Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2381
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Capitular de Mallorca
Collection: Call number 15533
Copied 1451 - 1510 ca.

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 32 (= ii + i-xxxviii + ii)
Collation 12 219/18
Page Layout 22 línies (f. 2)
Size pàgina 221 × 150 mm (f. 2)
caixa 154 × 105 mm
Hand gòtico-humanística cursiva, de finals del s. XV o inicis del XVI, força desacurada
Watermark carro de dues rodes amb els radis en aspa
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
Other features Justificació: a tinta o punta de plom molt tènue
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense restes visibles de perforacions
Reclams: volum sense reclams
Condition paper amb taques d'humitat i de brutícia; restes d'una antiga foliació en xifres romanes, completada per una moderna en xifres aràbigues on l'antiga no es veu clarament. Manca un foli al final
Binding coberta de pergamí (document llatí reutilitzat), només queda la posterior i un petit bocí de l'anterior
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 539-41 , n. 104
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 15533 de l'Arxiu Capitular de Palma (2010)
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Miralles y Sbert (1941-43), Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca 3:305
Note proves de ploma als marges dels ff. 6, 9, 38v
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067059.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2876
Location in volume ff. 1-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3055
Desconegut. Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant (?)
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Aci comensa la contemplacio o comiat dela uerge maria del dimecres sant com parlaren Jesuchrist e la uerga maria familiarment de la passio de Jesuchrist e del proces que fonch fet en la passio de Jesuchrist
text: L2o dimecres sant en la nit per prechs de la gloriosa uerge maria … [ 15] … ab la creu al coll a croxificar a monticaluarj entra los dos ladres e la gloriosa no Lo conech tal lo haujen aparalat
References (most recent first) Tractat a: Arronis i Llopis et al. (2012), “Contemplació del dimecres sant. Presentació, anàlisi lingüística i edició”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 64 (= Miscel·lània Albert Hauf, 3) 156
Note Segons Arronis & Mas (2012: 156) aquesta obra no es pot identificar amb la Contemplació del dimecres sant
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11089
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1814
Desconegut. Llibre de Gamaliel (?)
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2040
Location in volume ff. 15-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1814
Desconegut. Llibre de Gamaliel ([?])
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15] Asi comensa lo proses dela mort de Jhesuchrist e concloen en vij punts
text: T2\ot/ lo proses del amort de Jhesuchrist esta en set punts lo primer punt es aquest vuy deuem seber que vuy a ores de completes fonch la sena ab los seus apostols e dexebles … [ 37v] … senyor coman la mja anima donant lj anequesta uida present la tua gracia e della la tua santa gloria en la qual uius e retgnes per jnfinjta seculorum amen
colofó: finjto libro sit laus et gloria cristo
Note sembla part del llibre de Gamaliel, inclou els capítols: ff. 15-19 lo proses dela mort de Jhesuchrist (en set punts); ff. 19-20v Con aplegaren consel en la ciutat de Jersulem que farien de Jhesu christ; ff. 20v-23 Com Jhesu christ fonch presentat a ora de terna altra vegada denant pilat; ff. 23-26 Com lo jueus feren corer la ujla a Jhesu christ per tots los lochs de la ciutat; f. 26r-v Com lo sol e la luna perderen lur claror en la pacio de Jhesu christ; f. 26v-28v Com longi dona huna lentada [?] al costat de Jhesu christ; ff. 26v- Comensa lo plant que la verga maria fa com viu lo seu car fill pengat en la creu; f. 28v-29v Del plant que la verg [sic] maria fa contra lo [sic] apostols; ff. 28v-30v del plant que la verga maria fa contra los jueus; ff. 29-30v del plant que feu la verga marie fa vontra la creu; ff. 30v-31 Del plant que la verge maria fa contra deu lo para; f. 31r-v del plant que la verge maria fa contra los angels; ff. 31v-32 Del plant que la verge maria fa contra la mort; ff. 32r-v del plant que la verga maria fa contra la sua vida; ff. 32v-37v Contemplacio deles vij paraules que Jhesu christ dix pregant en la creu (amb rúbrica independent per a cadascuna d’elles, que erra “esta” per “setena” al f. 37)
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2877
Location in volume ff. 37v-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2340
Desconegut. Plany de la Verge
Language català
Date escrit 1397 a quem
Title(s) in witness Contenplacio feta el cruxifixi, f. 37v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37v] Contenplacio feta el cruxifixi de Jesuchrist comensant al cap
text: O cap sagrat principi regidor de tota creatura humana per la qual es tot lo mon gobernat jnfinjda saviesa … [ 38v] … A la sinagoga. O tu jnfernal sinagoga sobra tota brutal bestia e cruel plora tostemps e plany lo gran crim que as comes car as mort lo gran legat que deu
Condition fragment, incomplet Record Status Created 1996-09-12
Updated 2014-01-08