Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2351
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 14-2-7 (10)
Imprint València: Duran Salvanyach, 1535-02-27

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 23
Collation A-B8 C4/3
Page Layout 23 línies (a iii)
Size pàgina 144 × 101 mm
caixa 115 × 72 mm
Font gòtica
Pictorial elements al primer foli, un gravat renaixentista de la Verge amb el nen; al f. A iv gravat de la Verge de la Llet amb el nen dins d'una orla renaixentista; al f. B viv gravat de l'Anunciació; al f. ciiiv gravat de l'adoració a la Verge amb el nen Jesús d'un cavaller i un framenor a la Verge i al nen Jesús
Condition en bon estat; ha perdut el darrer foli, que probablement era en blanc
Binding pergamí flexible, del s. XVI, amb el llom desprès
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil 1536-06 [?]
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1820 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (5). València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem.
manid 1820 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (5). València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem.
manid 2348 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (6). Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10. Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.).
manid 2348 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (6). Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10. Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.).
manid 2350 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (7). Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2350 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (7). Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Avenoza (2002), Inspecció personal
Beltran (1996), Inspecció personal
Arbolí y Faraúdo et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos. Publicado por primera vez en virtud de acuerdo del Excmo. e Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la dirección de su bibliotecario Dr. D. Servando Arbolí y Farrando con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa y López 7:80
Note relligat juntament amb d'altres obres. A l'interior del pla anterior etiqueta de paper amb l'esment al testament de Colón (vid. el text a MANID 2065)

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2743
Location in volume ff. [a j] - b v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2948
Confraria de la Mare de Déu del Roser. Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari
Language català
Date escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.)
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] Trellat sumariament fet dela bulla o confraria del Psaltiri o Roser e cobles alahor e gloria dela sacratissima e entemerada verge maria del roser. 1535
rubr.: [ [a j]v] Tota pulchra es amica mea et macula non est in te
rubr.: [ a ij] Aci es contenguda sumariament la manera e forma dela institucio del psaltiri appellat Rosari dela sacratissima verge maria. y es lo seguent
text: E4N lo temps que la sacratissima verge Maria viuia en aquesta mortal vida … [ b v] … e deliurats de totes tribulacions e aduersitats e congoxes e retornats en tota alegria
Note es llegeix als ff. b vv-[b vj]v: “Segneix [sic] la confessio e gracia : la qual ha atorgat lo sanct pare Jnnocent papa huyte a tots los confrares e confraresses dela santa confraria del psaltiri o roser dela verge Maria aduocada dels Pecadors. Sanctissimus in christo pater (…) et habeas vitam eternam. Amen. Finis rosarij seu psalterij virginis marie” amb la rúbrica en català i el text en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5204
Location in volume ff. [b vij] - c ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5098
Desconegut. Puix que rosa molt suau
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vij]] Cobles del psaltiri : o roser dela intemerada verge maria per contemplar quinze misteris dela sua sagrada vida dient lo psaltiri o roser
text: Puix que rosa molt suau | deu mon fill ma elegida … [ c ij] … Y del fill vos impetrau | Aquells goig de laltra vida
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 5, 5 x 7, 1 x 9, 4 x 7, 1 x 9, 3 x 7, 1 x 9, 2 x 5
Note les cobles de set versos duen al final “etc” i les de nou versos es clouen amb els vv. 4-5, del refrany; cada cobla va precedida d'una rúbrica, les dues darreres de “Tornada” i “Endreça e oracio”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5205
Location in volume ff. c ij - c iij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5099
Desconegut. Miracle de la verge del Roser
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c ij] Seguixse vn miracle en roma fet ab los goigs y laors dela verge maria
text: E4N roma sesdeuengue que era vna gran companya de homens e dones marits e mullers compares e amichs … [ c iij] … perque meritem obtenir enla present vida de nostres peccats plenaria absolucio e enlo cel imperial gloria e retribucio. Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2744
Location in volume ff. c iijv - [c v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2949
Bernat Fenollar, Prevere. Vostres goigs ab gran plaer
Language català
Date escrit 1535 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iiiv] Los goigs dela sacratissima virgen [sic] Maria del roser
text: [ c iiij] Vostres goigs ab gran plaer | cantaren [sic] senyora mia … [ [c v]v] … preseruau verge maria | los confrares del roser
Poetic Form goigs
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les octaves va precedida de la rúbrica “Cobla” i els quatre darrers versos de “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2745
Location in volume ff. [c v]v - [c vij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2950
Desconegut. Puix de vostra carn sagrada
Language català
Date escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c v]v] Laors dela verge maria del roser
text: Puix de vostra carn sagrada | ses vestit deu vertader … [ [c vij]] … puix que sou intitulada | digna verge del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les octaves va precedida de la rúbrica “Cobla” i els quatre darrers versos de “Tornada”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5206
Location in volume f. [c vij]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5100
Desconegut. Oració a la Mare de Déu del Roser
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1535 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ [c vii]] Prech te mare de deu del roser per aquell goig inestimable … [ [c vij]v] … accepteu lo vostre deuot confrare enlo roser celestial. amen
colofó: Es stat estampat lo present tractat del rosari o psaltiri de nostra senyora la verge Maria: en la molt noble ciutat de Vanlencia [sic] por mosen Duran saluaniach frances a vint e set del mes de febrer ayn de nostra reparacio mil cinch cents trenta cinch
Record Status Created 1996-04-06
Updated 2007-08-05