Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2372
City and Library Ciutat de Mallorca Museu de Mallorca
Collection: Call number Societat Arqueològica Lul·liana s/n
Copied 1601 - 1700

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 153 (= II + 147 + III + 1)
Collation no fem la col·lació en ser un manuscrit tardà; reclams horitzontals a cada pàgina
Page Layout 25 línies (f. 2)
Size pàgina 218 × 158 mm (f. 2)
caixa 185 × 110 mm
Hand lletra del s. XVII
Watermark altres motiu sense identificar
Pictorial elements Altres: sense decoració
State no es veu amb què està marcada però l'escriptura respecte força una caixa d'escriptura fixa; considerem la primera línia escrita; no es veuen perforacions
Condition en bon estat, un xic desprès del llom, taques de brutícia i humitat
Binding pergamí flexible amb restes de les tires que servien per tancar-lo
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Cartoixa 1770 a. - [?] (ex-libris (tal vegada falsificat)
Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana
Associated persons bocí petit de paper a l'interior del volum amb una anotació signada per Jaume Molla Vostron Cuñat (Floruit 1601 [?] - 1690 [?])
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Santanach i Suñol (2000), “Perduts, amagats i retrobats. Història de dos manuscrits de la Doctrina pueril”, Els Marges 114-15
Avenoza (1997), Inspecció personal
Note el darrer full està solt i és un alfabet. Còpia de característiques molt semblants al comentari del Llibre d'Amic e d'Amat de la Biblioteca Municipal de Palma de Mallorca. Santanach identifica aquest volum amb el que es trobava a la Cartoixa de Valldemosa i va esmentar Rosselló en la seva edició, no esmenta, però, que es trobava descrit a BITECA des del 1997. Dipositat ara a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Anotacions marginals i esmenes al text interliniades

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2849
Location in volume ff. 1-147v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Llibre de la doctrina pueril del Illuminat Doctor y Martyr de Jesuchrist el Beato Ramon Llull Traduit de llengua llamosina a usual Mallorquina. Llibre de los principis de la doctrina Pueril
acc.: Honrat Deu nostre glorios senyor ab la tua gracia … á la qual aport Nostre Creador
tit.: Prolech
prol.: Deu vol que treballem … [ 2] … lo miño se acostume á amar y temer á Deu y consent á bons costums
tit.: Primera Part. de los 12 Articles de la fe. Capitol 1 de un Deu
text: Sapias fill, que article de Fe es creurer y amar cosas veras y amables [corregit al marge en “admirables”] de Deu … [ 147v] … y faran per lo que los infaels surten de son error, y no sien en perdurable foch, y tengan la sobredita gloria per la gloria de Nostre Senyor Deu
epíleg: Cumplit esta el libre de la pueril doctrina … y de son fill Nostre Senyor Jesuchrist. Finis
Record Status Created 1996-09-04
Updated 2014-01-05