Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2354
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 5-4-46 | Antic E 2. Tab. 136 | Antic N7 | Antic 19
Title of volume TRAT | de Albeyt | en Catalan | MS ( a ploma al llom, en posició de teixell)
Manuel Diaz de Albeyteria en catalan ( a ploma a la primera guarda)
Copied 1460 ca. (catálogo)
1451 - 1500 (lletra)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 110 (= I + 11 + 1-95 + I) (errades a la foliació moderna, els folis reals són 110)
ff.: i-viij, x-xi, xvj + ij-cxij (fol. antiga)
Collation a4 b1-4/6-7 c1 1t5/6 21 31 414 5-912 1010
Page Layout 31 línies (f. iiij)
Size pàgina 300 × 210 mm (f. 1) (fulls de diverses mides, els del plec preliminar una mica més grans)
pàgina 292 × 205 mm (f. iiij)
caixa 182 × 120 mm (f. iiij)
Hand semigòtica diverses mans, una més desacurada, semigòtica amb influència de la humanística (als folis preliminars)
semigòtica amb més influència de la humanística i força acurada (ff. ii-cxii)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (al plec inicial,) (semblant a Briquet 11896, Genova: 1446;)
croissant petit, puntes arrodonides (al cos del volum,) (semblant a Briquet 5187 i 5188, aquest darrer més gran, documentat el primer a Grenoble: 1486 i el segon a Lyon: 1500)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell, inacabades, foren traçades per ésser embotides en blau i aquest color no es va aplicar, tot i que es troba alguna caplletra en blau (f. xijv)
Calderons en vermell, però alguns es van fer en blau
Il·lustracions es troben diverses il·lustracions en vermell i sèpia: f. viijv prel. cavall amb els signes del zodíac; f. x prel. com s'ha de subjectar al cavall per fer-lo caure al terra; f. xv cavall lligat per subministrar-li un “beuratge”; f. xj cavall lligat per fer-li una cura i f. xjv cavall lligat i muntat per donar-li un “crestiri”
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: rodones molt menudes als extrems de les línies de justificació, molt a prop del plec
Reclams: verticals, arrenglerats al marge interior de la segona columna (als quaderns primer i quart)
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior (als quaderns segon, tercer, sisè, setè i vuitè)
Reclam: horitzontal arrenglerat amb el marge interior de la caixa (al quadern novè)
Reclams: no tenen reclam (els quaderns cinquè i deuè)
Condition manuscrit incomplet, manca el primer foli del text; dos dels quaderns preliminars són incomplets, del darrer d'aquests, un binió, només es conserva el darrer foli; del segon i tercer quaderns del text només roman un foli de cadascun, però segons el catàleg informatitzat de la biblioteca podria tractar-se originalment d'un septentrió amb un full afegit. La taula que el precedeix al quadern preliminar fou acabada per una mà més desacurada que també va escriure el text que acompanya les il·lustracions. Són en blanc els ff. vijv-viijr prel., 80r-v i 82-83; originalment també era en blanc el f. xvj preliminar, però ara al recte hi ha proves de ploma i al verso dues receptes. Volum en bon estat malgrat alguna taca d'humitat. Els dos primers quaderns contenen la taula i les il·lustracions. El text d l'obra comença amb el que hem anomenat quadern 1, un senió que ha perdut el primer foli, del qual en resta un taló i dels quaderns segon i tercer només es conserva el foli final, amb el reclam. El f. xiij del text és més petit que els altres, car fou retallat, però duu foliació a tinta vermella i reclam (és el darrer del quadern), l'índex inicial duu .xii. per a les prescripcions del f. xii i el reclam coincideix en el pas del f. xii al xiii (també amb reclam), així que potser inicialment el segon quadern del text era format per un únic foli; el tercer quadern tenia quinze folis numerats, dels quals només es conserva el darrer. Volum foliat a tinta vermella en xifres romanes; als dos quaderns preliminars aquesta numeració assenyala la pèrdua de folis; hi ha una foliació més moderna, que també té errades, notant-se els salts següents, que no es justifiquen per pèrdua de text si llegim l'índex: 1-10, 25, 8, 13, 24, 12-23, 37, 11, 26-36, 38-95
Binding en pergamí amb corretgetes i anotació manuscrita d'autor, títol i de la vella signatura “N 7”
Previous owners (oldest first) Almeida, patge 1510-01
Hernando Colón, bibliòfil Reg. B núm. 3292, Reg. 10321 1510-10 - 1539 ad quem (al Registrum B, núm. 3292: “Diomelo Almeida, paje de don Hernando de Toledo, hermano del Duque, en Valladolid, por enero de 1510”)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. 5-4-46 de la Biblioteca Colombina. Llibre de manescalia i d'altres textos de veterinària (2007)
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 193-211
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 73698
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Zambrano Ruiz et al. (1989), Las joyas de la Colombina. Las lecturas de Hernando Colón. Catálogo de la exposición 84-5 , n. 58 (repr. facsímils)
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 2:803-5
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 3:136
Note Exemplar de consulta restringida.

Al verso del f. 11 hi ha una anotació de mal llegir on s'esmenta a diverses persones.

Al f. iiij, avui restaurat, hi ha una anotació amb la signatura “E Tab. 136 N. 7”, el títol: “manuel diaz dealbeyteria” i el núm. de Colón, 10321, com si hagués estat un temps el primer del volum, cosa possible si el quadern estava plegat a l'inrevés; al f. ij del cos principal del volum, primer del text, trobem una altra anotació de signatura “E Tab. 136 N. 19”, com si fos catalogat com una altra obra, tot i que l'índex preliminar es correspon amb el contingut dels folis que segueixen.
Internet http://www.biteca.net/filigrana/108croissants/006002.html vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2760
Location in volume ff. 1-10 prel. + ij-lxxxxvv
ff. i-vj prel. + viij + x + xj + xvj prel. + ij-lxxxxvv (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Taula del ljbre dela Menescalja compost per lo Noble Mossen Manuel djez
índex: Prolech del libre en cartes … [ 7 prel.] … La cura .lxxxxv.
pream.: [ 7v prel.] Los signes dejus scrits son contrais cascu en certa part del caual … [ 10v prel.] … he feu passagar lo Caual enaquesta manera tant com volreu que tjnga lo crestiri
text: [ ij] negun mal vici car no ha animal negu tant semblen ne retraga al pare en les bondats hi en les bellehes nj en la talla nj. en lo pel e axi per lo contrarj … [ lxxxxvv] … E al terç jorn reconexen les naffres ab ploma de gallina e meruy en avall per que nixqua materia. E axi missau tro al .vijen. Jorn. Deo gracias
Condition acèfal i incomplet
Note manca el pròleg, part del primer capítol i text a l'interior del tractat. Donem les referències als folis preliminars comptant-los segons els que hi són en realitat, i no en relació a les foliacions que tenen, totes elles errades; pel que fa al text, esmentem la foliació antiga, que tot i tenir salts, per mancar-hi folis, és més correcta que no pas la moderna a llapis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5170
Location in volume f. 10v prel.
f. xjv prel. (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2111
Desconegut. Recepta per curar fals quarter
Language català
Date escrit 1475 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10v] Recepta per a curar fals cuarter cossa probada
text: Pren seu de cabro mort en mes de mag … e mjra mja honca e sia fet detot engent
Note aquesta recepta i la següent foren copiades aprofitant un full en blanc del manuscrit
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5171
Location in volume f. 10v
f. xjv prel. (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1610
Desconegut. Recepta per a mal de pedra
Language català
Date escrit 1475 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 10v] per a mal de pedra pendrev lo cuch del pencrist … als renyoninyons [?]
Note aquesta recepta fou copiada aprofitant un full en blanc del manuscrit, per una mà molt maldestra, diferent de l'anterior
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1595
Location in volume ff. lxxxxvij-cxijv (fol. antiga)
ff. 81-95v (fol. moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS tit.: [ lxxxxvij] Taula del tractata dela Menescalia deles mules compost per lo noble Mossen Manuel diez
índex: Lo prolech del libre en cartes .C. … [ lxxxxvijv] … Com deu esser ferrada La mula en cartes .Cxiij.
rubr.: [ c] Prolech del seguent libre
prol.: N3Ecessari es que parlem deles mules E aço per tal cor Los Cauallers vells … Lo .x. La conexença si es filla de somera o de egua
tit.: Dela bellea que mula deu hauer
text: P2Rimerament la bella mula deu esser tal qui Haia chich cap e sech e los vlls ben afora … [ cxijv] … hi han les vngles molt forts souent vntan li les corones ab corma de carnsalada. Deo gracias
Record Status Created 1996-04-14
Updated 2018-05-06