Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2335
City and Library València Arxiu del Regne de València
Copied 1401 [?] - 1430 [?] (Guinot Rodríguez)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-66 (amb guardes al començament)
Size pàgina 280 × 200 mm (Giner Cloquell)
Hand gòtica molt acurada
Pictorial elements Caplletres: inicials en blau i vermell, al primer foli hi ha una caplletra de grans dimensions
Calderons en blau i vermell
Orla decorada amb motius geomètics
Other features Perforacions: assenyalen les línies d'escriptura
Condition en bon estat
Binding cobertes de fusta recobertes de pell sense decorar, restes de tanques de metall
Previous owners (oldest first) Catí: Ajuntament
J. Manuel Bosch (Floruit Benicarló 1954)
Pere M. Orts
References (most recent first) Tractat a: Guinot i Rodríguez (2006), Establiments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i Llucena (segles XIV-XVIII) 24-25
Tractat a: Díaz Manteca (1981), “Repertorio biblliogràfico de medievalismo castellonense (1880-1980)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Tractat a: Sevillano Colom (1956), “El Libro del Mustaçaf de Catí”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Tractat a: Sevillano Colom (1954), “El Libro del Mustaçaf de Catí”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Note Giner Cloquell datava el ms. del s. XIV guiant-se per la rúbrica inicial on es reprodueix la del manuscrit del Mustaçaf de València, d'on procedeixen moltes de les disposicions copiades al volum

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2642
Location in volume ff. 1-66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2876
Desconegut. Llibre del Mostassaf de la vila de Catí
Language català
Date compilat 1322 ca. - 1374 ca.
Incipits & explicits in MS text: En nom de nostre senyor Jhesu Christ kalendas iannuarii ano a Nativitate Domini M.CCC.XX.II com en Guillem de Monlles mustaçaff de la ciutat de Valencia en lo present any agues atrobat un libre de ordenacions de la mustaçaferia lo qual fon feyt tercio idus octobris anno Domini M. docentessimo nonaeessimo tercio en lo qual any fo mustaçaff de la dita ciutat en Jacme Aviyon cilurgia … [ 66v] … que la dita pena sie pertida entre lo dit mustaçaff y lo comu de la dita aldeya, y que lo dit mustaçaff hi puxa enquerre per son officii y que tot hom ne puxe esser acusador
Note l’editor publicà només les trenta-cinc últimes rúbriques
Record Status Created 1995-10-28
Updated 2013-12-23