Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2347
Authors Miquel Estela, Comanador
Titles Sant Dèu immens e pare prescient
Incipit & Explicits text: Sant Dèu immens e pare prescient … á la menor prenent greu sepultura
Date / Place escrit 1475 - 1486 ad quem (Martínez i Romero)
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I=] 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï; [II=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: [I=] abbacddc; [II=] abbaacca
References (most recent first) Editat a: Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 24-25
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 223 , n. 56.5 (289:1)
Tractat en: Martínez Romero (1990), “L'obra del comanador Miquel Estela”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3 79-80
Tractat en: Martínez Romero (1990), “L'obra del comanador Miquel Estela”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3 79-80
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 4:185
Tractat en: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 195
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:216
Editat a: Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [g iiij]v
Editat a: Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 35 (ed. ref.)
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 253-254
Subject LITERATURA
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1867
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness f. 25 f. 27
Title(s) Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Obre fete per lo Magnifich comenador Stela de Barchelona
rubr.: Jesu christ stant nuu agenollat sobre la creu tenint deuant stesos per terra los turments dela passio diu aquestes paraules
text: Sant deu Jnmens / e pare prescient … Ala menor / prenent greu sepultura
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Respon deu lo pare”
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2012-03-01