Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2350
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Joan Vidal
Joan Verdanxa
Pere Vilaspinosa
Miquel Estela, Comanador
Joan Vidal
Joan Verdanxa
Pere Vilaspinosa
Miquel Estela, Comanador
Titles Per be que lo mon en tals fets huy sia
Qüestió moguda per mossén Fenollar, prevere, a mossén Joan
Vidal, prevere, e a En Verdanxa e a En Vilaspinosa, notaris, la
qual qüestió és disputada per tots e de aquells sentenciat
per Miquel Stela
Incipit & Explicits text: Per be que lo mon en tals fets huy sia | no prou favorable past es singular … que á la fi yo'm dupte no digáu | de ben servir mal grat es la resposta
Date / Place escrit 1472 ca. - 1486 ad quem (Martínez i Romero)
Language català
Text Type: Vers
Associated Texts texid 5390 Bernat Fenollar, Prevere ~ ~ ~ ~… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 5274 Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
texid 5391 Joan Vidal, Les vostres virtuts á mi seran guia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
cnum 3624 MS: Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit. Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 151, 1486
cnum 7764 MS: Miquel Estela, Comanador, Orfeu novell criat en la gran Creta, escrit 1479 ad quem. Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 151, 1486
texid 4705 Miquel Estela, Comanador, Orfeu novell criat en la gran Creta, escrit 1479 ad quem
texid 5273 Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Per be que lo mon en tals fets huy sia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 44-67
Massó Torrents (1922), L'antiga escola poètica de Barcelona. Lliçons donades en els cursos monogràfics d'Alts Estudis i d'Intercanvi els dies 29 i 30 d'abril; 2, 6, 7 i 9 de maig de 1921 103-4
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 63-91 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 130-163
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1870
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 43-61v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] Questio moguda per mossen ffenollar preuere amossen Joan Vidal preuere an verdanxa e an vilaspinosa notaris / La qual questio es disputada per tots / e de aquella sentenciat per Miquel stela
rubr.: Veure
text: Per be que lo mon / en tals fets huy sia … [ 61v] … De ben seruir / mal grat es la resposta | ffj
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2008-05-09