Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2388
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 193
Title of volume Aquest ez lo libre de lez franqueses de Malorqua ( segons el catàleg és del “grup tercer”, al volum no hi ha cap mena de títol)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1400

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-40 + 41-46
Collation 15/4t 212 3-410 5t6; el quadern final era en blanc, manca abans d'aquest almenys un plec on acabaria el text
Page Layout 2 columnes (f. 27)
1 columnes (f. 1-4 (taula))
37 línies (f. 27)
Size pàgina 277 × 217 mm (f. 27)
caixa 210 × 160 mm
columna 210 × 75 mm
pàgina 213 × 160 mm (f. 2)
Hand gòtica de forma (cos del volum)
gòtica cursiva i diverses mans itàliques i humanístiques (textos afegits)
Pictorial elements Caplletra caplletra historiada: el rei sentat al tro presenta el llibre als súbdits asseguts o agenollats al seu davant, amb orla que envolta gairebé tot el foli i s'estén per l'intercolumni, decorada amb figures antropomòrfiques, arquers caçant, gossos perseguint conills, etc. en or i colors; però com els marges han estat retallats ha desaparegut part d'aquesta decoració (f. 12, primer del text principal)
Caplletres: en vermell i blau amb decoració filigranada en el color de contrast
Caplletres: les inicials del calendari són com les dels altres volums semblants d'aquest arxiu
Rúbriques en vermell
Altres: numeració de la taula i del calendari en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: tipus 12 de Derolez, la línia horitzontal superior creua tot el foli, la inferior s'atura a les caixes, les verticals van de marge a marge i les de guia per als renglons creuen l'intercolumni però no s'estenen pels marges, això sí, en bona part del foli creuen el plec
Perforacions: no es veuen perforacions (marges molt retallats)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontal molt a prop del plec en el tercer quadern
Signatures: no es veuen
Condition en mal estat, coberta despresa, folis arrugats, afectats per la humitat que ha deixat profundes marques que dificulten la lectura de les primeres línies dels folis. No conserva la foliació original que seria en xifres romanes i tinta vermella tal i com consta a la taula, ens guiarem per una de moderna, a llapis, situada al centre del marge inferior dels folis. Al final manquen com a mínim 2 folis de text, segons la taula
Binding pell sobre taula, afectada pels corcs i el desgast, el pla anterior està del tot desprès i del llom amb prou feines en queden engrunes. Cinc bollons a cada pla. La relligadura era gravada en sec, amb bandes emmarcades per filets i un rectangle central, no es distingeixen les decoracions
Associated Texts Conté fragment de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
Conté fragment de texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67 llatí
Conté fragment de texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem llatí
Conté framgent de texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca. llatí
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:351-2
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Note el text dels juraments del f. 11 fa pensar que el volum va pertànyer primer a la parròquia i després a la vila de Pollensa. Manícules i alguna anotació marginal; als folis finals, en blanc, hi ha altres textos afegits. Una mà moderna va escriure a llapis s. XIII o Siglo 13 en diversos llocs del volum

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2899
Location in volume ff. 1-4 + 12ra-40vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Aquest es lo libre delez franqueses [sic] de malorqua en la primera carta del qual es lo prohemj En nom de … [ 4] … De confermacio deles asignascions deso quels partidors dels capdals edels altres quj foren ala preso dela terra feeren en la .lxiij carta en comte de
acc.: [ 12ra] En nom de deu nostre senyor ihesu christ. Comença lo libre dels franquees edels priuilegis de malorques
pream.: E8N nom de deu […] Cor la sauiea real se coue axi portar cura ala cosa poblica aensercar profits dels sotmeses … [ 12va] … segons que aquels fo coujnent en aquesta carta dejus declarat
tit.: Comensament deles franquees de malorques
intitulatio: S2apien tuyt que nos en jacme per la gracia de deu Rey darago … montpesler
intr.: auens entenens en nostra presencia la carta dels priujlegis deles franquees les quals a uosaltres amats e feels nostres unjuersals e sengles pobladors e abitadors dela ciutat e del regne demalorques sa enrera sots layn de nostre senyor M.cc.xxx kalendas marcij … [ 12vb] … assi fem notar la tenor dela di[ta] carta ytal es
tit.: Comensament deles franquees de malorques
text: E2n nom de nostre senyor ihesu christ manifest sia atots axi presents com esdehenjdors que nos en iacme per la gracia de deu Rey darago (…) montpestler ab la present poblica scriptura e per tots temps ualedora per nos e perlos nostres hereus … [ 40vb] … E con ara de present nos lo dit morabati o los dits .viij sol. sots la forma damunt dita poguessem rebre de gran especial ea grans
Condition incomplet
Note queda en l'aire. En l'explicit de la taula manca la indicació del foli, probablement perquè aquest text era al f. xlij, darrer esmentat. Als ff. 4v-10 calendari en llatí; al f. 10va-vb inicis dels quatre evangelis en llatí; al f. 11r-v juraments copiats amb lletra cursiva humanística de finals s. XV o XVI en català (constitueixen analítics independents). Aquest foli queda a la dreta (i fa parella a la vista) del que conté els 4 evangelis, segurament era obert així per emprar-lo en el jurament per la persona que el prenia
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10488
Location in volume f. 11r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10949
Casa dels Jurats. Jurament de càrrec relatiu a Pollensa
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 11r] Vos promets e jurats adeu e al senyor Rey sobre los sants quatre euangelis corporalment per vos tocats … segons la seria y tenor de aquells
Note és el jurament d'un càrrec relatiu a Pollensa
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10489
Location in volume f. 11r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10939
Casa dels Jurats. Forma del jurament dels clavaris
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11r] Juramentum Clauarij
text: Vos promets e jurats a deu e al senyor Rey sobre los seus quatre euangelis corporalment tocats que totes aquellas quant[…] que per tot lo temps del vostro offici de clauarja vos vindran … e dona per fer etc
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10490
Location in volume f. 11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10934
Casa dels Jurats. Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1458-04-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11v] Jurament dels Jurats quant entren a regir
text: Vosaltres honorables Senyors nouament lexits en lo offici de Juraria promateu e Jurau adeu sobre los quatre sancts euangelis … e vtilitat de la cosa publica
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10491
Location in volume f. 11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10950
Casa dels Jurats. Jurament del mostassaf
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11v] Jurament del mostacaff
text: Vos honorable en /t/ qui sou stat elegit per lo Spectable e Noble Senyor loctinent general en lo offici de mostacaffia dela present parrochia de Pollenca … a saluacio dela vostra anima
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10492
Location in volume f. 41r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10951
Casa dels Jurats. Jurament d'un càrrec
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 41r] Nosaltres honorables señors … E vtilitat y profit desta nostra Vniversitat y republica Amen
Note lletra del s. XVI, les primeres línies no es veuen bé però fa referència a la vila de Pollensa
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10493
Location in volume f. 41r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10952
Casa dels Jurats. Jurament del conseller
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41r] Jurament de conseller
text: Vosaltres prometeu y jurau a Deu y al S. Rey sobre los quatre seus euangelis … esquivareu totas coses in[.bils] y danyosas
Note ff. 43-44v en llatí, festes de la ciutat de Mallorca que acaben amb una frase en català referent al dia de la conquesta de l'illa als moros
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10494
Location in volume f. 45r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10951
Casa dels Jurats. Jurament d'un càrrec
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 45r] […] … i vtilitat ala nostra republica
Note mateix text que el Cnum. 10492, en lletra anterior, més cursiva. L'incipit és pràcticament il·legible per estar el foli molt arrugat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10495
Location in volume f. 45r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10939
Casa dels Jurats. Forma del jurament dels clavaris
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45r] Jurament del Clauari
text: Honorable mossen barthomeu martorell Clauari astret lo present any enla vniuersitat y villa de pollensa … per farmancas tals y tals
Note no és el mateix text que el Cnum. 10489 ja que aquí parla d'una persona en concret; lletra cursiva del s. XVI
Record Status Created 1996-09-22
Updated 2016-05-13