Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2346
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 5-5-26
Title of volume OPUSCUL | Varia | M. SS | Tom. 14 ( al llom, en tinta negra, dins d'un requadre)
Copied 1391 - 1440

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 135 (= I + 133 + I)
Collation 110 2-316 414 516 612 75/4 84 912 101 116 124 135/4; reclams als quaderns 2 i 3
Page Layout 2 columnes (ff. 96-132)
41/44 línies (ff. 3-5)
36/40 línies (ff. 6-10)
24/26 línies (ff. 11-57)
54/64 línies (ff. 58-85)
29/30 línies (ff. 87-89)
31/34 línies (ff. 96-99)
23/25 línies (ff. 100-113)
28/35 línies (ff. 115-120)
30 línies (ff. 121-132)
Size pàgina 295 × 220 mm (f. 2)
caixa 230 × 170 mm (ff. 1-2)
caixa 230/210 × 150 mm (ff. 3-5)
caixa 215 × 170 mm (ff. 6-10)
caixa 200 × 150 mm (ff. 11-57)
caixa 240 × 180 mm (ff. 58-85)
caixa 220 × 162 mm (ff. 87-95)
columna 220 × 75 mm (ff. 87-95)
caixa 200 × 165 mm (ff. 96-99)
columna 200 × 75/70 mm (ff. 96-99)
caixa 225 × 160 mm (ff. 100-113)
caixa 205 × 150 mm (ff. 115-120)
columna 205 × 80/55 mm (ff. 115-120)
caixa 185 × 140 mm (ff. 121-132)
columna 185 × 140 mm (ff. 121-132)
Hand gòtica cursiva catalana amb influència de la bastarda del pas del s. XIV al XV (ff. 1-2)
cursiva de dues mans (ff. 3-5)
gòtica cursiva dues mans del mateix tipus que la primera del volum (ff. 6-10)
cursiva de finals s. XIV (ff. 11-57)
cursiva bastarda d'inicis del s. XV (ff. 58-85)
gòtica amb influències de la humanística d'inicis del s. XV (ff. 87-95)
cursiva dues mans cursives libràries de finals del s. XIV o primers del XV (ff. 96-99 la primera i ff. 100-113 la segona)
cursiva quatre mans cursives libràries d'inicis del s. XV (ff. 115-120)
cursiva formada d'inicis del s. XV (ff. 121-132)
Watermark carro de dues rodes (al f. 1,) (semblant a Briquet 3531, Palermo: 1444, var. Palermo: 1450;)
arc amb sageta arc (als ff. 3 i 46-85,) (semblant a Briquet 798, Reggio Emilia: 1400-4, var. Bagé: 1400;)
muntanya de tres cims amb creu dins d'un cercle (als ff. 9-10,) (semblant a Valls 1686 Wat. des del 1328;)
lletra “P” amb creu (als ff. 17-42,) (una de semblant a Briquet es documenta des del 1386;)
drac (als ff. 87-95,) (semblant a Bofarull, 728 datada a partir del 1370;)
drac drac (diferent a l'anterior) (al f. 96,) (semblant a Briquet 2677, Reggio Emilia: 1416-18;)
ocell (als ff. 97-99,) (semblant a Bofarull 531 datada a partir del 1404;)
tisores (als ff. 101-113,) (semblant a Briquet 3681, Sienna: 1419;)
balança (al f. 114,) (semblant a Briquet 2401, Venezia: 1437, var. Catania: 1438, Vicenza: 1440, München: 1441, Udine: 1447-48, Baviera: 1454, Hongria: 1456, Vienne: 1457 [?];)
flor flors (als ff. 115-120,) (semblants a Briquet 7362, Marquefave: 1380;)
carro de dues rodes (als ff. 121-131,) (semblants a Valls Hist. 37, doc. a partir del 1416;)
cercle tres cercles amb corona reial sobre el superior i amb un lleó rampant a cada costat, el primer conté una creu, el segon un dibuix d'un quadrúpede i l'inferior la lletra “M” (al foli de guardes)
Other features Justificació: ff. 11-57, 87-95 i 121-131 a mina de plom; ff. 97-99 a tinta; ff. 101-113 a punta seca, la resta sense caixes marcades
Ús de la primera línia de la pauta: als ff. 11-57, 97-99 xafa la del pautat; és sempre escrita als ff. 87-95 i 121-131, mentre que als ff. 101-113 en unes ocasions sí que és escrita i en altres no
Perforacions: als ff. 11-57, 97-99 es veuen fins a vuit perforacions per foli; als ff. 101-120 es veuen també vuit perforacions, però en una caixa a dues columnes, mentre que als ff. 121-131 se'n veuen almenys sis marcant les línies mestres d'una caixa a línia seguida
Condition foliació moderna en xifres aràbigues que conviu en part del volum amb una d'antiga en xifres romanes entre els ff. 11 i 57 (i-xlvii, mancant el f. xxxiii entre els actuals 43 i 44, pèrdua d'un foli confirmada per la no correspondència del reclam); més endavant, als ff. 87-95 es veu una altra numeració romana que comença al f. xxxv i arriba al xlii, seguit pel lxxi; des del f. 101 al 113 una altra numeració antiga va des del f. c al cxii. Són en blanc els ff. 73v (el recto que també era en blanc, amb proves de ploma), 86r-v, 96r-v (ara al recto proves de ploma en llatí i en català “Nouerjnt vnjuersi Quod nos Arnaldus… Jo muyr del tot si nom… Siam mayor”; 100r (amb un títol afegit posteriorment), 100v, 114r-v, 116r-v, 120v, 131v
Binding del s. XVIII, de tipus arxivístic en pergamí amb contraguardes de paper i tancadors de cinta de pergamí, dels quans només en resten dos
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil Barcelona 1536-06 (price: 8 dineros) (nota de compra: “Este libro ansi enquadernado. costo .8. dineros en Barçelona por Junio de .1536. y el ducado vale 288. dineros”)
Associated Texts Conté Al f. 20 un bocí de paper encartat amb un text en lletra cursiva d'inicis del s. XVI texid 2010 Joan Quintana, Lletra de batalla a ultrança, escrit 1520-11-05 català
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del manuscrit 5-5-26 de la Biblioteca Colombina de Sevilla (2008)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Puig i Oliver (2001), “Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla”, Arxiu de Textos Catalans Antics 477-86
Note J. de Puig data el còdex del pas del s. XIV al XV, però cal observar que la versió del Gènesi fou traduïda ca. 1400-1450. Es tracta d'un volum on es relliguen obres de distinta procedència, un factici, però els dos fragments bíblics procedeixen del mateix còdex.

Al f. I de guardes una mà del s. XVI va transcriure l'índex del volum; al llom hi ha una etiqueta negra amb el núm. 26. A l’interior de la coberta anterior enganxina amb el text relatiu a la donació de Colón. Al primer foli de guardes relació del contingut del volum amb lletra del s. XVII “1o Confessionari | 2o Historia Veter. Testam.| 3o Theologica quaestion | 4o Judicia Nativitatum | 5o Oraciones devotae | 6o Boetij Prosar. Epithome et alia fragmenta”. Al mateix foli, centrada, la signatura antiga ratllada : “¿ BB Tab 150 No 23 (esmenat en 14)”. Més avall, per mà posterior, la signatura actual.

Al f. 73r, que era en blanc, hom afegí una prova de ploma amb caligrafia molt maldestra “en barcelona a xxx de cesembra [sic] any m d xyl [?] (…)”.

El volum ha estat restaurat (2015).


Internal Description
Number of texts in volume: 22
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5303
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3065
Desconegut. Què cové per venir al terme prefix a la mort
Language català
Date escrit 1370 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] ihesus christus
text: Senyer sapiats que al mon no pot esser tan fort sentiment de desplaer con es perdua damjch. Aquesta tinch yo per Maxima en persones quj amen car les altres nos senten de res si no de lur propia persona … [ 2v] … E ab la grasia de deu quj no defaill [sic] a negun quj [justament ratllat] la deman pendra conort en la ordinaçio de deu e en lo be del amjch que deu sen ha portat per darlj si matex per guardo per rapos e per glorja. deo gratias
tit.: Que coue per uenjr al terme prefix ala mort
Note el que Jaume de Puig ha considerat com a títol de l'opuscle es troba anotat al final del text per la mateixa mà que feu la còpia; són dos folis que semblen haver-se conservat plegats per la meitat (bifoli plegat pel mig per fer-lo més petit en transportar-lo) , de manera que aquesta frase podia quedar en la part exterior del plec i servir-ne de títol
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5304
Location in volume 3-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5101
Desconegut. Oració de sant Cebrià per guarir de malalties
Language català
Date escrit 1370 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Aquesta es la oracio de sanct sabria qui es feta sobre les malaties dels homens aquesta desljga tos [sic] ljgaments presents e
intr.: Aquesta es la oracio de sant Sabria qui es feta sobre les malalties dels homens aquesta desliega [sic] tots ligaments presents e esdeuenjdors E tots mals … \aquestes/ coses que deius son scrites en aquesta present oracio la qual comença axi
text: [E]3n est deu meu fort e molt pacient e molt gran e digne de gran laor e per tots temps del mon tu senyor has vista la gran malaltia … [ 5v] … aquel quj es rey de tots los angells solament la verga marja aquest alataua ab la sua let e mamela plena de gracia de valant dels cells amen [deo ratllat] grasies amen
Note la rúbrica, incompleta al final, fou transcrita per mà diferent molt maldestra i posterior a la de la còpia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5305
Location in volume ff. 6-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5102
Desconegut. Confessionari
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] Confessionari
text: P2rimerament deuets notar que en vna de dues maneras pecha cascun peccador o uenjalment o mortal don vos coue saber que es peccat venjal e que es peccat mortal. Peccat venjal es disposicio de mortal e es quan le peccador es temptat de fer algun peccat mortal … [ 10] … car la contriccio e dolor delas offensas fetes adeu el proism[e] es lo primer fonament dela salut dels christians la qual nos vulla dona[r] aquell quj viu e regna per tots los segles dels segles amen
Note la rúbrica fou transcrita per mà diferent i posterior a la de la còpia
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5306
Location in volume ff. 11-57v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1470
Desconegut. Gènesi
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 11] Veteris testamenti historia
text: [D]4iu lo libre de genesi que en lo comensament dell mon crea deus lo sell e la terra que era vana e buyda e tot lo mon eren tenebres e lespesit de deu anaua sobre les aygues e era tot lo mon axj con vna pilota redona … [ 57v] … dauju era Romas ab son pare en lalberch vn die dix lj son pare ve ala ost e ueuras tos frares con astan iportals .x. formatges e algunes altres coses per rafrascament e dir lo [sic] has quet donjn […]
Condition incomplet
References (most recent first) Puig i Oliver (2001), “Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla”, Arxiu de Textos Catalans Antics 481-82
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10733
Location in volume f. 20r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2010
Joan Quintana. Lletra de batalla a ultrança
Language català
Date escrit 1520-11-05
Incipits & explicits in MS text: [ 20r] Gabrjel Parades ab los cartels que composats [?] dius te vols matar ab mj sobre la querele Ja [?] dita dient que donar ma resposta ata muler dat te que so molt content de matar me ab tu cos a cors … per so vuy pertot lo dia dona ta resposta aquj te dich en altre manére/ me honrare de tu feta a v de noembre + dxx Johan qujntana texidor de lana
Note bocí de paper encartat
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5307
Location in volume ff. 58-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5103
Desconegut. Biblia AT (III Reg. 5,10-IV Reg 25, 29)
Language català
Date traduït 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 58] Salemo futs [sic] de cedre e deuet atota se uolentat. Et salamo dona ajrran xx mjlia mesures de forment per vianda dela sua casa e xx mjlia mesures doliy [sic] molt purr … [ 72v] … e feu lj mudar les uestidures que auja tengudes an lo carser e dona li a mengar tostems deuant si mateix aytant com visch e feya li donar siuada tots dies aytante con obs ne auja sens masura tostems aytant com ell visque
Condition acèfal, comença en l'aire, sense cap mena de rúbrica, canviant la mà i l'aparença del text anterior, ha perdut text al començament, no és un extracte que comenci en aquest punt
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 5308
Location in volume 74-85v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5103
Desconegut. Biblia AT (1 Par 1,1- 2 Par 11,1)
Language català
Date traduït 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 74] [A]2dam en gendra Seth e Seth angendra enoch e noch angendra caynan e caynan angendra malaell e malael gerrech e gerech … [ 85v] … aparala tota la compaya de Juda e de bengamjn e foran entro a clxxx mjlia homens alets combatedors los quals ell alech per combatans contra israell per co que ell conuertis
Condition incomplet. El copista deixà lletres de guia per al caplletrador
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 5309
Location in volume ff. 87ra-95vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5104
Petrus Alfonsi. Dialogus Petri cognomenato Alphonsi ex iudaeo christiani et Moysi iudaei
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 87ra] Theologica questiones (Fragmenta)
text: senyor deu prometa que eyl matara e ell ressucitara per que la nostra fe es ujsta a tu [sober tatxat] sobre aquesta cosa no couenjble. Pere respon aquesta actoritat se depart de la carrera de raho … [ 95vb] … en axi la mja paraula la qual exira dela mja bocha ço es asaber lo meu fill lo qual yo enuje al segle
Condition acèfal, fragmentari i incomplet. Lletra més llibrària que la dels textos anteriors, molt més acurada
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5310
Location in volume ff. 97ra-99vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5105
Desconegut. Historia Apollonii regis Tyri
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97ra] [D]3E peccat vs de la carn de la mare vs deman mon frare lo fill de ma mare lo marit de ma muller e nol trop
text: [A]3ppollonj hoida la questio lunyas un poch del Rey e pensa en si mateix e ajudant nostro senyor deu troba la solucio … [ 99vb] … appollonj que ve si eser loat del Rey volenters si acosta e mostra al Rey moltes sobtillesses del joch e de moltes daltres. E lo Rey haguen
Condition fragment
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5311
Location in volume ff. 100r-113vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5106
Desconegut. Llibre de les semblances de tots los hòmens
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 100r] Ars Iudiciaria sive Astrológica, uel Divinatoria
tit.: [ 101r] Iudicia natiuitatis
text: [ 101ra] [A]3quest libre es de les semblanses de tots los homens ço es assaber delles uentures E dell es deueniment de lur ujde E dela lur mort ssegons quels maestres del antich temps fermen per los xij signes … [ 113vb] … passa xl anys peruandra ha lxxx anys. E deu hauer vantura en tota color ssaluant an tota color negra
Note títol del f. 100 transcrit per mà posterior a la còpia
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 5312
Location in volume ff. 115ra-120rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5107
Desconegut. Recull d'oracions
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 115r] Orationes devotae
text: [ 115ra] L3jgsa en laujda de mosenyer sent bernat que lo djabla lj dix que el sebia .viij. vesos [sic] del saltirj que no era Crastja en tot lo mon quj los djgues contjnua ment tots djes huna vegade … [ 120vb] … sit mihi ab solucjo pequatorum meorum he [sic] mih sit auxiliaci suaujt [sic] gaudjum dessiderjum cordi mihi nuch [sic] jn eternum amen deu Jhesus maria
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4081
Location in volume f. 115ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10518
Desconegut. Oració. Salms que el diable es vantava davant sant Benet de poder dir contínuament i que cap cristià no podia
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 115ra] L3jgsa en laujda de mosenyer sent bernat que lo djabla lj dix que el sebia .viij. vesos [sic] del saltirj que no era crastja en tot lo mon quj los djgues contjnua ment tots djes huna vegade … [ 115rb] … cum angeljs tujs laudare jn secula seculorum amen
Note segueixen oracions en llatí
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7882
Location in volume f. 115vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3785
Desconegut. Set pecats mortals
Language català
Date traduït 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115vb] A2sj comensen los .vij pecats mortals de quetot crastja [sic] he tota crastijane [sic] se deu fort gordar
text: Lo primer pecat es hjra … Lo [se]te es superbja
Note l'ordre dels pecats és diferent del del ms. de la Catedral de Barcelona
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7900
Location in volume f. 116ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4837
Desconegut. Oració sobre la Passió de Crist
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 116ra] los teus manamens de Res que jo veya nosja en mj gox sjno la tua santa passjo … en hunjtat del sant espjrjt deus es per tostepms [sic] sens fj amen
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9603
Location in volume f. 116ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2623
Desconegut. Oració dels dilluns
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116ra] Horesjo dels djluns
text: Seyor deus prechta quem enseyes en meyns pressar hem lexa jutgar los meus pecats … [ 116rb] … per la tua pjetat quem dons Regonexensa de mos pecats Amen
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 1508
Location in volume f. 116rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5572
Desconegut. Oració dels dimarts
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116rb] horesjo dels djmarts
text: Senyor deus tri quj no vols mort de pecados … [ 116va] … pusquem heser deljts Amen
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9626
Location in volume f. 116va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10582
Desconegut. Oració dels dimecres
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116va] horesjo dels djmecres
text: Senyor deus eternal hen lo qual es tot poder … [ 116vb] … he axj plasjet qujm dons jllumjnament de grassja en lo teu Regna perpetual amen
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9627
Location in volume ff. 16vb-117ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10583
Desconegut. Oració dels dijous
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116vb] horesjo dels djgous
text: Senyor deus tot poderos creador del sell he dela terra … [ 117ra] … de tots los pecats he ab tots los sans teus vjda heternal. Amen
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10589
Location in volume f. 117ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10849
Desconegut. Oració dels divendres
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117ra] horesio dels djuendres
text: D2eus quj per la uolentat dela volentat del pare ha per hobra de sant espjrjt he per Redemsjo del humanal linatge … [ 117rb] … ab lo para he ab lo sant espjrjt Regnes per tostemps sens fj. Amen
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10734
Location in volume ff. 117ra-118ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10849
Desconegut. Oració dels divendres ([?])
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 117ra] I2hesus crjst fjl de deu uju quj per la volentat del pare he per hobra del sant espjrjt he per la sua gran mjserjcordia … [ 118ra] … meu espjrjt hen les tues mans beneytes he donem vjda durable hell teu Regna selestjal amen
Note no té rúbrica
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10703
Location in volume f. 118ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2061
Joan XXII, Papa. Hores de la Passió
Language català
Date traduït 1451 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118ra] A2si quomensen les hores dela pasio de jhesu crjst les quals ffeu pape johan a xxij. He dona atota persona quj les djga ab devosjo per quade vegade queles djga gonyara hun any he .xv. djes de pardo quomensen ales mojnes pater noster
text: Senyor tu hobrjras los meus labjs he lamja boqua Recomtera … [ 118vb] … compljdes son les profesjes hen esta mort pensen [?] tots djes
escat.: Adoramus te domine jhesu christe et pater noster
Note segueixen als ff. 118vb-120rb oracions en llatí: “Ob secro te dulcissime domine”, “Marja mater dicna”, “Stabat mater dolorosa”, altra vegada "Obsecro te”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 5313
Location in volume ff. 121-132
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1418
Anicius Manlius Severinus Boethius. De consolació de filosofia
Language català
Date traduït 1390 ca.
Incipits & explicits in MS tit.: [ 121] boetij prosarum epitome
prol.: [ 121] [P]3Erço que lo [lo tatxat] libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeci sia mjls entes com la mayor raho que lom ha de planyer sa mjseria es com sens colpa ha hom tribulacio per tall coue aci posar la ystoria de Thodorich Rey dels gots lo qual per la sua gran jnjquitat feu metre en preso e puys feu ociure aquest doctor
text I: [E]3Perço deuets saber que segons que recite fferculpus Bisbe de saxonja … [ 131] … fer obres Justes e esquiuar peccats fer deuota oracio Per tall com tot quant fem veu la diujnall Jntellectio. Et sic fit E comenca en lo lati. Cum igitur paulo ante mostratum. En romanç. La philosophia per segujr
text II: [ 132ra] En lo primer metra tracta sots qujna forma Boeci plora son traball. E dona .vj. rahons de son plor. La primera per tall com ell hauia acustumat de fer dictats graciosos. E are hauiels afer dolorosos
Condition fragment
Note pròleg i rúbriques. Rúbrica de mà posterior, la mateixa que va fer l'índex al primer foli
Record Status Created 1996-04-05
Updated 2015-12-10