Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2360
Authors Lluís Icart
Titles Parlar d'amor no pusch si no planhen
Incipit & Explicits text: Parlar d'amor no pusch si no planhen … lo mon e mi tot pauch me semblaria
Date / Place escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
References (most recent first) Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 109
Icart (1999), “Parlar d'amor no pusch si no planhen [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 98 , n. 83.9 (131:16)
Tavani (1988), “Sobre la versificació de Lluís Icart”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8 146 i 155
Molas (1962-67), “L'obra lírica de Lluís Icart”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 250-1 , n. 6 (ed. ref.)
Subject LITERATURA
AMOR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1880
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. clxxir-v f. 121r-v
Title(s) Lluís Icart, Parlar d'amor no pusch si no planhen, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxi] Luis Ycart
text: Parlar damor no pusch si no planhen … [ clxxiv] … lo mon e mj tot pauch me semblarja
Poetic Stanza 4 x 8
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2008-05-12