Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2347
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 | Antic 121
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 17-22
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 17] Ordinacions nouelles ffetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la Abreuiacio de plets e questions Atorgades loades e Auctorizades per lo molt Alt Senyor Rey Als honorables Ambaxadors dela Ciutat e Regne de Malorques En lany dela Natiuitat de nostre senyor Mill cccc tranta [sic] Nou
intr.: [A]3ra hoiats queus mana lo honorable Mossen Bernat de luppia Caualler … [ 17v] … per ço que dela obseruança de aquellas negu nos puscha scusar
datatio: Data en Mallorques a xxviij de setembre any dela Natiuitat de nostro senyor M cccc xxx viiij
intitulatio: Maniffesta cosa sia a tots que Nos nalffonso perla gracia de deu Rey darago … e de Sardenya
pream.: hauents lo cor a beneuenjr e pasciffichar stament dela cosa publica de nostres Regnes lo gouern e regiment dels quals nos es comanat … capitols e ordinacions del tenor saguent
acc.: Ordinacions ffetas per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobra abreujacio de plets e questions … [ 18] … Les quals ordinacions son las qujs sagueixen
dispositio: E3 primerament es ordonat que totas aquellas questions delas quals sta llur ffet en contracte o en ffe de corredor en albara o en testimonis … [ 21v] … ab tenor dela present reuocam cancellam e abolim e declaram no hauer alguna fforça nj valor
datatio: es stat dat aço e [f. 22] ffet enla nostra Ciutat de gayeta a quinza dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor M cccc trenta Nou … dels altres nostres Regnes Any vint e quatre
auten.: Senyal ✠ de nos alfonso perla gracia de deu Rey darago … lo nostre segell pendent hauem Manat esser apposat. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt quj predictis jnterffuerunt nobiles virj Johannes dixar luppus … consiliarij domjnj regis predicti
certificació: Sig ✠ num mei georgij catalla dicti Serenissimj domjnj Regis secretarij publici … et fuit promissa in consilio
Record Status Created 1992-06-16
Updated 2012-11-10