Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2364
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 12 (March, 11) | Antic 5/9
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1633-09-10
Location in witness ff. 1-187
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1ra] Començe lo libre de mereuelles apellat ffelix lo qual feu mestre Ramon lull Prolech
prol.: EN TRISTICIA e en lenguiment staua hun home … [ 1rb] … e en perills se metie pertal que a Deu fos feta reuerencia e honor
tit.: Si es Deu
text: Com ffelix fon pertit de son pare … [ 186] … E lo abat e tot lo conuent ordenaren que tots temps aguessen en aquell monestir monge qui hagues aquell offici e que hagues nom ffelix
epíleg: Beneyt loat glorifficat … [ 186rb] … are e sempre e tots temps
colofó: Aquest libre appellat ffelix de marevelles fo escrit, e acabat de trelladar en Barcelona disapta a viii Dies de janer del any de la natiuitat de nostre senyor MCCCCLXVII
colofó: Alahor y Gloria de nostre senyor Deu Jesus (…) fo acabat de copiar lo present llibre de mereuelles per mi Gabriel Lull, en lo Arxiu Superior dela casa dela Juraria dela vniversitat y Regna de Mallorcha als x. de Setembre del any dela nativitat de nostre senyor M. D C xxxiij
rubr.: [ 187] Taula de las materias del present libre jntitulat libre de mereuelles a Pellet [sic] Felix lo qual feu mestre Ramon Lull
índex: E primerament del prolech fol. 1 … [ 188ra] … Dela fi del llibre 185. Fi de la taula
colofó: [copiat] per mi Gabriel Lull, en lo Archiu superior de la casa de la Iuraria de la vniversitat y Regna de Mallorcha, als .x. de setembre del any de la Natt. de N. S. M.DC.xxxiij
References (Most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 125-7
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2012-04-21