Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2356
Authors Lluís Icart
Titles De novelh joy e de novelh'amor
Incipit & Explicits text: De novelh joy e de novelh'amor … que presi mays que tot'alt[r]a ricor
Date / Place escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10ï 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Icart et al. (2008), “De novelh joy e de novelh'amor [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 98
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 139 , n. 83.3 (200:16)
Tavani (1988), “Sobre la versificació de Lluís Icart”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8 146 i 154
Molas (1962-67), “L'obra lírica de Lluís Icart”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 253 , n. 9 (ed. ref.)
Subject LITERATURA
AMOR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1876
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. clvv f. 105v
Title(s) Lluís Icart, De novelh joy e de novelh'amor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clvv] ycart
text: De nouelh joy e [de novelh amor] … Que presi mays que totalta ricor
Poetic Form cobla esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
References Tavani (1988), “Sobre la versificació de Lluís Icart”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8 146 i 154
Note el text de l'incipit que no es veu actualment al manuscrit s'ha marcat entre claudàtors. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2008-05-10