Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2348
Authors Miquel Estela, Comanador
Titles Causa causant obrer incomprensible
Incipit & Explicits text: Causa causant obrer incomprensible … donchs fèm pujar pus tinch gran speransa
Date / Place escrit 1475 - 1486 ad quem (Martínez i Romero)
Language català
Text Type: Vers
Metrics [56.2 (219:338), p. 188=] 10^ 10ï 10ï 10^ 10^ 10 10 10^: abbacddc
[56.2a (226:14), p. 204=] 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddcee
References (most recent first) Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 25-30
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 287 , n. 56.2 i 56.2a
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 4:185-7
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 195
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:216-8 (ed. parcial)
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 36-43 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 254-263
Note “I representa al ms. l'esquema: abbacdcd” (Parramon)
Subject PREGÀRIES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1868
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 25v-30v ff. 27v-32v
Title(s) Miquel Estela, Comanador, Causa causant obrer incomprensible, escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 25v] Oracio feta en nom del comenador stela adeu lo pare narrant tots los turments que Jesu christ te deuant
text: Causa causant / obrer Jncomprencible … [ 30v] … Donchs fem puiar / pus tinch gran sperança
Poetic Stanza 4 x 8, 14 x 10, 1 x 9, 3 x 10
Note la major part de les cobles van precedides d'una rúbrica
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2008-05-10