Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2378
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 25
Title of volume Ordinacions del present Regne de Mallorca ( al primer foli de guarda)
Copied 1471 ca. - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + IV + i-clxxxxij + VIII + III
Collation 1-238 246 2512; no es pot controlar si és correcta per la relligadura i la manca de reclams
Page Layout 32 línies (f. ii)
Size pàgina 306 × 215 mm (f. ii)
caixa 198 × 135 mm (marcada)
caixa 185 × 135 mm (ocupada)
Hand humanística amb trets de cursiva
Watermark mà amb dits separats, lletres “I” “M” a la palma i flor de cinc pètals (als ff. de guardes, a la resta, l'estat del suport no permet veure res)
Pictorial elements Caplletres: més grans i de traç gruixut, en la mateixa tinta del text
Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca, que no es respecta
Pautat: l'escriptura generalment no arriba al marge inferior; prenem la mida de la caixa dibuixada i també la de l'espai que ocupa l'escriptura
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: sense reclams
Condition paper deteriorat per l'acidesa de la tinta i amb taques d'humitat; volum restaurat el 1978 pel Servei Nacional de Restauració de Llibres i Documents del Ministeri de Cultura. Foliació antiga en xifres romanes, amb errades i desordenada, arriba fins al f. clxxxv (relligat abans del f. clxxxxij). Foli xxiv verso en blanc
Binding restaurada, pell marró sobre fusta, amb tanques de pell i metall. Les restes de l'antiga relligadura que deuria estar en molt mal estat foren enganxades damunt les cobertes modernes; dues rodes als marges amb motius geomètrics i florons i flors disposades en tot l'espai central
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Códex Facticis, 25 de l'Arxiu del Regne de Mallorca (2003)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:377
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Note contingut del volum en procés de revisió

Internal Description
Number of texts in volume: 21
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8870
Location in volume ff. xxv-xxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxv] sequitur ordinationes vulgo dicte. Capítols de mossen beranguer Uris
rubr.: Ordinationes nove facte … honorabilis ambasciatoribus Dicti Regni anno anatiuitate domini M.cccc.xxxviiij.
intr.: Ara hoiat queus mane lo honorable mossen bernat de lopia … deaquellas algu nos pusque excusar
datatio: Dat en Dias [f. xxxvv] xxviij de setembre any dela Nativitat deu nostre Senyor M.cccc.xxxviiijo
intitulatio: Manifesta cosa sie que Nos Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Sardayna [sic]
pream.: havents a cor lo ben avenir … del tenor seguent
rubr.: Ordinacions fetas per los honorables Jurats … son las quis seguexen
tit.: [ xxvi] delas questions no sobrepuiant valua des de las quals lur fet sta en contracte o en fet de Corredor
text: Primerament es ordenat que totas aquellas questions deles quals sta lur fet en contracte … [ xxxiv] … qui las demunt dites coses firmam loham e Juram [f. xxxii] E aquest jnstrumen lo nostrosegell havem manat esser posat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt … domini Regis predicti
certificació: Signum mei Georgi Catala (…) ultima nativitat … Dominus Rex (…) jn consilio
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2873
Location in volume ff. xxxiij-xxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3968
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiij] Capitols anomenats de mossen beranguer vris
rubr.: Noue ordinationes edite … per cominum nostrum Regem Ambaciatoribus dicti Regni anno a natiuitate domini M.cccc xxx viiijo
intitulatio: Pateat vniuersis quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Neopatrie
pream.: Cupientes conseruatione … [ xxxiijv] … in hunc modum
tit.: Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques al honorable en beranguer vris donsell … per las parts foranes Ambaixadors de Mallorques
dispositio: Primerament com lo honorable mossen pere Calar surrepticiament la real celsitut tostemps salua … [ xxxv] … per ipsam dominam Reginam prosterea gracias [?]
datatio: Datum et actum est hac (…) turrim de Carbonayra ie xviiij mensis maij secunde judicionis anno anatiuitate dominji Millesimo quadringentesimo trigesimo nono … aliorum fero Regnorum nostrorum anno xxiiij
auten.: Sig ✠ num Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … Jussimus Jmpendentis Rex Alfonsus
testimonis: Testes fuerunt … domini Regis predicti
certificació: Sig ✠ num mei Joannis sallent … [ xxxxiiijv] … tanquem noto
conf.: Dominus Rex mandauit mihi Georgio Catala … et Jurauit
Note f. xxxxv en blanc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9812
Location in volume ff. xxxxvj-lviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3969
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre la tortura
Language català
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvj] Executions dels Capitols dellas nouellas ornations vulgo anomenades de mossen beranguer vnis Caualler
intitulatio: Nos Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … y de Sardayna [sic]
pream.: Enlos Capitols que los faels … del tenor seguent
dispositio: Jtem Com enlo present Regne sie stat abusa per alguns Gouernadors o loctinents deaquells que turmenten alguns delats … [ lvijv] … ço que per vosaltres sera fet encontrari
datatio: Dat en Gayeta a xvij. De Juny any dela natiuitat de nostro Señor deu M.ccccxxxviiijo
Note algunes d'aquestes disposicions estan en molt mal estat, gairebé il·legibles
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9813
Location in volume ff. lviij-lxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10606
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Noves ordinacions
Language català
Date promulgat 1441-10-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviij] Corrections fetas sobre las demunt ditas noues ordinations e capitols deaquellas las quals ordinations Comensan en 1 carta trenta y vna \tres/ et vulgo son dites demosen beranguer vnis
tit.: La Crida
intr.: Ara hoiats queus notifica y mane lo molt honorable mossenberanguer dolms … del tenor seguent
intitulatio: Nos Alfonso per la gratia de deu Rey de Alago [sic] … e de Sardayna
pream.: [ lviijv] Lo diuinal aiutori humilment jnuocat. Com experientia la qual es mare detotes coses hagi monstrat las ordinations dels plets ordenades … [ lviiij] … deaquellas no pugue Jgnorantia allegar
tit.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: Primerament com lo dit Capitol primer dellas ditas ordinations segons experientia ha monstrat esser Jmpraticable … [ lxvv] … nos pugue excusar
datatio: Dat en[…] dilluns a xvj del mes de octubre any M.cccc.Xxxxj.
conf.: Fonch feta la present Crida … Corredor delas Corts any M. cccc. Xxxxj
Note alguns folis estan en mal estat
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9814
Location in volume ff. lxvi-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3983
Lloctinència i governació. Ordinacions de misser Falcó
Language català
Date promulgat 1449-12-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvi] Micer Rodrigo falco | Capitula vulgo dicta de micer [falco] … comissaris
tit.: La Crida
intr.: Ara hoiats quens notifique lo molt honorable miçer Rodrigo falco … [ lxvjv] … algu excusar nos pugue
datatio: Dat en Ma[?] A xij de decembre any M.cccc xxxx viiij Falco loctinent
tit.: Preambol
pream.: Manifesta e notoria … [ lxvij] … segons deuall es contengue
dispositio: Primerament statueix e ordena lo molt magnifich loctinent general que tots los dits portadors de letres e comissions … [ lxxv] … request per lo dit deutor no hagie fetas las ditas assignations
Note molts paràgrafs il·legibles. En blanc els ff. lxxiv-lxxxv
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9903
Location in volume ff. lxxv-
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS datatio: [ lxxv] Die Jouis xxiiij. mensis Nouembris Anno anatiuitate domini M. ccc. lxviiijo
intr.: Los die y any […] … [ lxxxvj] … […] Berenguer de blanes Johan dusay
pream.: Que […]
dispositio: Item […] … e no puguen emanar alguna cosa. Joan dusay. Berardus
Note segueix en llatí i en nal estat, restaurat perquè no es desfaci
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9904
Location in volume ff. lxxxxi-lxxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: [ lxxxxi] […] … [ lxxxxii] … no obstant. Jacobus pauli
Note hi ha folis en blanc però no els detallem pel mal estat. Segueix en llatí
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9905
Location in volume ff. lxxxxviijv-lxxxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviijv] Supra abreuiandis litibus
pream.: Aço es translat faelment pres de vn capitol Reyal … lo qual capitol es del tenor seguent
dispositio: Item com molts plets de vn temps en sa se menen en la dita ciutat e Regne maliciosament … fins are se sie preatichat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9906
Location in volume ff. lxxxxviiij-cijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10925
Gilabert de Centelles i de Montcada, Baró de Centelles. Ordinació sobre quan s'ha de respondre si es planteja una demanda i altres disposicions
Language català
Date promulgat 1424-11-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ lxxxxviiij] Adueniente autem die veneris xvij Septembris anno anatiuitate domini Mo. cccc xxiiij … tenores sunt qui sequuntur
intr.: [ lxxxxviiijv] Com per jnformatio dequen solemnament rabuda per nom e per part del honorable loctinent de Gouernador del Regne de Mallorques apperegue … tenor talis est
dispositio: Jtem est deconsuetudine … [ c] … seu eorum surrogatos
acc.: Quia fiat Juris firma ab vtraque parte
dispositio: Jtem que ningu dels balles vegueres consols del amar e altres officials scriuans deles corts no gosen rebre clam suplications o en altre manera demandes … los emoluments que al Señor Rey se pertanyen
intr.: Item xxij. Die mensis Marcii anno anatiuitate dominj M.ccclj … ordinationem seguentem
dispositio: [ cv] Que aquells contra los quals es posada demanda responguen dins vn jorn … Mana lo Noble Señor en Gilebert de Sentelles (…) tota appellatio remoguda
Note segueix en llatí fins al f. cijv. Foli ciij en blanc
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9907
Location in volume ff. ciiij-cxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiij] De Jurisdicionem Gubernatoris Regni maioricarum
pream.: Memoria feta al molt honorable Señor mossen Rogier de moncada … dela Ciutat e de fora
dispositio: Primerament lo dit Gouernador coneix de tots aquells qui cometan crim de lesa Maiestat … [ cxvjv] … al procurador reyal
Note en blanc els ff. cvij, cviiijv, cxiiijv, cxvjv. Donem l'explicit final de totes les disposicions
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9908
Location in volume f. cxvijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvij] De officio et ad quid teneantur scribe curiarum … in Criminalibus
dispositio: Los scriuans delas corts son tenguts a registrar tots fets Ciuils … [ cxvijv] … ja per ordinatio se deu fer
Note segueix en llatí fins al f. cxxiiv
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9815
Location in volume f. cxxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3987
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinació relativa al temps de la sega
Language català
Date promulgat 1377-05-05
Incipits & explicits in MS tit.: [ cxxiiv] Sobre las ferias
rubr.: Las ferias de messes duren de xv. de maig fins per tot lo mes de Juny primer vinent
intitulatio: En francesch çagarriga Gouernador General de Mallorques als amats valles … saluts e dilectio
dispositio: Com Lo temps delas messes sie prop e per vtilitat dela cosa publica sie necessari de vegar los homens per cullir … dela Ciutat de Mallorca
datatio: Dat en Mallorca a v. de maig any dela natiuitat de nostre Señor M. ccc. lxxvij
Note segueix en llatí fins al f. cxxiiij
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9816
Location in volume ff. cxxiiij-cxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4816
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Corts
Language català
Date celebració 1378-04-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiij] Aquestas son las conexensas pertanyents al Gouernador e ason offci e los dits de aquells
dispositio: Primerament les causes de appellaitions … [ cxxv] … detot malifici ha aconeixer lo Senyor Gouernador
concl.: Jd [circo?] vobis dicimus et mandamus … non veniat quanis causa
datatio: Dat Barchinone terçia die aprilis anno domini M.ccc. lxxviij.
Note segueix en llatí fins al f. cxxvj
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9817
Location in volume f. cxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvj] Que totas las prouisions letres Reyals qui sien contra los priuilegis e bons vsos de Mallorca sien hagudes per nullas e Jnualides
dedic.: Pere per la gracia de deu Rey dels lochs demunt dits Al amat Conseler nostro Olfo de proxita … [ cxxvjv] … Et dilectio
dispositio: Per part dels faels nostres Jurats e promens del dit Regne es nos exposat que de alguns dies ensa son exides de nostra cort algunas letres … de peraules que sien ab la present tenoram [?]
datatio: Dat em barchelona a x. Dies del mes de abril any M. ccc l xviiijo
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9818
Location in volume ff. cxxvij-cxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10920
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre la vida i honestedat dels clergues
Language català
Date promulgat 1325-05-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvij] De vita et honestate clericorum capitulum prouinciale Terrachonensis
intr.: Jtem ad reformandum Jn clericis honestatem … prouinciali therraconensi viij. kalendas Marcij anno domini Mcccxvij
dispositio: [ cxxvijv] Com segons dispositio axi de dret diuinal com canonich lo priuilegi degue esser obseruat als clergues portants vestiduras e tonsures (…) [f. cxxviiijv] per lo priuilegi clerical e fins (…) … nos pugue Jgnorantia allegar
datatio: Dat en Mallorca a xx. Del mes de maig any de nostre Senyor M. ccc. xxvo
Note una anotació posterior diu “es capitol seprosegueix 6 fol. auant pag. 129”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9819
Location in volume ff. cxxxij-cxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxij] Sobre la Jurisdictio dels Consols dela mar
dispositio: Com enla transportacio feta enlos consols dela mar dela Jurisdicio dels fets mercantiuols sien fets … [ cxxxiijv] … deconsolat ahunt fossen mesos los diners procehints delas scripturas dela cort dels consols
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9820
Location in volume ff. cxxxv-cxxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS tit.: [ cxxxv] Regiment de sot y de sach
rubr.: Corrections e additions etas per lo prior de Cartotxa e mossen Gaspar de ferreres preuere del regiment de sort y de sach e ordinations per aquells nouament fetas
dedic.: En nom de nostre Señor deu Jesuchirs e dela sua sanctissima mare
intr.: Com clara experientia del vs e abus del vniuersal regiment de sort y de sach … [ cxxxvij] … pugue constar dela veritat
rubr.: Delas duas Caixes el Regiment e qui te la claus de aquellas
text: En apres com fins açi per alguns pensaments e cogitacions humanes se posas en dupte … [ cxxxxviiij] … per hauer deaquellas eterna memoria
Note en llatí fins al f. clviiijv
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9821
Location in volume ff. clviiijv-clxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviiijv] Capitols e supplicacions delas quals enpere Granyana Ambaixador dels caps dels officis de manestrals dela Ciutat de Mallorca en nom e per part de aquells deu suplicar lo molt alt Señor Rey de Arago
pream.: Com als menestrals e artesans e atots los officis dela Ciutat … [ clx] … vulle atorgar los Capitols seguents
dispositio: Primerament los dits menestrals o cap de officis declaram e denuntiam al dit Señor Rey com enlo any M.cccc.v fos fet cert contracte entre los Crehadores dela vniuersitat … [ clxxiijv] … que nosien obligats a gentils homens ni a Ciutadans
Note segueix en llatí fins al f. clxxvjv
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9822
Location in volume ff. clxxvii-clxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: [ clxxvii] Negu de adulteri no sie punit en bans ni en persona si donchs la famella o lo marit no proposan e clam dela força a ell o aella feta … [ clxxviijv] … al Jutge comunal segons que en vostres franqueses es Contengut
Note segueix en llatí fins al f. clxxviiijv
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9823
Location in volume ff. clxxviiijv-clxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiijv] Confirmatio dela charta delas franquesas las quals en Jacme Rey dearago dona als prohomens de mallorque
dispositio: Sapien tuyts que Nos en Jaume … [ clxxxv] … tansolament retenguts anos
conf.: Namfos per la gratia de deu Rey darago … [ clxxxj] … demunt es contengut
datatio: Dat oxca [?] iiij. Jorns ala exida de octubre en lany M cc lxxx vij
Note una anotació moderna diu “Incompleta”. Segueix la confirmació i altres disposicions de Martí en llatí fins al f. clxxxvij
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9824
Location in volume ff. clxxxvij-clxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS pream.: [ clxxxvij] En las corts generals o libra appellat Constitutions [f. clxxxvijv] de Catalunya en capitol x ales xxx v çe dispon dels temps dins lo qual los notaris poden demanar los salaris … las peraules y tenor seguients
dispositio: Desitjans subleuar nostres uassalls de questions e plets … [ clxxviijv] … de tals deutes no deuien carta o albara
Note segueix en llatí fins al f. final clxxxxij. A partir del verso d'aquest foli són en blanc llevat dels ff. [195-197] posteriorment omplerts amb una taula del volum
Record Status Created 1996-09-11
Updated 2024-01-18