Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2347
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 119-2-15 (2)
Title of volume OPUSCULA | Varia | Misce | lanea | Tom. 16 ( a ploma al llom, llom)
Imprint Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: [1-16] (sense foliació impresa)
ff.: 3 prel. + [1]-16 (foliació en xifres aràbigues al marge inferior)
Collation A-B8
Page Layout 24 línies (A iij)
Size pàgina 142 × 92 mm (A iij)
caixa 119 × 70 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis puntes
Pictorial elements a l'inici de cada obra una caplletra gravada; al f. a i, gravat renaixentista que representa dos centaures sota d'un arbre amb una mena d'escut que conté una torre cilíndrica amb les inicials de l'impressor; altre gravat gòtic al f. b iiijv representa el judici final, amb Jesucrist, la Verge, sant Joan Babtista i al peu els homes que ressuciten, amenaçats per la boca d'una bèstica, tot dins d'un requadre sota la rúbrica “Surgite mortui: venit ad iudicium”; altre gravat gòtic al verso del darrer foli [b viii] amb la Mare de Déu coronada sobre una mitja lluna amb el nen Jesús als braços
Condition en bon estat; el primer plec té signatures als ff. a ij, a iij; mentre que el segon en té als seus quatre folis inicials
Binding antiga, en pergamí flexible; talls jaspiats en blau verdos
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil 9520 Barcelona 1536-06 (price: 3 diners) (al verso del darrer foli (B viii): “Este libro ansi enquadernado costo .3. dineros en barçelona por Junio de .1536. y el ducado vale .288. dineros”)
Sevilla: Biblioteca Colombina 14510
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Reproducció del Libre compost per frare Encelm Turmeda ab la oracio del angel Custodi (Barcelona, Duran Salvanyac, 1527) (2004)
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 24 , n. 342317
Avenoza (2002), Inspecció personal
Beltran (1996), Inspecció personal
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 577 , n. 5
Vindel (1942), Escudos y marcas de impresores y libreros en España, durante los siglos XV a XIX (1485-1850) , n. 108
Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores , n. 514
Arbolí y Faraúdo et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos. Publicado por primera vez en virtud de acuerdo del Excmo. e Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la dirección de su bibliotecario Dr. D. Servando Arbolí y Farrando con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa y López 7:91
Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 4 , n. 4103
Note al capdamunt del llom a ploma el núm. 36 i al peu, en una etiqueta el 15. En aquest volum estan relligades juntes diverses obres impreses, la primera, en llatí (De Septem festiuitatibus gloriosissime semper virginis Marie), duu el núm. de Colón 6666, i no duu nota de compra; al primer foli una mà posterior, a ploma, ha escrit el nom de l'autor “D. Henricus Arnoldus Carthusiensis”. El segon imprès, amb textos en català, duu el num\n de Colón 9520 i nota de compra al peu del verso del darrer foli. El tercer és un Arte de confession en castellà imprès a Burgos en 1523, duu el núm. 4057 al peu del darrer foli, al verso, juntament d'anotació de compra a Valladolid el 1524. La darrera obra, en llatí (Virginem Maria Panegyricus de Friderici navseae Blancicampiani), impresa el 1530 a Magúncia, duu el núm. 6830 i no té anotació de compra

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2734
Location in volume ff. [a j] - b iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1960
Anselm Turmeda. Llibre dels bons amonestaments
Language català
Date escrit 1398-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] Libre compost per frare Encelm Turmeda ab la oracio del angel Custodi
rubr.: [ [a j]v] E3N nom de deu sia : e dela gloriosa e humil verge Maria libre compost en Tuniç per lo Reuerent pare frare Encelm. Turmeda : en altra manera Anomenat Abdalla de alguns bons ensenyamens : jatsia que ell mal los haja seguits Empero pensen hauer algun merit de diuulgar los ala gent. E per que deu lo. deixe ben finar axi com lo seu cor ab gran esperança desija. Amen
rubr.: Comença la hobra
text: [ a ij] E3N nom de deu omnipotent | vull començar mon perlament | qui apendre vol bon nodriment | en aquest crega … [ b iiij] … Prech a deu omnipotent | qui a nos crea denient | quel nostre habitament | en paradis sia. Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 102 x 4
Note manquen les cobles 21-24 i 56 de l'edició d'Olivar; per altra banda, les cobles d'aquest testimoni estan disposades en el següent ordre: cobles 1-14, 25-27, 16-20, 28-47, 53-55, 57-58, 48-52, 59-89, 91, 90 i 92-107 de l'edició d'Olivar
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2735
Location in volume f. Biiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1860
Desconegut. Commemoració de sant Miquel
Language català
Date escrit 1527 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Biiij] Conmemoratio de sanct miquel
text: O3 Princep glorios miquel : duch deles celestials companyes receptor deles avencedor [sic] dels mals sperits: … Perço que sian fets dignes deles sues promissions
Note en total el text ocupa dotze línies
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2736
Location in volume ff. [b v - b vj]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1061
Desconegut. Al jorn del judici
Language català
Date escrit 1332 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b v]] Al jorn del Judici. | Parra qui haura fet seruici
text: U2N Rey vindra perpetual | vestit de nostra carn mortal | del cel vindra tot sertanament | per fer del cetgle iutiament … [ [b vj]] … vosaltres qui escoltau | deuotament a deu pregau | de cor ab gran deuocion | queus aport asaluacio. | Amen. | Deo gratias
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig. La rúbrica constitueix en realitat el refrany de la composició
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2737
Location in volume f. [B vi]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2942
Desconegut. Oracio de l'Àngel Custodi
Language català
Date escrit 1527 a quo - ed.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [B vi]v] Oracio del Angel custodi
text: O3 Sanct Angel meu : a tu me ha donat deu : quem defensasses … E defensam contra les malicies del enemich
Note aquest text ocupa divuit línies
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2738
Location in volume ff. [b vj]v - [b vij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2943
Desconegut. Oració a Déu
Language català
Date escrit 1527 a quo - ed.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vj]v] Oracio
text: D3Eu omnipotent e creador de totes les coses : que per la tua ineffable bondat has volgut deputar ala custadia [sic] humanal … [ [b vij]] … Per amor del teu fill. Jhesus. Glorios deu e. Redemptor nostre. Amen
Note aquest text ocupa catorze línies. Al mateix foli segueix una oració llatina adreçada a sant Sebastià: “Quam mira refulsit gratia Sebastianus martyr inclitus (…) Ut mereamur pestem epidemie illesi pertransire et promissionem. Christi obtinere”. Al revers altre text pietós en llatí dirigit al mateix sant: “D4eusqui beatum sebastinum martyrem tuum in tua fide et dilectione (…) Qui tecum viuit et regnat deus Per omnia secula seculorum Amen”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2739
Location in volume f. [b viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2944
Desconegut. Devota oració que deu dir qualsevol cristià
Language català
Date escrit 1527 a quo - ed.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b viij]] Deuota oracio que deu dir qualseuol chrstia [sic] o christina [sic] cada iorn quant se leua del lilt [sic] y es de molta virtut
text: L3Euat es lo senyor del sepulchre qui per nosaltres fonch crucificat en la creu … Atorgans senyor gracia de remissio. Amen
colofó: Fonch estampat lo present tractat en la. Jnsigne Ciutat de Barçelona per Duran saluanyach En lany Mil.D.e.xxvij. a.iiij. del mes de setembre
Record Status Created 1996-04-05
Updated 2013-11-07