Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2332
Authors Desconegut
Titles Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres (Capuano)
Libre de plantar vinyes e arbres (Luna-Batlle)
Pal·ladi arromançat
Pal·ladi arromançat II (Cifuentes)
Date / Place escrit València 1301 - 1495
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Compilador: Desconegut
Associated Texts Relacionat amb texid 3619 Palladius Rutilius, De re rustica, escrit 301 - 400
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2013-14), “Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments”, Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles 34-9
Editat a: Luna-Batlle et al. (2011), Libre de plantar vinyes e arbres… (Tractat d'agricultura del s. XV) 19-71
Tractat en: Martí Escayol (2011), “Two Iberian versions of Gottfried of Franconia's Pelzbuch. Translations and copies in medieval and modern agricultural literature”, Sudhoffs Archiv. Zeitschrift fr Wissenschaftsgeschichte
Editat a: Capuano (2009), “Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…”, Biblioteca Digital de Sciència.cat 9-48
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 289-90
Tractat en: Piccat (1992), “Il Tractat d'agricultura del Ms. 754 della Biblioteca de Catalunya”, Miscel·lània Joan Fuster 45-6
Subject Sant Mateu
Cabanes
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1179
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 754/3 (BITECA manid 1779)
Copied València ? (llengua (Anna J. Giner Sánchez)): 1476 - 1525 (Anna J. Giner Sánchez)
1495-06-04 a quo (Capuano 2009: 6)
Location in witness ff. 107v-125r
Title(s) Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495
Incipit & Explicits tit.: [ 107v] Rubriques de totes les .vj. parts de aquest tractat per los dotza mesos del any sumada. Janer cauar vinya … Dehembre podar vinya guaratar e laurar terra plantar alls
índex: Janer. Cauar vinya … plantar alls
tit.: [ 108] Rubriques. de. totes. les. vj. parts de. aquest. Tractat. que. es. en. vj. libres. Et. primo. del primer. libre.
índex: De plantar vinya … [ 110] … Lo sise de vi quis afolla njs corrompa aconseruar
tit.: Lo primer libre o part en lo qual tracta de vinyes e parras plantar e fer lo conreament de aquelles. De plantar vinya axi com Noe
text: Noe com fo scapat del general diluvj e fo axit dela archa e no hagues vinyes en lo mon … [ 125] … e tornara mas que tantost sia venut o begut
colofó: Explicit tractatus
Associated Texts Inclou ff. 119v-122 texid 3089 Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca. (Capuano)
References Tractat a: Capuano (2015), “La Memòria de les maneres de les laurons en el corpus medieval de los scriptores rei rusticae catalanohablantes”, Manuscrits. Revista d'Història Moderna
Editat a: Luna-Batlle et al. (2011), Libre de plantar vinyes e arbres… (Tractat d'agricultura del s. XV) 19-71
Editat a: Capuano (2009), “Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…”, Biblioteca Digital de Sciència.cat 8-47
Transcripció a: Raich (1978), “L'agricultura a Catalunya a través d'un manuscrit del segle XV”,
Record Status Created 1991-11-03
Updated 2018-03-23