Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2338
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/22219 | Antic 22219
Title of volume CONFESSIONALE | REGULA FIDEI ( al teixell de pell, en lletres d'or i al f. 1 de guarda)
Copied 1421 - 1460 (filigranes)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 179 (= 8 + 1 + i-ii (2bis)-clii + 8)
Collation 118 2-320 4-724
Page Layout 27 línies (f. ii)
28 línies (f. 118)
Size pàgina 218 × 146 mm (f. ii = 2 bis)
caixa 136 × 90 mm
caixa 133 × 90 mm (f. 118)
Hand gòtica acurada (ff. 1-60v)
gòtica altra mà, menys acurada que la primera (ff. 61-152)
Watermark carro (ff. 118-120) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
carro (ff. 23-24, etc.) (semblant a Briquet 3542, Genova: 1414, Sienna: 1457-60)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, amb decoració filiforme en blau
Calderons en vermell
Tocs de color senyals marginals en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: línies de guia per als renglons a la part de la primera mà
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: al marge règim complet de perforacions fetes des del verso, totes elles, tant les que regeixen les línies fonamentals com les dels renglons, rodones i realitzades molt a prop del plec
Reclams: horitzontals, arrenglerats al marge de la caixa als quaderns 1-3, a partir del 4t són verticals, ajustats al marge interior de la caixa i hi manquen als quaderns sisè i setè
Condition precedeix al text un foli de pergamí amb la taula, subjecte al primer foli del text per un taló. Són en blanc els ff. 113-116v. Conserva la foliació original a tinta, corregida al s. XIX, segurament per Vicente de la Fuente, que també va afegir al davant i al darrera els plecs de vuit folis de guardes (paper de l'època de la relligadura)). A l'inici hi ha una nota de De la Fuente explicant la història del manuscrit i la de l'obra
Binding pell de color avellana, del s. XIX, amb tanques metàl·liques, gravat al centre del pla i ferros daurats al llom
History of volume Adquirit 1983-04-20
Previous owners (oldest first) Vicente de la Fuente, historiador Calataiud 1879 (una nota al f. 3: “Adquirí este libro en Calatayud en el verano de 1879: ignoro su procedencia. Por estar muy destrozado lo hice encuadernar imitando el forro que tenía. Las materias contenidas en él se echan de ver por la tabla o índice latino que tiene en la página primera y se ha traducido en la última de este prólogo dando frente a la latina. Madrid, 31 de Octubre de 1879. Vicente de la Fuente”)
Luis de Blas Domínguez (Floruit 1983) 1983-04-23 (catàleg)
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 22219 de la BNM. Confessionari (1997)
Descrit per: Crosas López (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (1990), Boletín de nuevos ingresos del servicio de manuscritos, incunables y raros de la Biblioteca Nacional 9-10
Note manuscrit format per dues parts, la primera realitzada per una mà més acurada que la segona

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3087
Location in volume ff. 53v-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3642
Desconegut. Forma de combregar
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53v] fforma de conbreguar
text: Quant lo dit rector o al uicari qui reges cura de animes De mantinet [sic] que sap que negun malalt sie dins la sua parroquia deu anar uisitar lo dit malalt … [ 60v] … Enpero deu seguardar lo dit rector con liure aquest sagrament que lo malalt non sie tant ala mort que aie perduts los senys corporals cor si ho ha no lli deu liurar he aço baste quanta en aquesta en aquest sant sagrament dela santa extrema uncio. Deo gracias
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2658
Location in volume ff. 117-123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2892
Desconegut. Taula de la fe cristiana
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117] Tabula fidei christiane
text: Tot christia se deu studiar en saber e entendre les cosas contengudas en la taula seguent que es de la fe christiana. Primerament deu saber et seruar los manaments dela ley de natura de scriptura e de gracia … [ 123v] … dela sua sacratissima passio nos vulla preseruar e en la sua gloria collocar per jnfinjta seculorum secula. Amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3086
Location in volume f. 123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5573
Desconegut. Bíblia AT: Tobies (Tob 10, 10-13)
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123v] Doctrjna dada per aquell sant hom Raguel quont [sic] liura en matrjmonj sarra sa filla a thobias la qual tot pare deu dar a sa propia filla dant li marit es lo test axi com se seguex
text: Prenents lo pare e mare lur filla besaren laquella amonestant e manant honraras ton sogre e ta sogra … E tu matexa irreprensible de tot vici te retras. Aquestas cosas seruant la fembra aconsegujra bona fama e la gracia diujnal. Amen
Condition fragment
References (most recent first) Crosas López (2004), Inspecció personal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2659
Location in volume ff. 142-143
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2893
Alexandre V, Antipapa. Virtuts de l'aigua beneita
Language català
Date escrit 1370 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] De virtutibus aque benedicte
text: [ 142v] D4ecretum alexandri pape qujnti A petro quare sit jnstitutum ut aqua sale conspersa sanctificetur (…) et a fantasmaticis versucijs homines defendit. Segons que per aquest sobre scrjt decret apar laygua beneyta ha .vj. virtuts o proprietats molt grans. Tol sollicitat destampament de cor … [ 143] … Tol erroneos fantasmes. Deffenent contra tota illusio
Record Status Created 1995-11-02
Updated 2014-01-29