Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2355
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-IV-9
Title of volume Consolat de mar ( al llom)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 8 prel. + i-cxxix + 1 s/n + II
Collation a-p8 q10
Page Layout 2 columnes
40 línies
Size pàgina 213 × 148 mm (f. ii)
caixa 161 × 106 mm
columna 161 × 56 mm (f. iira)
Font gòtica
Watermark flor (al f. LXXXVI)
Pictorial elements al foli primer un gravat que representa una nau a sota del títol del llibre, que es repeteix al f. 129, al f. 1v preliminar un gravat que representa Venècia amb caravel·les, al f. 8v preliminar, un gravat representa una santa protectora dels mariners, el foli 1 té una orla a la part inferior de la qual dos nens subjecten un escut en blanc, al f. 105v un gravat representa el Rei a cavall, al f. 115, una reunió dels consellers de Barcelona, al f. 121 un escut, al final marca de l'impresor, al f. 130 gravat amb la Mare de Déu. Portada a dues tintes. Caplletres de 5 unitats de pauta, 6 quan s'inicia un capít
Condition volum en bon estat, sense errades de signatura de quadern o de foliació
Binding moderna
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial del Consolat de Mar (1518), exemplar de la BdC Bon 10-IV-9 (2007)
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 448
Avenoza (2000), Inspecció personal
Marnierre (1998), Inspecció personal
Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 197
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1328
Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 67-69 , n. LXV
Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 11 , n. 23
Salvà i Pérez (1826), A Catalogue of Spanish and Portuguese Books, with occasional literary and biographical remarks , n. 3642
Manuscrit 1151 de la Biblioteca de Catalunya [Libre de receptes] [manuscrit s. XIX] (1801-1900)
Note segons Martín Abad aquesta edició té dos estats diferents: A) colofó: f. 173b, l. 2 “dela gloriosa e humil verge…”; B) id. “dela gloriosa e humil verge…”
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/52983 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1503809~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3094
Location in volume ff. i prel.-cvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS tit.: [ i prel.] Libre appellat Consolat de mar. Nouament estampat e corregit … les quals fins al present no eren estades estampades
dedic.: [ iv prel.] A8 Gloria e lahor de nostre senyor deu Jesuchrist e dela gloriosa verge mare sua aduocada nostra … E axi facilment se poran trobar los cassos necessaris enlo present libre
tit.: [ ii prel.] Taula del present libre. Declaracio dels consols del iutge de apellacions e de lur iurament: e com reben lescriua
índex: En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. fo. i. ca. primo … [ viii prel.] … Que los deputats e oydors de comptes sien interpretadors corregidors etcaetera dels duptes dels presents capitols. fo. cxxviii. ca. lvii. Fi de la Taula
tit.: [ i] Segueixse lo libre de Consolat nouament corregit y stampat. En lo qual son contengudes les leys e ordinacions dels actes maritims e mercantiuols. Et primo.
rubr.: [ ira] En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. Capitol primer.
text: [ ira] Q6Uascun any lo vespre dela festa de nadal de nostre Senyor los promens nauegants patrons mariners … [ ciiiivb] … e si deualla a menys leuen hom: segons que sera. Açi acaba lo libre vulgarment appellat: de Consolat. Enlo qual: son los capitols e leys e bones ordinacions: que los antics ordenaren (…) Los quals capitols e ordinacions foren loades e promulgades per les senyories dauall scrites
epíleg: E7N lany de nostre senyor Deu Jesuchrist .M.lxxv. … [ cvrb] … E perlo dit senyor foren atorgats consols a la ciutat de valencia: per la manera que damunt es dit. Deo gracias
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3945
Location in volume ff. cvva-cx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2925
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols per a la seguretat dels navegants
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvva] Capitols del Rey empere [sic]
intitulatio: N5Os Empere per la gracia de Deu Rey de Arago etcaetera
salutatio: Als nobles e amats lo procurador nostre general e al portant veus de Gouernador … [ cvvb] … e subdits nostres presents e qui per auant seran: salut e dileccio
pream.: La discrecio humana per coniectures deles coses passades … los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
dispositio: P7Rimerament que tot Mariner ho seruicial … [ cxra] … com al senyor Rey plaura. Quo circa vobis et vnicuique (…) Datis Barchinone .x. kalendas Decembris. Anno domini M.cccxl.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3946
Location in volume ff. cxrb-cxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxrb] Ordinacions de consellers de Barçelona per lo consolat de Sicilia
text: P7Rimerament ordonaren los consellers els promens dela ciutat de Barçelona per tots mercaders e patrons de Naus … [ cxirb] … als mercaders e als patrons dels veixells: qui en aquell loch sien.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3947
Location in volume ff. cxirb-cxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1229
Consolat de Mar. Ordinació sobre obligacions de patrons de naus
Language català
Date promulgat 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxirb] Ordinacions de consellers de Barçelona sobre fets maritims. Les quals foren publicades a .xxi. de Noembre del Any de M. ccccxxxv.
text: A2Ra hoiats Per manament dels honorables mosen Guil-lem [f. xciva] de sanct Climent … [ cxvrb] … com ne disposa aquella constitucio dela Reyna Maria
Note aplega diverses disposicions que ratifiquen acords reials des de Jaume I fins a Ferran II
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3948
Location in volume ff. cxvra-cxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvra] Ordinacions de Consellers de Barçelona derrerament fetes sobre les seguretats maritims
pream.: A8Ra oiats tothom generalment per manament del honorable mossen Antoni pere de roca crespa … [ cxvrb] … com ha esguart a sa iuridiccio
text: Ordenaren los consellers e promens dela dita ciutat … [ cxxirb] … Açi acaben les ordinacions derrerament fetes sobre les seguretats maritimes
Note Al final, gravat amb l'escut d'Aragó i Castella
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3949
Location in volume ff. cxxiva-cxxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiva] Capitols e ordinacions nouellament fetes per la cort general del principat de Cathalunya … ques celebra enlo capitol dela seu de Barçelona a vuyt dies del mes de Octubre del any Mil quatre cents e vuytanta .i. sobre los drets del general: ço es de les entrades e exides
text: E13N nom de deu e dela glorioa [sic] verge maria mare sua … [ cxxviiirb] … com necessari sera: e a ells sia ben vist. Laus deo.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3950
Location in volume ff. cxxviiiva-cxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4777
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions del dret del pes
Language català
Date promulgat 1481 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiiva] Segueixense les ordinacions del dret del pes del senyor Rey: com e enquina manera se paga lo dit dret del pes.
text: P2Rimo poga [sic] lo ciutada de vna roua vn diner: e lo estranger altre diner. ii diners. … [ cxxixrb] … io dit ioan castell fas la present escriptura de ma propia ma e hi pos lo meu acostumat signe. Finis.
registre: Registre dela present obra a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q. E tots aquests son quoerns [sic] complits sino lo quoern dela .q. que es quintern
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1433
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-254 | Antic Reg. A. 2259; 347.79(09)Lib
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 136 (= 8 + 1-129)
Pictorial elements vuit gravats; caplletres i orles
Condition volum restaurat
Binding moderna, en pergamí
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 59524
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 448

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1432
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number R.II.25
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 136 (= 8 + 1-129) (Romero Frías)
Pictorial elements gravat a la portada
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 448
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 190-1 , n. 575
Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 5

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1394
City and Library Lisboa Nacional
Collection: Call number Res 459 P
Title(s) in copy Libre appellat consolat de mar nouament estampat e corregit
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-[cxxix] + I (fol. antiga, amb errades. No es veu la numeració del f. cxxix, perquè està una mica esbocinat)
Collation [1]8 a-p8 q5/4
Size pàgina 202 × 140 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition estan una mica mutilats els ff. 8 prel., 115, 121 i 129. El f. 82 està tacat de tinta, sembla que intencionadament, igual que un gravat al f. 105v. Exemplar restaurat, amb taques d'humitat. Exemplar sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding senzilla, en pergamí clar sobre cartró
Previous owners (oldest first) Josep Xaupi (Naixement Perpignan 1688-03-10) (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior: “JOSEPHI XAUPI / è nobilibus Perpiniani Civibus, Canonici et Archidiaconi in ecclesiam Perpinianensis, Abbatis de jau, sacrae facultatis parisiensis è regiam societate doctoris et ab ineunte anno 1765 V. decani”, sota d'unes armes)
Francisco Manuel, llibreter (ex-libris, segell a tinta: “LIVRARIA DE D. FRANC. MANUEL”)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial de Lisboa: Nacional Res 459 P (2016)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Lavoura et al. (2001), Tipografia espanhola do século XVI. A Colecção da Biblioteca Nacional. Coordena‡ão e organiza‡ão de M. E. B. L , n. 414
Note algunes senyals a ploma i dibuixos als marges; malgrat el que diu el catàleg es tracta de l'edició de 1518

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1451
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/C/205 | Antic VI-K-5 9-C1
Title(s) in copy CONSOL | DE | MAR ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 130 (= I + II-CXXIX + I)
Collation aii-viii b-p8 q9
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 186 × 130 mm (f. iir)
caixa 158 × 107 mm
columna 161 × 51 mm (f. iira)
Font gòtica
Pictorial elements al final (f. cxxixv) marca de l'impressor; al recto d'aquest mateix foli, gravat que representa un vaixell; altres gravats al volum, com el del f. cxv que representa els Consellers de Barcelona i el del f. cv representant el rei Pere. Caplletres gravades, decorades amb motius vegetals; en manca alguna
State exemplar sense portada
Condition primer i darrers fulls en mal estat; hi manca el primer, comença amb el f. ii on s'inicia el cap. viii
Binding pasta espanyola, del s. XIX, talls vermells, llom decorat en daurat amb motius florals i teixell en daurat sota fons vermell
References (most recent first) Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Sabaté (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 448
Avenoza (2000), Inspecció personal
Note duu l'ex-libris de la biblioteca Reial enganxat a l'interior del pla anterior amb l'antiga signatura. Es veuen algunes anotacions marginals i apunts de lectors. El catàleg informatitzat de la Biblioteca diu que podria tractar-se d'un exemplar únic a Espanya.

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2083
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call number F 4o 573 Inv. 863 Rés.
Title(s) in copy CONSO|LAT ( al teixell, gravat en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + i-cxxix + I
Collation a-p8 q9
Size pàgina 198 × 140 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition en bon estat, alguns forats d'insectes i taques d'humitat; s'ha retallat tant el volum que el gravat del f. viiiv i la peça inferior de l'orla del f. i han quedat malmesos
Binding en pell marró amb filets daurats, llom de cinc nervis amb daurats als entrenervis; tall jaspiat en vermell
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Note enganxines amb les signautres al marge superior i inferior del llom, com a d'altres volums de la biblioteca. Exemplar amb anotacions i passatges subratllats; segells de la biblioteca a la portada i al verso del foli final, al costat del colofó

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1878
City and Library Reus Olim Vídua Font de Rubinat
External description
Writing surface Paper
Format 4t
References (most recent first) Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 448
Note exemplar no localitzat

Record Status Created 1996-05-15
Updated 2017-10-06