Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2355
Authors Lluís Icart
Titles Can me sove de la beutat diversa
Incipit & Explicits text: Can me sove de la beutat diversa … hajats de me, si vos play, sovinença
Date / Place escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï: ababcbbc
References (most recent first) Icart et al. (2008), “Can me sove de la beutat diversa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 102
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 94 , n. 83.11 (117:1)
Tavani (1988), “Sobre la versificació de Lluís Icart”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8 146 i 153
Molas (1962-67), “L'obra lírica de Lluís Icart”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 246-7 , n. 3 (ed. ref.)
Subject LITERATURA
AMOR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1875
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. clviiiv-clviiij ff. 108v-109
Title(s) Lluís Icart, Can me sove de la beutat diversa, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clviiiv] Lujs ycart
text: Can me soue de la beutat diuersa … Haiats de me si vos play soujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2008-10-27