Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2379
City and Library ValŔncia Archivo-Biblioteca Histˇrica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 277 | Antic 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 280
Size pÓgina 208 Î 143 mm (aprox.)
Condition pp. 2 i 3, dos folis entre 108 i 110 i els cinc finals en blanc; l'Ýndex preliminar Ús en llatÝ
Binding moderna
References (most recent first) Tractat a: Beltran i Pepiˇ (2007), Inspecciˇ personal
Tractat a: Ferrer et al. (1975), Sermons 4:8
Tractat a: Ferrer et al. (1975), Sermons 6:121-22
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:9-13
Note Schib informÓ que aquest manuscrit es perdÚ durant la Guerra Civil; a hores d'ara no s'ha pogut recuperar (06-2007). Contenia cinquanta-dos sermons. Al pen˙ltim foli del volum anotacions de taula

Internal Description
Number of texts in volume: 55
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9212
Location in volume ff. 1-280
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10189
Vicent Ferrer. Sermons
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1] feria iii post dominicam xxiii nostra comunicacio in celis est … [ 280] … si anunciabis tu eis ex me
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:121-255
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9372
Location in volume ff. 1-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10385
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nostra conversacio in celis est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] fferia iii post dom. xxiiii
tema: nostra conversacio in celis est philip. 3
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9373
Location in volume ff. 5v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10386
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Reddite quae sunt Caesares Caesari, et quae sunt Dei Deos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5v] feria iv
tema: reddite que sunt cesaris cesari et que sunt dei deo matth. 22
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9374
Location in volume ff. 11-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10387
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] feria v sermo judeorum
tema: sicut mandatum dedit mihi pater sic facio joan
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9375
Location in volume ff. 16v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10388
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ostendite mihi numisma census”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] feria vi
tema: ostendite mihi numisma census matth. 22
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9376
Location in volume ff. 21v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10389
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Non desinam in habitacionem sanctam coram ipso”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] sabbato o pulcher sermo
tema: non desinam in habitacionem sanctam coram ipso eccli. 3
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9377
Location in volume ff. 28-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10390
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Exiit famam per universam terram”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] dominica xxv post pent.
tema: exiit famam per universam terram matth. 9
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9378
Location in volume ff. 37-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10391
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Opera illorum secuntur illos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] feria ii de deffunctis
tema: opera illorum secuntur illos apoc. 14
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9379
Location in volume ff. 43-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10392
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Tempus meum resolucionis instat”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43] feria iii en quin punt esta ara lo mon
tema: tempus meum resolucionis instat il thim. 4
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9380
Location in volume ff. 48-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10393
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Accessit retro et tetigit fimbriam eius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48] feria iv
tema: accessit retro et tetigit fimbriam ejus matth.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9381
Location in volume ff. 52v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10394
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Liberasti me Domine de perdicione”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52v] feria v de sancta cecilia
tema: liberasti me domine de perdicione eccli. ulto
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9382
Location in volume ff. 60-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10395
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quis putas esse fidelis servus et prudens”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60] feria vi sermo sancti clementis
tema: quis putas esse fidelis servus et prudens matth. 19
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9383
Location in volume ff. 65-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10368
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Impleamini agnicione voluntatis eius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] sabbato
tema: impleamini agnicione voluntatis ejus colo. 1'9
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9384
Location in volume ff. 71v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10369
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Profert de tesauro suo, nova et vetera”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] dominica xxiiiia (ultima ante adventum) de sancta caterina
tema: profert de tesauro suo nova et vetera (habetur verbum istud originaliter mat. cao xiiio et recitatum est statim in evangelio hodierno)
acc.: el nostre present sermo sera de aquella molt excelĚlent e gloriosa verge e martir esposa de nostre senyor jesuchrist madona sancta caterina … set primo ab gran reverencia inclinant nostres testes no moure per no fer rumor saludarem a la mare de deu dient ave maria
text: profert etc. una breu declaracio dare aci per venir tantost a la materia sapiats que el nostre salvador e senyor jesuchrist el messies quan devie trametre per lo mon los apostols a ilĚluminar lo mon … e veus aci com senta caterina profert de thesauro suo nova et vetera
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9385
Location in volume ff. 79v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10370
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Faciet judiciam et justiciam in terra”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79v] feria iia de deffunctis
tema: faciet judiciam et justiciam in terra (verbum istud originaliter in libro jere. prophe. cao xxiiio et recitative in epistola currentis dominice)
acc.: segons la missa dita per les animes de purgatori semblanment sera lo sermo de les condicions de les animes que passen de aquest mon … e per šo que sie acceptable a nostre senyor deus e meritable a nosaltres e profitable a les animes de purgatori ab gran reverencia saludarem la mare de deu dient-li ave maria
text: entre totes les coses que mouen lo cor de la creatura humana en aquest mon per a corregir peccats es lo pensament del juhi de deu e tant com es pus verdader en pensar-hi tant aytal creatura se llunya mes de peccats e viu ab temor de deu … he senyor yo veyg en aquest mon que hun scuder si serveix a hun cavaller gran temps e per hun deffalliment entre en la preso etc veus per quinya manera la terra e purgatori es elegit a nosaltres a purgar nostres peccats
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9386
Location in volume ff. 84v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10371
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Testificor coram Deo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84v] feria iiia en quiny punt esta lo mon
tema: testificor coram deo (2a ad timoteum cao iiiio) etc
acc.: en la setmana passada huy ha viii jorns jo vos preyqui de la fi del mon donant-vos una clara experiencia com la fi del mon sera tost e ben tost e fort cuytadament … e ara axi matex vos ne dare altra per šo que siats avisats sed primo ave maria
text: testificor coram deo (lib. 2o cao sicut dixi) per venir a la materia es mester una declaracio breu de aquesta paraula preposada e sapiats que offici de preycar no es altra cosa sino offici de testificar les veritats divinals al mon … e axi escaparem et ideo nolite diligere mundum [neque ea que in mundo sunt qui autem facit voluntatem dei manet in] eternum (pa jo. cao 2o) jas romp jas trenqua ja som en la fi e veus aci lo sermo complit
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9387
Location in volume ff. 89v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10372
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Colligite que superaverunt fragmenta”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89v] feria iiiia sermo dominice
tema: colligite que superaverunt fragmenta jo. cao vio etc
acc.: segons sabets domingo propassat tot lo offici de la missa fou de madona sancta caterina … moltes bones speculacions toque a ilĚluminacio de nostres enteniments e moltes bones doctrines morals a millorament de nostra vida set primo ave maria
text: colligite que superaverunt fragmenta evangelio et capitulo sicut ante. en aquest sermo he pensat que tenga la manera que tenen pobres servidors en casa de algun senyor on servexen que quan lo senyor ha mengat e finit lo dinar venen los pobres servidors e prenen los cantells de les taules cerquen que puxen mengar … hic est prophecia e axi devem loar e beneir deus al levar de taula e veus lo sermo complit deo gracias
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9388
Location in volume ff. 95v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10373
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ipse sciebat quid esset facturus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95v] in vigilia sancti andree de predestinacione
tema: ipse sciebat quid esset facturus johannis cao vio originaliter et in evangelio currentis dominice recitative scribitur verbum istud
acc.: aquest tema preposat me dona motiu de preycar a vosaltres de una materia soptil en teologie la qual tot hom desige saber šo es de predestinacio e de presciencia … e jatsesia sie materia molt speculativa per šo pens si plau a deu que be la entendreu e haurem moltes bones doctrines etc ave maria etc
text: ipse sciebat etc. segons la ystoria literal del sant evangeli de la qual vos preyqui hir aquest tema ja sabets que vol dir šo es quan jesuchrist enterroga a sent philip diu que nou demanava per pendre consell de aquell car ja sabie que devie fer e proveir … llavors se pensen que haurien mester brou de gallines e los qui son vius dema seran morts etc explicit sermo
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9389
Location in volume ff. 100v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10374
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Dives est in omnes qui invocant illum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100v] sermo sancti andree
tema: dives est in omnes qui invocant illum (habetur verbum istud originaliter ad rom. cao xo et recitative in epistola hodierna)
acc.: la solemnitat e festa de aquest dia present ja sabets que es de aquell glorios apostol mosen sant andreu e semblantment sera lo sermo … en la sua sanctissima vida porem collir e triar bones doctrines a correccio de pecats e mellorament de nostra vida set primo ave maria etc
text: dives etc. lenteniment de aquesta paraula preposada es aytal que sent andreu es rich enves totes les persones que lhan en devocio … bona gent prengam aquesta paciencia gloriosa que en tots nostres affays tribulacions e injuries siam paciens no vengar-se de sos enemichs quia in paciencia vestra possidebitis animas vestras luc. 21o cao placie a nostre senyor deus etc
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9390
Location in volume ff. 110-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10375
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce dies veniunt, dicit Dominus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110] sabbato primo adventus domini
tema: ecce dies veniunt dicit dominus habetur originaliter in libro jere. prophete cao 33o etc
acc.: ave maria etc
text: aquesta paraula presa per tema e fundament de nostre sermo es dues vegades recitada en la epistola del domingo corrent la primera ecce dies veniunt dicit dominus … huy lo primogenit ja es jurat per lo regne a esser rey axi com son pare apres llur obte e si huy tornara femater no plorarie si farie axi es de aquells qui son en peccat per lo qual […]
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9391
Location in volume ff. 115v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10383
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Benedictus qui venit in nomine Domini”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115v] prima dominica adventus domini
tema: benedictus qui venit in nomine domini habetur texti verbum istud matthei xxio cao et officialiter habitum est statim in evangelio hodierno
acc.: de present yo vos vull preycar del adveniment de nostre salvador e redemptor jhesu xrispt quant vindra al dia del judici … mas per šo que sie acceptable a nostre senyor deu e meritable a les nostres animes primerament ab gran reverencia inclinant vostres testes no moure per no fer rumor saludarem la verge marie mare de deu dient axi ave maria etc
text: aquesta paraula proposada es gracies e laors que fem a jhesu xrispt del seu adveniment en aquest mon dient axi beneyt sie aquell qui es vengut en aquest mon e axi com a senyor … veus aši la quarta circunstancia e fašam fi dema si plau deu complirem les altres placia etc
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9392
Location in volume ff. 121-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10384
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Audivi vocem de celo dicentem mihi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121] sequenti die lune
tema: audivi vocem de celo dicentem mihi habetur verbum in libro apocalipsis co xiiij est recitatum est statim in epistola hodierna
acc.: de present ab la gracia divinal yo he a dar compliment a la materia de ir comenšada del dia del judici e per šo que sia en honor de nostre senyor deu principalment … e mellorament de nostra vida e correcio de peccats e consolacio de nostres animes saludarem la humil verge maria dient axi ave maria
text: audivi etc. tota la materia del dia del judici generalment e sumariament esta en dos punts la hu es ordenacio judicial … ya ha xv anys e entram en lo xvi qui vayg per lo mon e avisar-vos de aquesta jornada placia etc
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9393
Location in volume ff. 125v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10396
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ite in castellum quod contra vos est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] sequenti die martis
tema: ite in castellum quod contra vos est matth. 21.1
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 9394
Location in volume ff. 131-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10397
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Hora est jam nos de somno surgere”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131] sequenti die mercurii
tema: hora est jam nos de somno surgere rom. 13
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9395
Location in volume ff. 136-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10398
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “In diebus suis placuit Deo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136] sermo sancti nicolai
tema: in diebus suis placuit deo eccli.44
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9396
Location in volume ff. 143-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10399
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Fides esse ex auditu auditus autem per verbum Christi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143] die veneris sequenti
tema: fides esse ex auditu auditus autem per verbum christi rom.10,17
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9397
Location in volume ff. 149-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10400
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nondum erant abissi et ergo iam concepta erant”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149] in die concepcionis beate virginis marie
tema: nondum erant abissi et ergo jam concepta erant prov.8
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9398
Location in volume ff. 154v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10401
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Erunt signa in sole, luna et stellis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 154v] dominica ii adventus domini
tema: erunt signa in sole luna et stellis luc. 21
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9399
Location in volume ff. 161v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10402
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Respicite et levate capita vestra”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 161v] feria ii
tema: respicite et levate capita vestra luc. 21
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9400
Location in volume ff.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10403
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Erit in terris pressura gencium”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: feria iii
tema: erit in terris pressura gencium luc.21
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9401
Location in volume ff. 173-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10404
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Apropinguat redempcio vestra”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173] feria iv
tema: apropinquat redempcio vestra luc. 21
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9402
Location in volume ff. 177-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10405
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Propusuit pro luce habere illam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177] in die sancte lucie
tema: proposuit pro luce habere illam sap. 7,10
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9403
Location in volume ff. 185-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10406
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Appropinquat redemptio vestra”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185] sabbato
tema: apropinquat redempcio vestra luc. 21
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9404
Location in volume ff. 189v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10407
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Cepit Iesus dicere ad turbas de Iohanne”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189v] dominica iii adventus domini
tema: cepit jhesus dicere ad turbas de johane matth. 11
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9405
Location in volume ff. 197-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10408
Vicent Ferrer. Sermo de deffunctis
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 197] feria ii de deffunctis
tema: jam supra
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 9406
Location in volume ff. 197-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10409
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Tu est qui venturus es an alium spectamus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 197] feria iii
tema: tu est qui venturus es an alium spectamus matth. 11
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 9407
Location in volume ff. 198v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10411
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Preparavit viam vitae”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198v] feria iv
tema: preparavit viam vite matth. 11
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 9408
Location in volume ff. 198v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10412
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Renuntiate Iohanni quae audistis et vidistis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198v] feria v
tema: renunciate johanni que audistis et vidistis matth. 11,4
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 9409
Location in volume ff. 199v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10413
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sic nos existimet homo ut ministros”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199v] feria vi
tema: sic nos existimet homo ut ministros i cor. 4,1
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 9410
Location in volume ff. 199v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10414
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “De virgine Maria iam sit sermonis de ipsa supra sume quem volveris”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199v] sabbato
tema: de virgine maria jam sit sermonis de ipsa supra sume quem volueris
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 9411
Location in volume ff. 199v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10418
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego vox clamantis in deserto”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199v] dominica iv adventus domini
tema: ego vox clamantis in deserto joan. 1
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 9412
Location in volume ff. 204-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10419
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Dirigite viam Domini”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204] feria ii
tema: dirigite viam domini joan. 1
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 9413
Location in volume ff. 207v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10420
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Parate viam Domini”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207v] feria iii
tema: parate viam domini luc. 3
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 9414
Location in volume ff. 212-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10421
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Thomas unus ex duodecim qui dicetur didimus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212] sermo sancti thome
tema: thomas unus ex duodecim qui dicitur didimus joan. 21
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 9415
Location in volume ff. 218v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10422
Vicent Ferrer. Sermo sobre “Medius autem vestrum stetit quem vos nescitis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 218v] feria v
tema: medius autem vestrum stetit quem vos nescitis joan. 1,26
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 9416
Location in volume ff. 222v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10423
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnibus hominibus dominus prope est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 222v] feria vi
tema: omnibus hominibus dominus prope est philip. 4
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 9417
Location in volume ff. 227-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10424
Vicent Ferrer. Sermo sobre “Inventa est in utero habens”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 227] in vigilia nativitate domini
tema: inventa est in utero habens matth. 1
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 9418
Location in volume ff. 232-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10425
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Natus est nobis hodie Salvator”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 232] sermo nativitatis jhesu christi
tema: natus est nobis hodie salvator luc. 2
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 9419
Location in volume ff. 238-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10376
Vicent Ferrer. Sermo sobre “Disputantes cum Stephano, non poterant resistere sapientiae et spiritus loquebatur”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 238] sermo sancti stephani
tema: disputantes cum stephano non poterant resistere sapiencie et spiritus qui loquebatur act. 6,9/10
text: […] e donchs digats quala es pus bella forma de foch o de home … e per šo vosaltres si algun ni ha que li haje mort son pare o fill o marit perdonat e pregats a deus que perdo a aquells qui morts los dos han etc
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 9420
Location in volume ff. 242v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10377
Vicent Ferrer. Sermo sobre “Exaltavit illum apud proximos suos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 242v] sermo sancti joannis evangeliste
tema: exaltavit illum apud proximos suos (verbum istud habetur originaliter in libro ecclesiastici cao xvo et recitatum est in statim in epistola hodierna)
acc.: jo de present volent-vos preycar de aquell glorios evangelista mosen sent johan del qual es tota la solemnitat e festa de huy per šo que nostre senyor deus done virtut e efficacia en les sues santes paraules que sien dites en honor sua principalment e apres etc ave maria etc
text: exaltavit etc sicut ante. aquesta paraula preposada diu axi nostre senyor deus e salvador jesuchrist ha exalšat a sent johan evangelista davant los seus proismes davant los seus apostols … e axi passa totes les places fins als cherubins als peus de la verge maria o quina honor quando procedebam [ad portam civitatis in platea parabant mihi cathedram] job. 29 ergo exaltavit illum etc
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 9421
Location in volume ff. 250v-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10378
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Pueros percusserunt gladio et evasi ego solus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 250v] sermo innocencium
tema: pueros percusserunt gladio et evasi ego solus in libro job. cao primo
acc.: huy segons la solemnitat de santa mare esglesia yo he a preycar de la mort e martiri dels sants innocens que lo rey herodes per enveja que havie de jesuchrist mata … pens que sera materia etc ave maria etc
text: pueros percusserunt gladio libro etc. sicut dixi. yo pensant en la vida maravellosa de jesuchrist la qual tench per xxxiii anys he trobat quel seu comenšament de la sua vida quan fo nat e la fi de la sua vida he trobat gran contrarietat … be que aquests innocents foren morts mas no portaren la iniquitat del pare que no foren dapnats ne punits que en parais entraren e son ara mas los pares a infern e axi ašo es punicio etc
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 9422
Location in volume ff. 257-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10379
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ubi ego sum, illic et minister meus erit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257v] sermo sancti thome de cantorbere
tema: ubi ego sum illich et minister meus erit joannis cao xiio originaliter et in evangelio hodierno scribitur verbum istud
acc.: axi com la present solemnitat es de mosen sent thomas de cantorbera axi sera tot lo nostre sermo … de aquest de huy yo he a preycar de present que tanta fo la sua perfeccio de santa vida que nosaltres ne porem pendre molta bona instruccio set primo ave maria etc
text: aquesta paraula preposada es de nostre senyor jesuchrist una gran promissio celestial que fa a quiscu dient axi hon so alli sera lo meu servidor e ministre … no diu propter fidem fe es una virtut teologal singular e justicia es virtut general etc
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 9423
Location in volume ff. 263-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10380
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce positus est hic in ruina multorum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 263] quinys continents faran los cristians el temps de lantechrist
tema: ecce positus est hic in ruina multorum habetur verbum istud originaliter luc. 2o cao et recitatum est statim in evangelio hodierno
acc.: yo pensant fer a la devocio de molts que no foren laltre jorn al sermo que fiu de antechrist e de la fi del mon ara de present he a comenšar a la materia de aquell … per šo he comentat de preycar aquesta materia set primo ave maria etc
text: ecce positus etc. les coses maravelloses grans e terribles que deuen venir tost tost e brevissimament ara a la fi del mon son tres … que si pren hun sach de pa not durara sino xv dies et maxime qua ašo nos deu trigar car cent anys ha ques dona la sentencia ut habetur in legenda beati dominici ordinis predicatorum et jam nuncius finis mundi mortus est in betanya
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 9424
Location in volume ff.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10381
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Gratia Dei erat cum illo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: sermo sancti silvestri
tema: gracia dei erat cum illo habetur verbum illud originaliter luca. 2o cao et recitative in evangelio
acc.: nostre preycacio present sera de moser sant silvestre glorios confessor de jesuchrist e prelat molt excelĚlent en la esglesia de deu … mas primo axi com es de costuma santa saludarem etc
text: aquesta paraula preposada ha aytal enteniment parlant de sent silvestre que la gracia de deu ere en ell quant vivia en aquella que la gracia divinal era en ell … e axi apparelleu-vos en tal manera que vos trop ben apparellats per a pugnar contra ell placie a nostre senyor deus etc fet en valencia any mccccxiiii
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 9425
Location in volume ff. 274-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10382
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Apparauit benignitas et humanitas Salvatoris”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 274] sermo circumcisionis christi
tema: apparavit benignitas et humanitas salvatoris habetur verbum illud ad titum. cao 3o et recitatum est statim in epistola hodierna
acc.: en aquest dia present qui es cap e comenšament de any santa mare esglesia fa gran solemnitat e festa de la sagrada circumcisio del salvador e redemptor nostre senyor jesuchrist … materia es molt speculativa e de grans secrets e de instruccio moral a millorament de nostra vida e correccio de peccats e per šo ave maria
text: aquesta festa de huy es molt solemne e gran per tres coses singularment que foren fetes e observades en la persona de linfant jesus … yo descarregat ne so e yo pens que recapte si dara es corregira aquest peccat tant abhominable si annunciabis tu eis ex me eze 33o cao
Record Status Created 1996-09-11
Updated 2012-03-26