Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2356
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number F.B. 7163
Imprint València: para Comte de Bunyol, 1568 (segons el text)
1578 (segons la fórmula final)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 (foliació moderna a ploma (numerats 40 i 41))
Collation 12
Page Layout 40 línies (f. 2)
Size pàgina 213 × 154 mm (f. 2)
caixa 176 × 118 mm
Font humanística
Pictorial elements Il·lustracions amb gravats
Condition es trata de dos únics folis
Binding sense relligar
Previous owners (oldest first) Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil 1922 ad quem
References (most recent first) Soriano (1999), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Biblioteca Central (Barcelona, Catalunya) (1959), Catálogo de la colección de folletos Bonsoms, relativos en su mayor parte a historia de Cataluña, I. Folletos anteriores a 1701 7 , n. 9

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2774
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2980
Felip de Malla. Oració de Mestre Felip de Malla
Language català
Date escrit 1431 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] La Oracio de Mestre Felip de Malla
text: AVe Maria, sens maledictio original. Gratia plena … pregau per nos, e per tots los pecadors. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2773
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2978
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica sobre la Immaculada Concepció
Language català
Date promulgat 1394
Incipits & explicits in MS pream.: [ 1] El Conde de Bvñol en hvmilde servicio de nvestra Señora sin pecado original concebida, hizo imprimir la sanctissima Prematica siguiente
rubr.: Plegmatica del molt alt Senyor Rey Don Ioan primer (…) Traduhida de Llati en vulgar Valencià per los Reuerents mestres de la Seu de Valencia en lo Any Mil trecents noranta quatre, y ara nouament manat estampar per los molt magnifichs senyors Iusticia, è Iurats de la present ciutat de Valencia en lo any present de M.DL xviij. pera moure mes la deuocio dels fes Christians en la deuocio de la immaculada y purissima Concepcio de la sacratissima mare de Deu Reyna Y Senyora nostra, aduocada y patrona de aquesta nostra ciutat y Regne de Valencia
acc.: [ 1v] Nos lo Rey Don Ioan per la gracia de Deu, Rey de Arago, y de Valencia, de Mallorca, &c.
text: D7E ques marauellen alguns Religiosos (no direm lo que ab major veritat si poria dir) … [ 2v] … Y perque finalment en tots los nostres pobles se tanque la boca de aquells qui indeuotament è iniqua parlen. En testimoni de la qual manam al Escriua de nostra Real Cort quen reba carta publica signada del sagell de nostres Reals armes. Dada en Valencia a dos de Febrer del Any M.CCC.LXXXXIIII
escat.: Locus insigniae ciuitas Valentiae. Aquest Rey Don Ioan lo primer de aquest nom, fon fill primogenit (…) y fon publicada la present Plegmatica Any M.CCC.XCIIII. haura CL XXIIII Anys … En testimoni de lo qual yo Gaspar Balançat Not. Scriua de dita Cort, aci pose mon signe
Record Status Created 1996-05-17
Updated 2013-11-07