Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2390
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 90 A
Title of volume Ffranqueses e priuilegis | Encares til deles Corts | de Mallorques || [signum] || SIGNVM ( al centre de la coberta anterior, a ploma)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-38 (fol. mod.)
ff.: j-[xxxviij] (fol. ant.)
Collation 124/14
Page Layout 35 línies (f. 9)
1 columnes
Size pàgina 287 × 220 mm (f. 9)
caixa 219 × 162 mm
Hand cursiva (text)
gòtica librària (rúbriques)
Watermark signe signe de mal identificar
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres de dues unitats de pauta
Altres: sense decoració
Other features Justificació: a mina de plom traçant les dues línies verticals i les dues horitzontals que delimiten els marges
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions rodones molt petites als angles de les línies mestres del pautat
Reclams: sense reclams
Condition una mica deteriorat, en especial per la humitat que, en el cas del primer foli, el que està en pitjors condicions, ha afectat el text. Els deu primers folis estan despresos. Doble foliació: moderna a llapis en xifres aràbigues i antiga a ploma en xifres romanes; el numeral 38 avui està esborrat per la humitat
Binding pergamí flexible amb cobertes de solapa, reaprofitat (per la disposició del pergamí sembla que contenia uns privilegis). Conservat dins d'unes tapes de cartó
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Sant Bernat (una anotació a la coberta anterior indica que el llibre va pertànyer a la Caixa de Sant Bernat)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2389 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 B. 1391 - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2389 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 B. 1391 - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:353-4
Note text amb algunes correccions

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2901
Location in volume ff. 1-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] En nom de deu comenssa lo libre de les franqueses e dels priuilegis de Mallorches
text: [..]2ter Regia[.] soler[..] rei publice cur[.]a gerere et subjectorum comod[…] [..]uestigare ut Regnj sui vtilitas jncorrupta persistat et singulorum statum … [ 18v] … ferit a clausit loco die anno prefixis
rubr.: Que deu hom donar per morabati per masmudina e per besant
intitulatio: [S]apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorques comte de Rosseylo … e senyor de Montpepler [sic]
text: A gran suplicacio jnstancia e requesta den ferrando Rodrigues cauayler (…) [f. 19] de la Ciutat dela yla de Mallorques per nom dela vniuersitat de la Ciutat e dela yla de Mallorcha E per tostemps establjm que estimacio de Morabatins de Masmudines e de besants que es contenguda en cartes tro ara fetes ço es saber … [ 24v] … aquestes totes coses damunt dites escrites e en aquesta publica forma mits e acloy sots signe al meu acustumat e publich senyal
Note el text llatí acaba al f. 18v i a partir d'aquí comença el català. Les rúbriques del text llatí estan escrites en català. Una nota al marge escrita a llapis diu: “Falta un poco en Cód. 90-A que está en B Cód. 90-B”. Continua en llatí fins al f. 26
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10843
Location in volume f. 26r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 26] ha ordonat lo senyor Rey que si loctinent en lo Regne de Mallorques ne lo batle dela Ciutat ne son jutge ne altre oficial … [ 26v] … sjno tro adinar vij diner
Note segueix en llatí fins al f. 28v
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10844
Location in volume ff. 28v-31v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] Aquestes son les ffranqueses les quals lo molt noble senyor Namfos per la gratia de deu Rey darago … ha donades confermades als prohomens e atota la vniuersitat dela Ciutat e dela terra de Mallorques
intitulatio: [S]2apien tots homens que Nos Namfos per la gracia de deu Rey darago … comte de barcelona
dispositio: atenens que raho degualtat manifesta e piadosa e simpla de humanitat … [ 31v] … les damunt dites coses e sengles ayen obseruat axi con es dit
datatio: so fo fet a Mallorques nones de gener En layn [sic] de M.cc.lxxxv.
conf.: Senyal de Namfos per la gracia de deu Rey darago … manam per los nobles dauayl escrits
conf.: S ✠ num p. demoncada etc
testimonis: Testimonis son en P. ayuar etc
certificació: Senyal den Marches notarj del damunt dit senyor Rey que per manament seu aquestes casos feu escriura e clos ab letres etc
Note inclou diverses clàusules senyalades per les rúbriques corresponents
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10845
Location in volume ff. 34v-35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34v] Aquestes son les conexenses pertanyens al senyor Gouernador e de son ofici e los drets daquelles
dispositio: Primerament les causes deles apellacions de Menorcha e de euissa … [ 35] … Jtem totes primeres apellacions fetes en scrit deu Relegar lo senyor Gouernador
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10846
Location in volume f. 35r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Aquesta es la forma que es seruada en la ciuat de valencia en la eleccio dels consols dela mar e del Jutge daquells
text: Cascun ayn en la vespra dela festa de Nadal de nostre senyor los promens nauegans patrons amarjners o partida daquells aplegen conseyl en la esgleya de santa Tecla … [ 35v] … e asso matex pot fer lo jutge
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10847
Location in volume ff. 35v-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] Los consols vsen en lur ofici aquesta manera
text: Com demanda per scrit denant ells posada de algun fet la conexensa e determenacio dela qual se pertangue al Consolat segons les custumes dela mar … [ 37] … per demanar lur consell ales parts comten dauant aquells lurs rahons per los consols no era
Note al marge inferior del f. 37, a llapis, "Incomplet"
Record Status Created 1996-09-22
Updated 2016-05-13