Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2371
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Cat. 11
Title of volume Llull | Vari[..] | Conco[…] ( al teixell, a ploma, molt deteriorat i de mal llegir)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. Ús copiat de la seva mÓ), 1591 - 1695

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 70 = (1-69 + 1) (fol. antiga a ploma en xifres arÓbigues)
Collation 16t10t6 222 33 46 57/6t 62t; la colĚlaciˇ no Ús segura, hi ha forša folis arrencats, sobretot al final, on manca al menys un quadern
Page Layout 31 lÝnies (f. 2)
Size pÓgina 302 Î 210 mm (f. 2)
caixa 257 Î 115 mm
Hand cursiva diverses mans cursives de l'Ŕpoca
Watermark creu dins d'una llÓgrima
Pictorial elements Altres: sense decoraciˇ; al foli 48, arbre geneal˛gic dels Llull
Other features Justificaciˇ: tabeli˛nica amb tres doblecs
┌s de la primera lÝnia de la pauta: considerem con escrita la primera lÝnia
Perforacions: sense senyals de perforacions
Condition en blanc els ff. 19v, 59v, 66v, 69v-70r i el foli final; fol. 47 desprŔs, amb els marges en mal estat; alguns folis copiats amb tinta corrosiva;
Binding pergamÝ flexible, amb les cobertes despreses; tall del relligador en vermell
History of volume Adquirit 1954
Previous owners (oldest first) Gabriel Llull (Prevere), clergue secular (firma al f. i)
Vicent SalvÓ i PÚrez, llibreter 1849 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis
MartÝn Breslauer, llibreter Cat. 79, n˙m. 581 1954 (segons el foli del catÓleg de la venda (p. 37); a un dels marges d'aquest, el comprador anotÓ la data en la qual el va encarregar: “Ordered 9 Mar '54”)
Ellery Sedgwick, editor 1954 - 1954 (el regalÓ a la Biblioteca)
Hermann Suchier (Prof.), professor (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “Ex-libris Hermann Suchier”)
George L. Lincoln 1954-03-22 (segons anotaciˇ a llapis al f. 70v)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecciˇ personal
Tractat a: Hillgarth (1969), “Un poema inÚdito de Francesc Prats sobre Ramon Llull”, BoletÝn de la Sociedad Arqueolˇgica Luliana
Note al marge inferior al centre i al recto dels ff. 1, 23 i 43 es veuen les lletres “A, B, C”; no sˇn signatures de quadern, sinˇ que sembla que diferencien les tres parts del volum pels seus continguts

Internal Description
Number of texts in volume: 19
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8347
Location in volume ff. 1-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
ColĚlectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Proces original de les Hobres fetes per diuersos Trobadors en lehor dela Vida Doctrina E mort del Egregi e gran monarcha Mestre Ramon lull Doctor illuminat Nat En la Jnsigna CIutat de Mallorcas
rubr.: Diumenge a xv de Maig any de nostre Senyor Deu Jesuchrist festa gloriosa de sincogesma Mill Sinchcents e dos dich M.D.ij.
rubr.: Ditor ala honra primer En orde Anthoni Macot | Ditors al premi | Joanot manorcha | Jordi alber nothari | Gaspar Vari
rubr.: Libell posat per Anthoni Macot scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Malorques E de quall sauol altre part so A jj del mes de Abrill any 1502
rubr.: [ 1v] Anthonj Macot scriuent de Vot de aquell tant famosisim compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la Vida doctrina e mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota | Ramon Lull Egregi, veig ques passe mude … [ 22v] … Al cors asius porta, per Joell Jnsigna | Hi lalma senpuja, enles altes sales | finis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8348
Location in volume ff. 1v-2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5366
Antoni Massot. La ressonant fama del compatriota
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Anthonj Macot scriuent de Vot de aquell tant famosisim compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la Vida doctrina e mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota … [ 2] … Seueu nos aquexa, lintentio mja
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga r˙brica: “A supliquatio de alguns Trobadors lo dit Anthoni Mašot del seu Cartell fala de cleratio Seguent”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8349
Location in volume ff. 2-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5451
Antoni Massot. Exhortaciˇ a la immaculada verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Apres Diumenge a xv \del mes/ de Maig del any dela Natiuitat de nostre Se˝or Deu Jesucrist Mill e sinch cents e dos yorn della santissima festa de sincogesme congregats tots los deydors en semns ab molta gent de honor dins le Esglesia del glorios Sant fransech per salabrar ladita festa ahon apres de esser estats donats alsguns cleuells per Jntreductio deles obres lo dit Anthoni mašot comensa a fer les gracies E publicar le sua obre axi com se Seguex
rubr.: Exortatio ala Jnmaculada Verge Maria fete perlo dit Anthoni Mašot prostats los Jonolls en terra dresats los hulls al cel
rubr.: [ 2v] Aue santissima Maria mater Dei Regina celli porta paradisi domina mundi pura singularis tu es Virgo tu concepisti Jesum sine peccato tu peperisti Creatorem et Saluatorem mundi Jn quo non dubito libera me Dei genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato meo a Men
text: O tu Verge Santa, sies fauorable … [ 4] … Car fent bones obres, ningu nos dejesta
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8350
Location in volume ff. 4-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5443
Antoni Massot. Llaors del reverd mestre Ramon Llull
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Comensa le obra feta perlo dit Anthoni Mašot ascriuent En la ors Del Reuarent Mestre Ramon Lull Per la qual no enten esser Guanyador
text: [ 4v] Los actes famosos, qui dir los poria … [ 5v] … Ab cruell martiri, finis Vostre Vida | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8351
Location in volume f. 6r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5444
Joan Odˇ de Menorca. Obtesa licentia del reverent pare
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] Joanot de Manorcha ditor ala Joya Segon en Orde
rubr.: Cobles Sparces
text: Obtesa licentia del Reuerent Pare … [ 6v] … Mare de Deu, dresau lo deuot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la r˙brica “Oracio ala Sagrade Mare de Deu”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8353
Location in volume ff. 6v-8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5445
Joan Odˇ de Menorca. Jes˙s, DÚu e home, o Ramon Lull nostre
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Cobbles en laor del Jlluminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot manorcha minim dels qui de Sigen saguir la proffešio y doctrina de a quell tirant ala Joya
text: Jesus Deu e home, o, Ramon Lull nostre … [ 8] … Quius fa morir Martyr per gran marauella | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8354
Location in volume ff. 8-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5439
Jordi Miquel Alber. Ab metres condignes, per fama vulgada
Language catalÓ
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] Jordi Alber tercer en orde Jhesus christus Marie filius
rubr.: Obre en lahor del Doctor Jlluminat mestre Ramon Lull Mallorqui corresponent al cartell den Anthoni Mašot scriuent seguint lo modo del still compas y tema per ell possat per Jntroductio Dela obra comensan dos cobles sparses
rubr.: Exordi
text: Abmetres condignes, per fama vulgada … [ 10] … Sols Canonitzarlo, altre Ja no resta | ffj
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8355
Location in volume ff. 10-11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5446
Gaspar de VerÝ i Desbac. Meditant jo del gran Ramon scriure
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Gaspar Veri ala yoia en orde quart Per Jntroductio dela obra a honor del Jrrefragable Doctor Mestre Ramon ab set Cobles Sparces resita la Visio Seguent
text: Meditant yo, del gran Ramon scriure … [ 11v] … Y lo defalt, a mi Simal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les cobles pen˙ltima i darrera van precedides respectivament de les r˙briques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8356
Location in volume ff. 11v-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5447
Gaspar de VerÝ i Desbac. Dels actes la fama Ramon Lull qui resta
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11v] Jesus
rubr.: Obre ad premium en leors De mestre Ramon feta per Gaspar de Veri
text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … [ 13] … fruhints assi grašia, y en laltre mon gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la r˙brica “Jn Vocacio y acaba”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8357
Location in volume f. 13r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5442
Ramon Llull. Per poder ben judicar
Language catalÓ
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Jesus
rubr.: E los dits dia e any publicades les dites obres de manament dels dits Venerables Jutges fonch publicada en lo dit loch per mi Ramon Lull nothari e scriua dela present Causa la assignatio a hoir sententia Mitgen sant la coble Seguent
rubr.: [ 13v] Coble sparse de signatiua del die dela publicatio dela sententia del present pris
text: Per poder ben Judicar | Las hobres Vuy publicades … Se Judicarab amor | Apres vespres hon som hara
Poetic Stanza 2 x 5
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8358
Location in volume ff. 13v-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language catalÓ
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13v] E apres diumenge a v de Juny any dela natiuitat de nostre Redemptor M.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita Sentencia assignade ans de procehir a publicatio de aquella fonch publicade per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres dels dits Jutges la obra Seguent, en lahor y Veneracio del dit Jlluminat Doctor Mestre Ramon Lull
rubr.: Jesus
rubr.: Dues cobles sparses de compas major per exhordi e Jn vocatio fa Gaspar Calaff altre con Jutge per Jntro ductio dela present obra
text: [ 14] En larbre de cedre Tenint mos hulls hare … Perso ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8359
Location in volume ff. 14-16v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5441
Gaspar Calaf. Narrar vostra vida monarcha Lull nostre
Language catalÓ
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14] Jesus
rubr.: Obre del glorios e gran Doctor Saraphic dela Ciutat de Mallorque mestre Ramon Lull feta per Gaspar Calaff altre con Jutge del present Premi
text: [ 14v] Narrar Vostre Vida Monarcha Lull nostre … Sies metu guarde Ramon lull benigne | ffj
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la r˙brica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8360
Location in volume f. 17r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de DÚu invocat
Language catalÓ
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS acc.: [ 17] Jesus
rubr.: Sententia donade sobre lo pris en lahors del Jn luminat Egregi E gran Doctor Mestre Ramon Lull posat perlo discret Nanthoni mašot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnvocat | Pare fill Sant Sperit | Quis hu en Trinitat … [ 17v] … Del qui content non sara | La part sua Volem sia | Dada la Verge Maria
colofˇ: frater Franciscus perera sacrae theologie proffessor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre Conjutge
colofˇ: Dada lesta E publicade fonch La demunt dita sententia demanament dels \dits/ molt Reverends e honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari Scriua dela present Causa diumenge a sinch de Juny any de de la natiuitat de nostre redemptor Mil Sinch cents y dos hora e lloch dessus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reverends e magnifich [sic] mestre francesch Cassa mestre en sacra Theologia del orde de frares menors e Guillem de Puigdorfila donzell de Mallorca e molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8361
Location in volume ff. 17v-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5448
Gaspar de VerÝ i Desbac. No prengau a vici si ara m'apella
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17v] Primer en orde aprres de primer
rubr.: Apellacio per Gaspar de Veri en certa part Jnterposada dela Sententia de present publi Cada
text: [ 18] No prengau a Vici si are mepella … Tostemps appellantme, simes denegada
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8362
Location in volume ff. 18-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5449
Gaspar de VerÝ i Desbac. Levau foršes mies e celebrau festa
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Segon en orde apres de primer
rubr.: [ 18v] Graties fetes als Reuerents Jutges Per Gaspar de Veri
text: Leuau forces mies E selebrau festa … [ 19] … Y Jopach sills mancha resquils afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note les cobles pen˙ltima i darrera van precedides respectivament de les r˙briques “Tornada” i “endressa”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8363
Location in volume ff. 19-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5450
Gaspar de VerÝ i Desbac. N÷m basta l'ingeni, decauen les forces
Language catalÓ
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19] Segon en Orde Venturos
rubr.: Obre a lahor de mestre Ramon Lull
text: Nom basta lingeni, de cauhen les foršes … [ 20v] … En aquest sant Templa del loch hon nasqueres | ffi
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8364
Location in volume ff. 20v-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5460
Desconegut. Ab devota pensa en la dura terra
Language catalÓ
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20v] Tercer Venturos
text: [ 21] Ab deuota pensa en la dura terra … [ 22v] … Hi lalma senpuja en les altes Sales | finis
Poetic Stanza 12 x 8
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2837
Location in volume ff. 25-27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3403
Francesc Prats. Are confÚs / que so maraxedor
Language catalÓ
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Obrefeta en laor de Mestre Ramon Lull Molorqui Per hun trobador nomenat mossen fransesch Prats preuera
text: Deuotament assi vull contemplar … [ 27v] … Diga permi aue Dolsa Maria
epÝleg: Finis harum cobularum
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 8, 2 x 4
Note manca el text corresponent als vv. 1-32 de l'ediciˇ de PÚrez MartÝnez. Al marge del f. 25 es llegeix “Trobades apart delo contingut atras”; la segona cobla va precedida de la r˙brica “Oratio en laor de Mestre Ramon Lull”; i les cobles pen˙ltima i darrera van precedides respectivament de “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8193
Location in volume ff. 27v-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3404
Francesc Prats. Callin aquells invidiosos cans
Language catalÓ
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27v] A mestre Ramon Lull
text: Altre Abram conaxent lose˝or … [ 28] … De Caritat qui en loch no semaga | Finis harum Cobularum
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8
Note vv. 17-32 i 1-16 de l'ediciˇ de Munar et al.
Record Status Created 1996-08-24
Updated 2014-01-05