Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2337
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 1932
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.

External description
Writing surface Paper i pergamÝ
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 73 (= II + 1-69 + II)
Collation 15/6 28+1
Page Layout 25 lÝnies (f. 1)
Size pÓgina 210 Î 140 mm (f. 1)
caixa 139 Î 80 mm
Hand diverses mans dels ss. XV-XVII, g˛tiques cursives, bastardes, etc.
Pictorial elements decoraciˇ nomÚs als ff. 1-5: caplletres blaves i vermelles amb ornamentaciˇ filiforme vermella i lila respectivament; calderons blaus i vermells i tocs de color vermell en algunes lletres
State justificaciˇ realitzada a ploma i mina de plom, primera lÝnia escrita; perforacions a l'exterior de la caixa
Condition volum en bon estat. Sˇn en blanc els ff. 21, 25, 28v-29v, 33v-37, 38r, 39r, 42v-44, 46v-47v, 51, 55v-58, 59r, 64v-66 i 69v. NomÚs sˇn de pergamÝ els vint primers folis, la resta del volum Ús de paper
Binding pell restaurada, g˛tico-mudŔjar, escut de Barcelona al centre, cantoneres de metall, restes de quatre tanques metÓlĚliques i un clau al centre del pla posterior; restes de tires de cuir
Previous owners (oldest first) Barcelona: Gremi de garbelladors
Associated persons Gabriel Alfonso (Floruit 1563)
on s'esmenta Joan Costa (Floruit 1563)
i LluÝs Caldoni (Floruit 1563)
al f. 1 anotaciˇ de l' any 1563 de Pere Joan Soler, notari
References (most recent first) Reproducciˇ parcial del manuscrit 1932 de la Biblioteca UniversitÓria de Barcelona (2007)
Avenoza (2006), Inspecciˇ personal
Avenoza et al. (1995), Inspecciˇ personal
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 4:396-7
Note al full primer es llegeixen, capgirades, algunes anotacions referents al gremi; al foli 44v, quatre lÝnies manuscrites sobre un pagament.

Internal Description
Number of texts in volume: 23
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2657
Location in volume ff. 1v-69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2891
Gremi de garbelladors. Llibre d'ordinacions
Language catalÓ
Date escrit 1450 ca. - 1508 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Llibre de Ordinacions del Gremi de Garbelladors
text: [ 2] A3ra hoiats tot hom generalment de part del honorable mossen … [ 5v] … tota vegade quels sera ben vist fahedor
nota: C2On feta la present crida per en Branat cadireta … e al porxo del forment diluns a .xxiij. dies del mes dagost del Any dela natiujtat de nostre Senyor .Mil. Quatrecents. Quaranta Sinch
Note el volum contÚ un conjunt d'ordinacions, la darrera que ens interessa acaba al f. 63v amb una anotaciˇ al f. 64; segueixen disposicions de 1627
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9483
Location in volume 1-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10494
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1445
Incipits & explicits in MS intr.: [ 1] A3ra hoiats tot hom generalment de part del honorable mossen Bernat desplugues … e per repos del offici dels garbeladors dels blats dela dita Ciutat
text: que de present per los dits Garbeladors o per la maior part de aquells sieu elegits quatre … [ 5v] … tot šo qui en les dites coses sera scur o dubtos tota vegada quels sera ben vist fehedor
procl.: C2on feta la present crida per en bernat cadireta corredor publich … diluns a xxiij dies del mes dagost del Any dela natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecens Quaranta Sinch
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9484
Location in volume f. 6r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10495
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1461
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] A x de Noembre del any Mil ccccLxj entre les altres ordinations fetes perlos consellers e concell dela ciutat de barchinona es la ordinatio seguent
intr.: A3ra hoiats tot hom generalment per manament den Joan barus mercader administrador deles places del blat e del vi … Ordenaren los honorables consellers (…) per vtilitat de la cosa publica de aquella
text: Que daqui auant tot garbellador o altra qualseuol persona qui garbellara forments … [ 6v] … feta empero perla dita ciutat e no en altra manera
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9485
Location in volume ff. 6v-7
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10496
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Item ordonaren los dits consellers e prohomens etc. A .x. de Setembre del any Mil cccc L xiij entre les altres ordinacions fetes per la \dita/ ciutat son les seguents
text: I3tem ordinaren los dits consellers eprohomens [f. 7] que deciauant enla plaša del forment … en aquellas sots ban de xxj sous per quiscuna vegada que fos fet lo contrarj
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9486
Location in volume ff. 7-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10498
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1483
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7] A iiij de Abril del any Mil cccc Lxiiij foren fetes les ordinacions seguents perla ciutat de Barchinona
text: A4ra hoiats tot hom generalment per manament … [ 8v] … Retenen se empero los dits consellers e prohomens poder de Jnterpretar corregir e smenar
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9487
Location in volume ff. 8v-10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10498
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1483
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] Disapte a ij del mes de Agost any Mil cccc Lxxxviij Los honorables consellers e consell ordinari de xxxij dela present Ciutat de Barchinona en lo verger dela casa del consell dela dita ciutat faheren e statuhiren les ordinacions seguents
text: C2om en lo passat per metre en degut orde e repos lo offici dels garbelladors dela present ciutat … [ 10v] … del acusador e laltre restant terša part dels murs e valls dela dita ciutat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9488
Location in volume ff. 10v-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10499
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1494
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10v] Altres ordinašions foren fetes per la dita Ciutat sobre dit offiši
text: D2iuendres a viij de Abril del any M cccc Lxxxxiiij Los honorables Consellers ensemps ab lo Concell ordinari aiustats … [ 12] … en les dites coses tota vegada que vist los sera a llur bona coneguda
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9489
Location in volume ff. 12-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10500
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1497
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] D2iuendres a x del mes de Noembre any Mil cccc Lxxxxvij Los honorables Consallers … per vtilitat e beneffici de la cosa publica De aquella e per posar en degut orde lo dit offici faeren estatuiren les ordinations seguents
text: [ 12v] Primerament com segons altres ordinations per la dita Ciutat al dit offici de garbelladors atorgades sia stat entre les altres coses prouehit e ordonat que no fos licit ne permes a algun garbellador garbellar en les plasses de la mar del blat … [ 15] … tantes vegades com los sera vist fahedor a llur bona coneguda
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9490
Location in volume ff. 15-16v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10501
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15] O2rdinacions fetes per los honorables Consallers e Consell ordinari dela Ciutat de barchinona sobre lo ofici dels flaquers
text: D2iuendres a xxj del mes de Agost any Mil Sinchcents los honorables Consallers … [ 16v] … corregir esmenar en les dites coses tota vegada que vist los fets a llur bona coneguda
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9491
Location in volume ff. 16v-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10502
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1512
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] D2imarts que comptauem xxx del mes de deembre any Mil SincCents y dotze los honorables Consellers y Consell ordinari dela Ciutat de Barcinona o la maior part de aquells congregats enlo apartament de xxx dela casa del consell dela dita Ciutat faeren la ordinatio seguent
text: C2om per los honorables Consellers y prohomens dela Ciutat de Barcinona a x del mes de Noembre any Mil cccc Lxxxxvij sie entre les altres coses statuit … [ 18] … de nou ordenar tostemps que ben vist los sera a lur bona coneguda
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9504
Location in volume ff. 18-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10503
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1514
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Dimarts que comptauem xxviij del mes de noembre any Mil Sinc Cents y quatorze Los honorables Consellers y Consell ordinari dela Ciutat de Barchinona o la major part de aquells congregats e aiustats en lo apartament de xxx deles cases del consell dela dita ciutat a quj per lo honorable mossen franci oliuer conseller en nom seu y dels altres honorables Consellers companyons seus fou entre les altres coses proposat Lo ques segueix
text: ă2o es que los prohomens o maiorals del offici dels garbelladors dela dita šiutat … [ 20v] … tota vegada que ben vist lurs sera a lur bona conaguda
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9492
Location in volume ff. 22-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10504
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1486
Incipits & explicits in MS text: [ 22] D2iumenge entre vna e duas horas depres menjar que comptauem .xxiiij. del mes de Dehembre del any M. cccc. Lxxxvj. ffou aiustat consell per Nantoni puig dezpi … [ 24v] … exercitada per los prohomens econsols sens contradiccio e excepcio alguna
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9493
Location in volume ff. 25-27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10505
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1487
Incipits & explicits in MS text: [ 25] E2n nom de nostre Senyor deu e dela gloriosa verge Maria delas dolors e del beneuenturat mossen sent Bernadi Dilluns que comptauem .xxviij. del mes de Maig del any .M. cccc lxxxvij. fou aiustat consell per en Johan pugis … [ 27v] … perlos promens e consols delany present com encare per los promens econsols dels anys esdeuenidors
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9494
Location in volume f. 28r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10506
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1491
Incipits & explicits in MS text: [ 28] D2iumenge que comptauem xxx del mes de Janer del any Mil cccc L xxxxj per Nanthonj Alfonso e Johan de nagera garbelladors prohomens lany present del offici dels garballadors dels blats dela present Ciutat … [ 28v] … a la lumjnaria dela dita Capella dela verge Maria deles dolos [sic] e de sant bernadi
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9495
Location in volume ff. 30-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10507
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1491
Incipits & explicits in MS text: [ 30] D2issapte que comptauem Lo primer die del mes de Octubre del any Mil cccc Lxxxxj … [ 31] … que caygue enla pena dit [tatxat] propdita e en endita [sic] forma perell pagadora
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9496
Location in volume f. 31r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10508
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1493
Incipits & explicits in MS text: [ 31] D2iumenge que comptauem xxviij del mes de Abril del any Mil CCCC Lxxxxiij en Nicolau de borges e Johan alfonso garbelladors prohomens lany present del offici dels garbelladors dels blats … [ 31v] … hagen de fer les parts enla ordinacio prop dita mencionades
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9498
Location in volume ff. 40r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10510
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1474
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] D2jluns xxv de dessenbre any 1474 fou feta concordja entre Los guarbellados [sic] dela plaša del blat … sian per los prohomens o consolls [sic] examjnats
text: Primerament que los sia seruat llur horde de aquells qui contjnuament fan la faena de guarbellar [sic] … [ 40v] … tant com lˇs/ prohomens volran que noy faša faena
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9505
Location in volume ff. 41-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10516
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS text: [ 41] Primerament que njgun nogas [sic] vsar del ofjcj deguarbellar … [ 42] … justament es Rehonable que los guarbellados auran guarbellat
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9499
Location in volume f. 45r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10511
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1461
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] A x de Noembre del any Mil .cccc. Lxj. entre les altres ordjnacions fets per los consellers e consell dela Ciutat de Barchinona la ordinacio seguent
text: A7ra hoiats tot hom generalment per manament den Johan baig mercader Admjnistrador deles places del blat … [ 45v] … feta empero perla dita Ciutat e no en altre manera. Jtem ordonaren los dits consellers e prohomens etc
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9500
Location in volume f. 46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10512
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1463
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] A x de Setembre del any Mil .cccc Lxiij. entre les altres ordinacions fetes per la dita Ciutat son les seguents
text: I2tem ordonaren los dits consellers e promens que daquiauant en la plaša del forment dela mar … [ 46] … per questuna vegada que fos fet lo contrarj
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9501
Location in volume ff. 48-50v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10513
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1526
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48] Copia Inposse Petrj Janer auctoritate Regia notarj publici barchinone vostre die Mercurj .xxviij. mensis Marcj anno anatiuitatj domini Mo. Do. xxvjo
text: C7onuocats e congregats a consell general los confrares dela confrarja e ofici sots Jnuocacio dela verge maria deles dolors … [ 50v] … Confrarja si mester fa fama aconegude de dits prohomens e clauarj
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9502
Location in volume ff. 59v-60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10514
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1508
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59v] Copia apud Stephanum soley auctoritate Regia notarj publicum Barchinone Die Martis .xij. mensis Septembris anno anatiuitatj dominj Millessimo Quingentesimo Octauo
text: C3onuocats e congregats aconsell general los confrares dela confraria e ofici sots jnuocacio dela verge Maria deles dolors … [ 60] … sien conuertides ala caxa de dite confrarja a ops e necesitats de dite confraria e ofici de garbelladors
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9503
Location in volume ff. 60v-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10515
Gremi de garbelladors. Ordinacions del gremi
Language catalÓ
Date promulgat 1508
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60v] Sentencia arbitral donade per los honrats en Johan duran e Johan alfonso entre en Jsac alfonso garbellador en nom del ofici de garbelladors den Johan pugis e Damia mascaro garbelladors deblat en podeu den Steue solej notari de Barchinona a .vj. de Octubre del any dela natiuitat de nostre Senyor M.D.viij.
intr.: L5os noms de nostre senyor den ihesu christ e dela sua beneyda mare … [ 61v] … e declaram en la forma e modo seguent
text: P2rimerament nosaltres dits arbitres e garbelladors lohant e aprouant rattificant e confirmant la demunt dite ordinacio … [ 63v] … axi del compromes com dela present ma arbitral sentencia [f. 64] Lata fuit predicta sentencia
Record Status Created 1995-10-31
Updated 2014-01-04