Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2393
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511?
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 20
Collation a-b10
Page Layout 2 columnes (entre el ff. [17-20] alternen la columna única (present a la resta del volum) amb les dues columnes)
29 línies (f. [3])
32 línies (a dos cols.)
Size pàgina 196 × 133 mm (f. [2])
caixa 158 × 92 mm (f. [3])
Font gòtica
Pictorial elements gravats diversos: a la portada i al f. 20v, representació de santa Caterina amb Jesucrist crucificat i tres monges pregant agenollades; al f. 1v, Mare de Déu asseguda al tro amb el Crist infant sobre els seus genolls i amb quatre santes prostrades al seu voltant, oferint presents al nadó (aquesta estampa s'incorpora també en la primera edició del Libre de consells de Jaume Roig, València, Díaz Romano, 1531); a la coberta posterior, monjo llegint, amb santa Caterina observant-lo des del llindar de la porta de l'escriptori. Orla vertical als marges drets dels ff. [2]r, [3]r - [4]v. C
Condition exemplar complet en molt bon estat, amb algunes taques d'humitat; el foli b10v en blanc
Binding sense relligar, es conserva dins d'un sobre
History of volume Adquirit 1956-08-02
Previous owners (oldest first) Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros 1929 ad quem
Archer Milton Huntington, bibliòfil 1956 (segons anotació a llapis a la carpeta, fou un regal del bibliòfil fet en aquesta data)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2596 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31585 (1). València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
References (most recent first) Descrit per: Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes , n. 8
Catalogat a: Biblioteca Zabálburu (Madrid) (1996), [Catálogo de libros impresos y manuscritos]
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de les “Obres en llaor de la sefàfica santa Caterina” de la Hispanic Society (2005)
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Tractat a: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 324
Note a la Bartolomé March no hi ha un exemplar d'aquesta edició sinó una reproducció facsímil de l'exemplar Bonsoms, que també podem trobar a la biblioteca Zabálburu

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2908
Location in volume ff. [1-20]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3070
Col·lectiu. Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena
Language català
Date escrit 1511-09-29 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [1]] Obres fetes en lahor dela seraphica senta catherina de sena en lo seu sagrat monestir deles monges dela insigne ciutat de valencia per diuersos trobadors narrades lo dia de sent miquel del any M.d.xi. Essent iutges lo reuerent frare Balthasar Sorio mestre en sacra theologia e vicari general dels frares obseruants del orde de preycadors. E lo reuerent senyor canonge fira y lo noble don francisco fenollet
rubr.: [ [2]] Libell qui millor dira a la ioya en lahor dela seraphica senta catherina de sena ordenat per lo senyor mossen iheroni fuster mestre en sacra theologia
text: Asserenau / los nuuols del entendre … [ [20]] … en lo jutgar / tenint egual balança | jutjam lo pris / que de ferrandis sia
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2909
Location in volume f. [2]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3071
Jeroni Fuster. Asserenau los núvols de l'entendre
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [2]] Libell qui millor dira a la ioya en lahor dela seraphica senta catherina de sena ordenat per lo senyor mossen iheroni fuster mestre en sacra theologia
text: Asserenau / los nuuols del entendre … [ [2]v] … mostrant nos clar / que et quanta sit ista
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2910
Location in volume ff. [3-4]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3072
Vicent Ferrandis. Velera nau tallada·n bona lluna
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [3]] Vicent ferrandis brodador ala joya y guanya
text: Velera nau / talladan bona luna … [ [4]v] … y ab tal hormeix / que vent may vos meneja
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2911
Location in volume ff. [4]v-[6]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3073
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. L'espill inmens hon vós morau, senyora
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [4]v] Narcis vinyoles alajoya
text: Lespill inmens // hon vos mirau senyora … [ [6]] … quen processo // les vergens vos seguexen
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2912
Location in volume ff. [6]v - [8]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3074
Pere Martí. Real ciutat pel rey etern fundada
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [6]v] Pere marti ala joya
text: Real ciutat // pelrey etern fundada … [ [8]] … que sols vos fall // lo nom dapostolessa
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2913
Location in volume ff. [8-9]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3075
Pere Sorivella, Prevere. Símbol perfet de molt dolç·armonia
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [8]] Pere soriuella ala joya
text: Simbol perfet // de molt dolçarmonia … [ [9]v] … entrells seraffs // cum laude sempiterna
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4243
Location in volume ff. [10-11]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4954
Miquel Garcia. Fort y guarnit, castell inexpugnable
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [10]] Miquel garcia a la joya
text: Fort y guarnit castell inexpugnable … [ [11]v] … de letern Deu et pulchrior quam rosa
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4254
Location in volume ff. [11]v - [13]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4965
Andreu Pineda. Gran temps aprés que palma de victòria
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [11]v] Andreu Pineda notari a la joya
text: Gran temps apres que palma de victoria … [ [13]] … y entrels seraphs vostranima contemple
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4244
Location in volume ff. [13]v - [15]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4955
Jeroni Fabra. En lo temps bell de nostra primavera
Language català
Date escrit 1511
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [13]v] Iheroni fabra a la joya
text: En lo temps bell de nostra primavera … [ [15]] … lo fruyt gustem catherina senesa
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2914
Location in volume ff. [15]v - [16]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3076
Pere Gomis. Per a passar d'aquest golf miserable
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [15]v] Obra coronada a la honra de pere gomis notari
text: Pera passar d'aquest golf miserable … [ [16]v] … casi portas per estes ones males
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2915
Location in volume ff. [17-20]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3077
Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva. Dels richs tresors del clar entendre
Language català
Date escrit 1511-09-29 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ [17]] Dels richs tresors // del clar entendre | los qui teniu // molt que despendre | O grans poetes … [ [20]] … als altres tots / portant gran milloria | en lo jutgar / tenint egual balança | jutjam lo pris / que de ferrandis sia
Poetic Stanza 414 vv.
Number of additional copies of edition 17
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3141
City and Library Albuquerque University of New Mexico
Collection: Call number BX4700 C4 O3
External description

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3046
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 11-VI-54 (segona part)
Title(s) in copy LA VIDA DE | SANTA CATERINA | DE SENA ( al lloc del teixell, en lletres daurades)
VALENCIA - 1511 ( a la part inferior del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: [1-20] + IIII (sense numerar)
Collation a2-10 b10; del primer plec, els ff. [3-5] estan signats a ij, a iij, a iiij, manca la portada que no compta en les signatures de quadern; el segon plec té signatures als ff. [11-15 = b1-b5]
Page Layout 2 columnes (entre el ff. [17-20] alternen la columna única (present a la resta del volum) amb les dues columnes)
Size pàgina 204 × 142 mm (f. [3])
Font gòtica
Watermark mà amb flor (a tot el volum) (semblant a Valls 1672)
Pictorial elements gravats diversos: a la portada i al f. 20v, representació de santa Caterina amb Jesucrist crucificat i tres monges pregant agenollades; al f. 1v, Mare de Déu asseguda al tro amb el Crist infant sobre els seus genolls i amb quatre santes prostrades al seu voltant, oferint presents al nadó (aquesta estampa s'incorpora també en la primera edició del Libre de consells de Jaume Roig, València, Díaz Romano, 1531); a la coberta posterior, monjo llegint, amb santa Caterina observant-lo des del llindar de la porta de l'escriptori. Orla vertical als marges drets dels ff. [2]r, [3]r - [4]v. Caplletres de tres unitats de pauta ornades amb motius vegetals
State sense portada
Condition exemplar en bon estat
Binding moderna, en pell sobre fusta, amb cinc nervis, guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta 1897 ad quem (a l'interior de la coberta anterior ex-libris amb el lema “Cum sanguine mores”)
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note aquest exemplar està enquadernat juntament amb la Vida de la seraphica santa Caterina de Sena (València, Jofré, 1511). La Biblioteca Zabálburu, sota la signatura 70-147, disposa d'un facsímil d'aquesta edició, datat probablement del segle XIX

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1467
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Bon. 7-III-15 (b)
Title(s) in copy VIDA DE SANTA | CATALINA | DE SENA ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 18 + II (folis de guardes de la relligadura, segona part del volum)
Collation a9 b10
Size pàgina 206 × 141 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition falta un foli al començament. En bon estat, paper amb lleugeres taques d'humitat i de brutícia i amb alguns túnels de bibliòfags als marges, que no afecten el text
Binding del s. XIX? pell sobre cartó amb daurats, talls tintats de groc i guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1922 a quo
Previous owners (oldest first) Bartolomé Pascual (Floruit 1874) 1874 a quo
Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil 1922 ad quem
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Avenoza (2004), Inspecció personal
Note a l'interior de la coberta anterior hi ha una enganxina amb una antiga signatura, que no sabem a on correspon “Arm. 7. Est. 3o

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1468
City and Library Berkeley The Bancroft Library. University of California
Collection: Call number BX4700.C4R23 1511
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Condition exemplar incomplet, li manquen els ff. 1 i 10
Binding moderna, en pergamí de tipus cartera; conserva el llom original
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 1178
Note relligat juntament amb la Vida de la santa (J. Jofre, València, 17-09-1511)

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1472
City and Library Madrid Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano
Collection: Call number Inv. 15669 (b) | Antic R 16, 12
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 20
Size pàgina 195 × 130 mm (f. a iii)
Font gòtica
Watermark no es distingeix
Pictorial elements caplletres gravades
Condition exemplar en molt bon estat de conservació
Binding moderna, en pell vermella amb ferros daurats
Associated persons va realitzar la relligadura actual Gruel, relligador
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Yeves Andrés (1997), La estética del libro español. Manuscritos españoles hasta finales del siglo XVI en la Biblioteca de Lázaro Galdiano , n. 34
Lyell et al. (1997), La ilustración del libro antiguo en España. Edición, prólogo y notas de J. M. A 147
Note relligat juntament amb la vida de la santa

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1469
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/31184 | Antic R-31184
Title(s) in copy Senta | cathe- | rina | per | Fuster ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: iv + 1-19 + iv
Collation a-b10
Size pàgina 203 × 134 mm (f. a ii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements Altres: sanefa gravada al primer foli al marge dret, que també trobem al recto dels ff. a ii i aiii, alternant motius geomètrics i florals
Condition manca el foli preliminar, sense signar, amb el títol i també el colofó
Binding moderna, en pell en tonalitats marrons i ocres i amb una orla en daurat; llom amb cinc nervis i daurats
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Sabaté (2001), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1471
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/31585 (2) | Antic R-31585 (2)
Title(s) in copy La vida dela sera- | phica sancta catherina | de Sena ara nouament per vn deuot affe- | tat religios della complidament arro- | mançada: e de moltes istories istoriada. | E noresmenys per vn reuerent mestre en sacra theologia | molt be e diligentment corregida y examinada ( al frontispici)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 20
Collation a9 b10
Size pàgina 194 × 131 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: cenefa gravada al primer foli al marge dret, que també trobem al recto dels ff. a ii i aiii, alternant motius geomètrics i florals
Condition en excel·lent estat de conservació, relligat juntament amb un altre imprès
Binding moderna, en cuir vermell amb quadrícula romboidal on figures ferros daurats amb motius vegetals estilitzats i en perfecte estat de conservació
Associated persons fou relligat el 1940 per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Sabaté (2002), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Note el títol del volum es refereix a l'altra obra que aplega el volum

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 3140
City and Library Maryland University of Maryland College Park
Collection: Call number PQ 6419. 027 1511a
External description

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1475
City and Library New York New York Public Library. Humanities & Social Sciences Library
Collection: Call number Spencer Collection: Span. 1511 [Copy 2]
Title(s) in copy LA VIDA | DE | SANTA CATALINA | || VALENCIA 1511 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis III + 18 + I
Collation a2-10 b10
Size pàgina 200 × 142 mm (f. aiii)
Font gòtica
Condition mal relligat
Binding moderna, de finals del s. XIX o inicis del XX d'art, en pell gravada, amb daurats al llom i cinc nervis; talls gravats, daurats i acolorits amb sanefes vegetals
Previous owners (oldest first) London: Maggs Bros 1941-03-12 (segons nota al darrer foli de guardes)
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Avenoza (2005), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1476
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (268) (2) | Antic R-III-7-4; R-II-A
Title(s) in copy Catherina | de Sena | Vida ( al teixell a ploma, de mal llegir)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 18 + 1
Collation a-b9
Size pàgina 200 × 140 mm (f. a 3)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Orles al f. 1, amb decoració geomètrica (com una sanefa) que marca la caixa d’escriptura del marge dret; es repeteix al f. aij, aquesta vegada amb motius vegetals, també al costat dret, al verso, la geomètrica, marcant la caixa esquerra; al f. aiij, la geomètrica i marcant la dreta i al verso, també al marge exterior
Condition els folis de portada, 20 i darrer foli, substituït per un de manuscrit a ploma que intenta imitar la lletra gòtica. Taques d’humitat i de brutícia i alguns forats per bibliòfags que no afecten la lectura del text; tall superior molt enfosquit i alguns folis esquinçats. Sense foliació impresa
Binding antiga en pergamí tou tacat, sobretot la contracoberta. Amb 2 forats al marge, senyal d’haver tingut cordills per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Joan Ferrandis Belbper [?] (ex-libris escrit a ploma al marge superior del foli de portada: “Aquest libre es de Juan Ferrandiz Vellber | Gelo [paraula tatxada] prestal [a.sor] lloys asensi | Ayn 1560/1”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Tractat a: Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1854
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/195
External description
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1855
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Olim Bas Carbonell
External description
Previous owners (oldest first) Manuel Bas Carbonell, erudit
Xàtiva: Biblioteca Bas Carbonell R.2825
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note a la Biblioteca Valenciana no el tenen (maig 2008)

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1853
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Biblioteca Nicolau Primitiu: signatura desconeguda XVI/21 ?
External description
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil
València: Biblioteca Nicolau Primitiu L 10
References (most recent first) Tractat a: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note aquest exemplar no existeix a la Biblioteca. Sota aquesta signatura es conserva l'obra de Pedro Belluga “Speculum principum ac iustitiae excellentis… Parisis Typis Petri Vidouaei, sumptibus Galioti a Prato, 1530”. Hem demanat el número 21 del fons Nicolau Primitiu, segons la numeració antiga i no existeix, és una errada (maig 2008)

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 3173
City and Library València Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual
Collection: Call number XXXVIII (2)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 20
Size pàgina 207 × 145 mm (f. a ij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition complet i en molt bon estat de conservació
Binding antiga, pergamí flexible
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Note al verso del foli final, capgirat, anotacions de mà del s. XVI

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1478
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/177 (2) | Antic 92-2-7
Title(s) in copy VIDA | dSta. Catharin | de Sena ( al llom a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 10 + IV (guardes de l'època de la relligadura)
Collation 2 + b2,5 + 4
Size pàgina 200 × 140 mm
Font gòtica
Watermark no es distingeixen
Pictorial elements sense decoració
State fragmentari, sense portada
Condition els dos primers folis i els 4 darrers no porten signatura. Manquen un foli al començament amb la rúbrica, els ff. 3-9 i el foli final
Binding en pergamí sobre cartó amb els forats d'antigues tanques; talls jaspiats en verd i rosat
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris a l'interior de la coberta: “Ex Bibliotheca quam D. D. Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Soriano (2008), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 2:96-97 , n. 2515
Note relligat juntament amb la Vida de la seraphica santa Catherina de Sena de Raimundus de Capua. El foli final conservat, sense signatura, comença: “ques marauella” i acaba al verso “en lo quirat ab gran puxança”

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1634
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/236 (2) | Antic 92-2-8
Title(s) in copy Vida de S. Catal […] Se ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 19 + II (guardes de l'època de la relligadura)
Collation a-b10
Size pàgina 204 × 142 mm (f. a 2)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: no hi ha cap gravat
Condition fragmentari i desordenat, modernament, a llapis, hom indicà l'ordre de lectura. En relatiu bon estat, paper amb algunes taques, especialment als folis finals
Binding antiga en pergamí sobre paper amb restes d'antigues tanques i solapes, despresa
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (ex-libris: “Ex Bibliotheca quam D. D. Onofrius Soler, Academia Valentinae Rector, eidem testamento legavit”)
References (most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note relligat juntament amb la Vida de la seraphica santa Catherina de Sena de Raimundus de Capua. Hi ha un full solt que no queda clar on se situa, no té signatura i inc. “Ab iust libell // les tecles sens discordia” expl. “Les plomes forts // ab que plomat estaueu”, duu a llapis b8, però sembla que això no és correcte. Dels dos folis sense signatura del final, el primer, a dues columnes, comença “ques merauella” i acaba al verso “en lo quirat ab gran puxança” i el segon inc. “feu me merce” i acaba al verso “jutgam lo pris / que de ferrandis sia”

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1479
City and Library Williamstown Williams College, Chapin Library
Collection: Call number Span
External description
Previous owners (oldest first) Henry Huth, bibliòfil 1878 ad quem
References (most recent first) Tractat a: Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Note Aquest exemplar sembla estar perdut; al catàleg de la biblioteca apareix com "unavailable" i la direcció de la secció de llibre antic no ha respost a les nostres preguntes per comprovar-ne l'existència

Record Status Created 1996-10-27
Updated 2012-01-28