pena scriptorj paradisi amena
Note conjunt de narracions que normalment es copien juntes i que detallarem individuadament. S'ha deixat en blanc l'espai corresponent a sis línies al començament del text per transcriure-hi la rúbrica
ID no. of Witness 2 cnum 1186
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 559 (BITECA manid 1301)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25
Location in witness ff. 8-132v
Title(s) Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 8] Comença la ystoria de sant Llatzer … [ 132v] … sia loat honrat e amat Amen
colofó: Ffon spleguat de ascriura per mj johan ferrandez scriuent de barchinona dimecres a xxv de juny en la dita ciutat de barchinona ay [sic] M.cccc.xxxviij
Note Recull de narracions piadoses que se solen aplegar sota aquest títol (veg. els registres de cadascuna d'elles tot seguit)
ID no. of Witness 3 cnum 1615
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 451 (BITECA manid 1141)
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 1-66v
Title(s) Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1] la vostra honor es mja ela mja es vostra eja mara mja … [ 66v] … que lo senyor glorios ihesuchrist sia loat honrat e benayt e amat amen
Note conjunt de narracions piadoses conegudes també com a Llibre de Gamaliel
ID no. of Witness 4 cnum 3060
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.12 (BITECA manid 1787)
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))
Location in witness ff. 49-103
Title(s) Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 49] En nom de Deu e de la Verge Maria comença la Taula de las rubriques del seguent libre
índex: E primerament comença la Istoria de S. Latzer e com resusita e quina vida feu … Item del tercer Agnus Dei en cartes LXXIV
rubr.: [ 49v] En nom de Deu e de la gloriosa Sancta verge Maria Comença la Istoria de sanct Latzer … e hon es lo seu Cors
text: San Latzer fon de Linatge Reyal … [ 103] … la veritat de tot lo fet
Note segueix el detall de totes les narracions que composen aquesta obra. La taula recull també, darrera de cada un dels textos, la seva localització corresponent en l’original a partir del qual es va fer la còpia.
ID no. of Witness 5 cnum 1914
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 2056 (BITECA manid 2057)
Copied Napoli: Joan Loret (notes al f. 1: “Scriptus per Joan Loret Neapoli, Regnante Alfonso. Anno 1454” (marge inferior) i “Scriptus est hic liber Anno Christiano MXXXXLIV. Neapoli” (marge superior, sobre la primera columna)), 1454
Location in witness ff. 43rb-98va
Title(s) Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43rb] En nom de deu e dela verge maria. Comença la taula deles rubriques del seguent Libre
índex: Primerament comença la ystoria de sanct Latzer. E con ressusçita e quina vida feu E con fini sos dies en seruitut de Jhesuchrist en cartes .xxxxv. … [ 43va] … Item del tercer agnus dei en cartes .lxxiiij
tit.: En nom de deu e dela gloriosa sancta verge maria comença la ystoria de sant latzer … E hon mori e hon es lo seu cors
text: [ 43vb] S4Anct Latzer fon de Linatge reyal de part de son pare … [ 73rb] … aia pietat demi e de vosaltres en manera que lo glorios Jhesuchrist Lohat e honrat adorat e amat. Amen
colofó: Deo gracias
Record Status Created 1991-12-07
Updated 2008-12-19